Jazykové učebnice, slovníky

50 položiek celkom

Cena

322
1322
Nemčina (1979)
€7

Nemčina pre 6. ročník ZDŠ s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Publikácia obsahuje množstvo pekných...

9557
Everyday topics in English (1961)
€4,50

Príručka anglického jazyka určená pre rusky hovoriacich čitateľov (slovníček v knihe je anglicko-ruský,...

9531
Otto Basler - Der Große Duden (1937)
€9,50

Dobová príručka pravopisu nemeckého jazyka, zostavený podľa úradných pravidiel vtedy platných pre Nemecké...

9530
Elena Smiešková - Malý frazeologický slovník (1989)
€5

Frazeologický slovník obsahujúci výber slovenských frazeologických jednotiek (ustálené slovené spojenia...

9476
Attické tvary slovesné (1886)
€8

Viac ako 130-ročná učebnica attického nárečia, ktorá bola vydaná kvôli potrebe poznania tohto nárečia na...

9418
Rodové pravidlá latinského jazyka (1934)
podpis autora
€15

8-stranová mnemotechnická pomôcka týkajúca sa rodových pravidiel latinského jazyka. Do veršov uviedol...

9417
Přehled latinské skladby (1936)
€6

Dobová učebnica latinského jazyka, rozdelená do nasledovných častí: Členy věty jednoduché; O významu pádů;...

9416
E. Dibie, A. Fouret - Primeros Pinitos (1935)
€14

Dobová učebnica španielčiny pre francúzsky hovoriacich čitateľov. Kompletný názov: Primeros Pinitos...

9413
Angličtina pre 10. ročník všeobecnovzdelávacích škôl (1956))
€9

Angličtina pre 10. postupný ročník všeobecnovzdelávacích škôl. Autorky: Pavla Dlouhá, Zora Rampasová...

9405
Jozef Ružička - Z problematiky slabiky a prozodických vlastností (1947)
€10

Publikácia s podtitulom "K vývinu hornonemeckého slova"  vás oboznámi s problematikou germanistiky....

9352
Josef Pečený - Přehledná mluvnice jazyka latinského (1948)
€7

Učebnica latinského jazyka, obsahujúca učivo potrebné na prekladanie diel rímskych klasikov. Vydavateľ:...

9338
Ant. Kudrnovský - Latinská mluvnice (1947)
€7

Učebnica latinského jazyka, rozdelená do dvoch častí: Náuka o slově; Skladba. Kompletný...

9337
Lingua Latina I + Słowniczek I (1959)
€5,50

Učebnica latinského jazyka, určené pre poľsky hovoriacich čitateľov, obsahujúca aj rozkladacie mapky a...

9336
Lingua Latina II (1959)
€4,50

Učebnica latinského jazyka, určené pre poľsky hovoriacich čitateľov, obsahujúca aj rozkladaciu mapku....

9335
Stanisław Skimina - Elementa Latina I.-III. (1955-1960)
€10

Čítanky latinského jazyka, určené pre poľsky hovoriacich čitateľov. Každá čítanka obsahuje aj...

9334
Gramatyka łacińska (1960)
€4,50

Učebnica gramatiky latinského jazyka, určená pre poľsky hovoriacich čitateľov. Nové vydanie spracoval...

9333
Ján Lenhardt, Lívia Jančíkova - Učebnica anglického jazyka (1952)
€5,50

Dobová učebnica anglického jazyka ponúkajúca vedomosti z anglického jazyka použiteľné v každodennom živote....

9320
Henryka Martyniak - Mon Ami Pierre (1963)
€5,50

Pekne spracovaná, ilustrovaná učebnica francúzskeho jazyka, určená pre poľsky hovoriacich čitateľov. ...

9319
Hore
Ďalšie produkty