Timrava - Všetko za národ (1930)

1 hodnotenie

Najrozsiahlejšia Timravina próza, prostredníctvom ktorej sa autorka vracia do svojej mladosti, opisuje začiatky svojej literárnej tvorby a prejavuje silný odpor k vojne. Medzi hlavné postavy patrí Viera Javoríčková (autobiografická postava), ktorá sa cíti menejcennov vo vlastnej rodine i v národe, je nešťastná a cíti s ľudom...

Vydavateľ: Sväz slovenského študentstva v Bratislave, nákladom L. Mazáča v Prahe

Rok vydania: 1930

Edícia: Mazáčova slovenská knižnica (MSK) - 36. zväzok

Vydanie: prvé - 2500 exemplárov   

Obálka: Martin Benka

Počet strán: 215

Stav: príjemný (na titulnom liste venovanie predchádzajúcemu majiteľovi, bez pečiatok)

€15
Vypredané