České, Strana 3

81 položiek celkom

Cena

280
1280
Zygmunta Krasińskeho vybrané spisy 1, 2 (1880)
€8

Výber z tvorby jedného z najvýznamnejších poľských básnikov. V knihách nechýba ani jeho slávna Nebožská...

Paolo Mantegazza - Physiologie záliby II. (1893)
Akcia
€30 –50 %
€15

Zaujímavá publikácia, ktorej autorom je talianský neurológ, antropológ a vtedajší profesor na univerzite...

Julius Roth - Německá mluvnice pro střední školy a učitelské ústavy (1920)
€3

"Německá mluvnice pro střední školy a učitelské ústavy k opakování a doplňování mluvnických pouček"...

F. V. Jeřábek - Stará doba romantického básnictví (1883)
€19

Kniha s podtitulom " Příspevek k českým studiím o poesii světové " podáva podľa slov autora stručný (a...

Aleksander Brückner - Dějiny literatury polské II.
€5

Kniha poľského jazykovedca, zaoberajúca sa dejinami poľskej literatúry. V knihe nie je voviazaný titulný...

Elie Faure - Dějiny umění I.-V. (1927)
€80

Päťzväzkové dielo Dejiny umění vás prevedie umením od praveku až po začiatok minulého storočia. Knižky...

August Sabatier - Nástin filosofie náboženství na základě psychologickém a historickém (1904)
€15

Publikácia, ktorej obsah je rozdelený na tri knihy. Prvá sa sústreďuje na náboženstvo a je rozdelená do...

Emil Svoboda - Utopie (1922)
€7,50

Kniha českého filozofa Emila Svobodu, ktorý sa hlásil k hnutiu Volné myšlenky a aj k slobodomurárstvu....

Josef Baudiš - Struktura jazyků indoevropských (1932)
€25

Publikácia venovaná indoeurópskym jazykovým štruktúram, ktorej autorom je Josef Baudiš (český keltista a...

František Krejčí - Logika (1921)
€7

Učebnica logiky rozdelená do dvoch hlavných častí: Část elementární; Část vědoslovná . V prvej z nich...

Almanach Kmene 1930-31
€15

Almanach obsahuje príspevky najznámejších autorov doby, ako napríklad: Kipling, Šrámek, Goethe, Wolker,...

Tělesná výchova sokolská (1919)
€8

Návrh Českej obce sokolskej na úpravu telesnej výchovy v Československu, ktorý bol predložený vláde...

Věstník Sokolský: 20 let obce Sokolské
€12

Zvláštne vydanie sokolského vestníka, obsahujúce nasledovné články: J. Vaníček: Jak jsme žili!; A. P.:...

Jaroslav Vrchlický - Sfinx (1929)
€9

Zbierka básní Jaroslava Vrchlického, ktorej hlavným predmetom sú záhada a tajomstvo (záhada ľudského...

Jaroslav Prokeš - Základní problémy českých dějin (1925)
€12

Publikácia, ktorej základ tvoria prednášky Dr. J. Prokeša z roku 1924, zaoberajúce sa problematikou...

Josef Dvořák - Hastrman Ivan (1947)
€8

Určite ste už počuli slovo "hastrman", no ak by vám vŕtalo hlavou kto alebo čo to vlastne je, v tejto...

Zdeněk Nejedlý - Otakara Hostinského Esthetika I. (1921)
€15

Publikácia, ktorej cieľom bolo podľa jej autora presvedčiť " každého o tom, jak velký esthetik, jak velký...

Ch. Gide, Ch. Rist - Dějiny nauk národohospodářských I., II. (1928)
€25

Dielo venujúce sa dejinám národohospodárskych náuk od "doby fysiokratů až po naše dny" . Knihy sú...

Karel Nový - Balada o českém vojáku (1945)
€12

"Sneží. Nepřestáva sněžit. A, zpropadeně, teď se ješte do toho dala vichřice! "  Práve ste si prečítali...

František Roubík - Český rok 1848 (1948)
€13

Publikácia venujúca sa roku 1848, konkrétne udalostiam od 2. marca 1848 (kedy zomrel cisár František I.)...

Albína Dratvová - Filosofie a přírodovědecké poznání (1946)
€9

Publikácia, ktorej autorkou je významná česká filozofka a docentka filozofie na Karlovej univerzite. Obsah...

Svatopluk Čech - Jitřní písně (1913)
€4

Zbierka lyrických básní českého básnika, prozaika, novinára a cestovateľa - Svatopluka Čecha, ktorej prvej...

Josef Voráček - Primitivní rodina: rozprava o theoriích a metodách ethnologické sociologie (1941)
€28

Štúdia Josefa Voráčka rozdelená do štyroch častí. V prvej časti autor rozoberá rodinu organizovanú na...

Adolf Veselý - Petr Bezruč (1947)
€5,50

Knižka, ktorá vám otvára dvere k poznaniu Petra Bezruča ako človeka i básnika. Dozviete sa kde sa narodil,...

Ludmila Matiegková - V objetí sfingy (1927)
€6

Cestopisné dielo českej egyptologičky, učiteľky a spisovateľky, Ludmily Matiegkovej, ktorá sa radí medzi...

B. Ifor Evans - Stručné dějiny anglické literatury (1948)
€4,50

Knižka prichádzala na trh v dobe, kedy chýbala literatúra, ktorá by ponúkla čitateľovi vedomosti o...

Jaroslav Vrchlický - Nové básně epické (1920)
€6,50

Zbierka básní Jaroslava Vrchlického, českého spisovateľa, básnika, dramatika a prekladateľa. Základnou...