Antikvariát

959 položiek celkom

Cena

2150
12150

Jazyk

Väzba

Vydanie

Vydavateľ

Vymazať filtre

Zobrazených položiek: 959
Peter Darman - Jak přežít v extrémních podmínkách (1997)
€4,50

Skvelá kniha, ktorá vás oboznámi s tým, ako prežiť v extrémnych podmienkach (založenie ohňa bez zápaliek,...

Karel Sklenář - Za jeskynním člověkem (1984)
€5

V tejto tzv. "neformálnej encyklopédii" vám Karel Sklenář priblíži to, akú úlohu mala pre ľudí jaskyňa,...

Werner Ekschmitt - Pamět národů (1974)
€9,50

V tejto knihe vás autor na základe odborných materiálov zoznámi so vznikom písma a s najstaršími písomnými...

Miroslav Korecký - Objevy pod pyramidami (1983)
€14

Kniha s podtitulom "Zrod architektoniky ve starověkém Egyptě II. - V. dynastie"  patrí medzi...

Pavel Hirax Baričák - More srdca (2009)
€3,50

Básnická zbierka obsahujúca viac ako 90 básní, aforizmov, miniatúr, bájok a zamyslení sa Pavla Hiraxa...

Zdeněk Svěrák - Vratné láhve (2007)
€4,50

Literárny scénar ku známemu filmu Zděnka Svěráka - Vratné láhve. "Nebojte se číst literární scénář. Je...

Pediatria pre prax (1975)
€5,50

"Príručka obvodného pediatra a obvodnej detskej sestry prehľadne informuje obvodného pediatra a obvodnú...

Miloš Matej a kol. - Sauna v prevencii a terapii (1984)
€12

"Postgraduálna a praktická príručka zaoberajúca sa využitím sauny v prevencii a terapii chorôb. V prvej...

Pavel Langer - Tajomstvá vnútornej sekrécie (1986)
€5,50

Kniha sa zaoberá odborom zvaným endokrinológia. Autor v knihe "koncipuje pohľad na endokrinológiu z...

Thomas Brezina - Sedem labiek za Penny: Psí život (1996)
€4

Kniha z obľúbenej knižnej série od Thomasa Brezinu, ktorá sa sústredí na budovanie rešpektu voči zvieratám...

Enid Blytonová - Dvojčatá na prahu dospelosti (1994)
€4

Posledná kniha z populárnej voľnej série o študentkách anglickej internátnej školy, ktorej autorkou je...

John Steinbeck - Neznámemu bohu (2003)
€6,50

Steinbeckov mystický román  "so silným poetickým nábojom a prorockým pátosom, situovaný do autorovho...

Philipp Vandenberg - Zapomenutý faraón (1987)
€4,50

Kniha s podtitulom Objev Tutanchamonova hrobu - největší dobrodružství archeologie  je výsledkom...

Ladislav Volko - Slávne osobnosti filmu (1985)
€5,50

Autor vám v knihe odprezentuje najvýznamnejšie osobnosti filmu, ktoré boli pre kinematografiu prínosom a...

Opera Národního divadla v období Otakara Ostrčila, V. díl (1983)
€5,50

Autor v knihe opisuje dve divadelné sezóny v Národnom divadle v Prahe, a to sezónu 1929-30 a sezónu...

Ladislav Švihran - Kto nám vládol (2006)
€5,50

Cieľom tejto knihy je priblížiť vám slovenskú minulosť a rozšíriť vedomosti o našich kráľoch a vladároch...

Matej Bel - O svätojurskom víne (1984)
€15

Publikácia, ktorej jadrom je spis Mateja Bela O svätojurskom víne . Okrem neho však kniha obsahuje aj...

Otto Prokop - Lékařské vědy proti pověrám a šarlatánství (1984)
€8

Kniha ponúka rozbor rôznych alternatívnych druhov liečenia, ako napríklad homeopatia, akupunktúra,...

Bedřich Šindelář - Hon na čarodějnice (1986)
€8,50

Veľmi pekne spracovaná kniha ponúkajúca historický pohľad na čarodejnícke procesy a na to, kedy a prečo...

Ilona Bergenová, Manoù Witko - Astrológia múdrych bylinkárok (1991)
€4,50

Kniha s podtitulom  "Horoskop podľa liečivých rastlín" vám ponúkne desiatky cenných rád a starých...

Enrique Joven - Hvězdný hrad: Kniha o bohu a astronomii (2010)
€8,50

Román doktora prírodných vied a astrofyzika, Enriqua Jovena, ktorý vás prenesie do sveta mladého kňaza...

Andre Norton - Stín nad světem čarodějnic (1995)
€4

Fantasy kniha odohrávajúca sa v zemi čarodejníc a magických síl - Estcarpe - kde sa Simon Tregarth,...

Alfred Jepsen - Královská tažení ve starém Orientu (1987)
€6,50

Jadrom tejto knihy s podtitulom "Prameny k dějinám starověké Palestiny" j e súbor 22 textov...

Ladislav Dvonč - Bibliografia slovenskej jazykovedy za roky 1957-1960
€30

Bibliografia jazykovedných príspevkov, ktoré vyšli na Slovensku, príspevkov slovenských jazykovedcov v...

Marcel Galanský a kol. - Svit: 50 rokov (1984)
€7,50

Publikácia zachytávajúca mesto Svit a jeho vývoj za 50 rokov (od roku 1934 do roku 1984). Dozviete sa v...

Jan Kollár - Nedělní, svátečné a příležitostné kázně a řeči (1995)
€5,50

Výbor z kázní a rečí Jána Kollára. Obsahuje napríklad aj nasledovné:  Charakternost ctnosti ještě jen...

Karol Štúr, Ľudovít Štúr - Ozvena (1998)
€4

Knižka obsahuje ukážky z poézie Karola Štúra a Ľudovíta Štúra, ktoré sú doplnené básňami štyroch...

Hore
Ďalšie produkty

Potešte seba alebo vašich blízkych knižkou z našej aktuálnej ponuky :-)