České, Strana 2

70 položiek celkom

Cena

195
1195
S. S. Maslov - Rusko po čtyřech letech revoluce, díl I. (1924)
€15

Kniha podávajúca prehľad výsledkov spoločenských procesov, prebiehajúcich v Rusku po revolúcii v roku...

Světová politická příručka (1921)
€10

Kniha s podtitulom Obraz politicko-hospodářských poměrů států evropských a spojených států...

Alois Gallat - Šnofonius a Mordulína (1948)
€7

Táto "loutková tragedie pro dospělé o dvou jednáních"  o rytierovi Šnofoniusovi a princeznej Mordulíne je...

Anna Masaryková - Jan Slavíček (1946)
€8,50

Kniha o Janovi Slavíčkovi, v ktorej sa dozviete informácie o jeho živote, mladosti, vývoji i kresbách....

Český deklamátor
€3

Sbírka nejvhodnejších básní ke přednáškám v besedách a společenských zábavách vůbec . Kniha obsahuje...

V. Pech a J. Straka - Učebnice franštiny, sešit 1. (1939)
€1,50

Učebnice franštiny: franština v šedesáti lekcích s učitelem i bez něho . Ide o prvý zošit - obsahuje...

Výbor z básní P. Vergilia Marona
€4,50

Kniha obsahuje básne (v latinskom jazyku), ktorých autorom je rímsky básnik tzv. veku latinskej literatúry...

Vybrané básně Q. Horatia Flacca, díl I. (1923)
€4,50

Kniha obsahuje básne (v latinskom jazyku), ktorých autorom je rímsky básnik žijúci za vlády cisára Augusta...

Vybrané básně Q. Horatia Flacca, díl II. (1927)
€3,50

Kniha obsahuje poznámky k básniam, ktorých autorom je rímsky básnik žijúci za vlády cisára Augusta -...

Sofokleův Filoktetes (1895)
€25

Kniha obsahujúca dielo s názvom Filoktetes, ktorého autorom je najväčší grécky dramatik Sofokles. Samotné...

Ivan Bureš - Ovidiovy Proměny (1946)
€4,50

Rozbor slávneho diela, ktoré napísal rímsky básnik Ovidius - Premeny. Autor rozboru - Ivan Bureš - vám...

A. Dratvová - Filozofia pre najvyššiu triedu stredných škôl (1937)
€8

Filozofia pre najvyššiu triedu stredných škôl s prílohou a 50 obrazmi v texte. Autorkou knihy je významná...

Sofokles - Král Oidipus, Slídiči (1920)
€25

Kniha obsahujúca dve diela, ktorých autorom je Sofokles. Prvým z nich je starogrécka tragédia Král Oidipus...

Zygmunta Krasińskeho vybrané spisy 1, 2 (1880)
€8

Výber z tvorby jedného z najvýznamnejších poľských básnikov. V knihách nechýba ani jeho slávna Nebožská...

Paolo Mantegazza - Physiologie záliby II. (1893)
€30

Zaujímavá publikácia, ktorej autorom je talianský neurológ, antropológ a vtedajší profesor na univerzite...

Julius Roth - Německá mluvnice pro střední školy a učitelské ústavy (1920)
€3

"Německá mluvnice pro střední školy a učitelské ústavy k opakování a doplňování mluvnických pouček"...

F. V. Jeřábek - Stará doba romantického básnictví (1883)
€19

Kniha s podtitulom " Příspevek k českým studiím o poesii světové " podáva podľa slov autora stručný (a...

Aleksander Brückner - Dějiny literatury polské II.
€5

Kniha poľského jazykovedca, zaoberajúca sa dejinami poľskej literatúry. V knihe nie je voviazaný titulný...

Elie Faure - Dějiny umění I.-V. (1927)
€80

Päťzväzkové dielo Dejiny umění vás prevedie umením od praveku až po začiatok minulého storočia. Knižky...

August Sabatier - Nástin filosofie náboženství na základě psychologickém a historickém (1904)
€15

Publikácia, ktorej obsah je rozdelený na tri knihy. Prvá sa sústreďuje na náboženstvo a je rozdelená do...

Ján Koloušek - Problém populační (1913)
€12,50

Publikácia, v ktorej nájdete kapitoly ako napríklad: Nerovnoměrné a celkem slabé osídlení zeměkoule...

Emil Svoboda - Utopie (1922)
€7,50

Kniha českého filozofa Emila Svobodu, ktorý sa hlásil k hnutiu Volné myšlenky a aj k slobodomurárstvu....

Josef Baudiš - Struktura jazyků indoevropských (1932)
€25

Publikácia venovaná indoeurópskym jazykovým štruktúram, ktorej autorom je Josef Baudiš (český keltista a...

František Krejčí - Logika (1921)
€7

Učebnica logiky rozdelená do dvoch hlavných častí: Část elementární; Část vědoslovná . V prvej z nich...

Almanach Kmene 1930-31
€15

Almanach obsahuje príspevky najznámejších autorov doby, ako napríklad: Kipling, Šrámek, Goethe, Wolker,...

Tělesná výchova sokolská (1919)
€8

Návrh Českej obce sokolskej na úpravu telesnej výchovy v Československu, ktorý bol predložený vláde...

Věstník Sokolský: 20 let obce Sokolské
€12

Zvláštne vydanie sokolského vestníka, obsahujúce nasledovné články: J. Vaníček: Jak jsme žili!; A. P.:...