2. svetová vojna

19 položiek celkom

Cena

325
1325
Gustáv Husák - Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní (1974)
€5

Kniha, ktorej autor vám ponúkne okrem svedectva o SNP aj svedectvo o sebe samom. Na prebale knihy sa o jej...

Pavel Mičianik - Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III. (1941-1944): Rýchla divízia
€19

Obsiahla monografia mapujúca nasadenie Rýchlej divízie (motorizovaná slovenská divízia) počas 2. svetovej...

Dušan Hamšík, Jiří Pražák - Bomba pro Heydricha (1964)
€4

Reportážna kniha o živote Reinharda Heydricha, ktorý bol označovaný (po Himmlerovi) za druhého najvyššieho...

Ivan Kamenec - On the Trail of Tragedy: The Holocaust in Slovakia (2007)
€25

Prvá slovenská monografia o holokauste a utláčaní židov v Slovenskom štáte (v anglickom preklade), ktorej...

V. M. Berežkov - Cesta k Postupimi (1985)
€3,50

Kniha zachytáva rozhodujúce momenty a udalosti (hlavne také, ktorých bol autor sám účastníkom a tie, ktoré...

Mnichov v dokumentech I (1958)
€12

Zborník, ktorého cieľom je prostredníctvom dokumentov zachytiť hlavné rysy, príčiny a priebeh vývoja...

Dějiny druhé světové války 1939-1945, svazek 12 (1983)
€10

Kniha s podtitulom " Výsledky a zkušenosti druhé světové války " vám priblíži výsledky druhej svetovej...

Nico Rost - Goethe (1950)
€3,50

Zamýšľate sa niekedy nad zmyslom života? Či nad tým, aký zmysel má utrpenie človeka? Tieto otázky patria k...

Jozef Kubovčík - Z minulosti a prítomnosti Turca 2 (1974)
€4,50

Zborník článkov a spomienok o prípravách a priebehu Slovenského národného povstania v Turci. Zborník...

Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (1955)
€25

Zborník diel z výstavy SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE VO VÝTVARNEJ TVORBE 1944-1954. Táto výstava "dala...

Donald Sommerville - II. svetová vojna. Úplné ilustrované dejiny (2009)
€17

Komplexný opis jedného z najsmrtonosnejších konfliktov v dejinách ľudstva s analýzou rozhodujúcich bitiek...

Hans Bernd Gisevius - Adolf Hitler 1, 2 (1991)
€8

Kniha, ktorej autorom je nemecký diplomat a dôstojník za 2. svetovej vojny - H. B. Gisevius. V knihe...

Michail Gus - Ošiaľ hákového kríža (1982)
€6,50

Kniha, v ktorej autor prostredníctvom svojich spomienok, reportáží, výpovedí očitých svedkov i rôznych...

Juraj Kuniak - Pán Černovský rozpráva o histórii Slovákov a Andrejovi Hlinkovi (1991)
€7

Kniha predstavujúca "netradičným spôsobom osobnosť Andreja Hlinku a dejinné súvislosti, o ktorých sa...

30. výročie Slovenského národného povstania v západoslovenskom kraji
€8

Kniha opisuje činnosť ilegálnej komunistickej strany v boji proti nemeckým okupantom i domácej vláde najmä...

Korešpondencia predsedu Rady ministrov ZSSR s prezidentmi USA a ministerskými predsedami Veľkej Británie za Veľkej vlasteneckej vojny 1941-1945 (1983)
€12

Rozsiahly zborník posolstiev, telegramov a listov šéfov vlád troch spojeneckých mocností protihitlerovskej...

L. C. Moyzisch - Operácia Cicero (1959)
€4

Špionážny príbeh, ktorého autorom je bývalý atašé veľvyslanectva nacistickej nemeckej armády v roku 1943 v...

Ján Keveš - SNP a Turiec (1979)
€7

Kniha opisujúca udalosti protifašistického boja na území Turca s prihliadnutím na celoslovenské...

Eduard Čejka, Karel Richter - Historické události: Druhá světová válka (1979)
€5

Príručka, ktorá vás v rámci chronológie dát oboznámi so základnými faktografickými udalosťami, ktoré...