Filozofia

42 položiek celkom

Cena

439
1439
Harry K. Wells - Pavlov a Freud (1963)
€7

Cieľom tejto knihy, ktorej autorom je americký pokrokový vedec H. K. Wells, je kritika učenia Sigmunda...

Bertolt Brecht - Myšlenky (1958)
€7

Výbor zo štúdií nemeckého pokrokového spisovateľa, divadelníka, dramatika, režiséra a teoretika drámy,...

Antonio Gramsci - Sešity z vězení (1959)
€7

Výbor z kritických statí, ktoré počas pobytu vo fašistickom väzení písal vedúci predstaviteľ Komunistickej...

Květoslav Chvatík - Smysl moderního umění (1965)
€9

Súbor štúdií konfrontujúcich výtvarné umenie s literatúrou. Autorom knihy je český filozof, estetik,...

Kazimír Malevič - O nepredmetnom svete (1968)
€24

State z rokov 1915-1922, ktorých autorom je ruský maliar, dizajnér a grafik, ktorý bol významným...

E. Cassirer - Esej o človeku (1977)
€7,50

Publikácia, ktorej autorom je nemecký filozof, predstaviteľ marburskej školy novokantovstva, ktorý sa...

A. V. Jablokov, A. G. Jusufov - Evolučná teória (1985)
€24

Táto kniha, ktorá sa zaoberá evolučnou teóriou, je vhodná nielen ako učebnica pre vysokoškolských...

John Dewey - Rekonštrukcia liberalizmu (2001)
€9

Prvý slovenský preklad výberu z politických a liberalistických spisov jedného z najväčších filozofov a...

Jan Legowicz - Prehľad dejín filozofie (1972)
€9

Cieľom autora tejto knihy bolo podať "výsledky vedeckovýskumnej a didaktickej práce, teoretického i...

Jan Chin-Šun - O dejinách čínskej filozofie (1956)
€8

Autor v knihe opisuje dejiny čínskej filozofie od staroveku, cez stredovek až po časy vydania knihy (r....

Friedrich Nietzsche - Ecce Homo (1993)
€6

Klasické dielo filozofickej literatúry, ktoré bolo autorovým pokusom o autobiografiu. "Ovplyvnilo...

Friedrich Nietzsche - Tak pravil Zarathustra (1992)
€10

Toto významné filozofické dielo, ktorého autorom je Friedrich Nietzsche býva čitateľmi označované ako...

Eberhard Orthbandt - Geschichte der Grossen Philosophen und des philosophischen Denkens
€9,50

Kniha sa zaoberá dejinami filozofického myslenia a veľkými filozofmi od starých Egypťanov, cez starovek,...

Ateistický slovník (1984)
€5,50

Slovník zostavili vedci z z rôznych vedeckých inštitúcií a ústavov ZSSR. Obsahuje viac ako 3000 hesiel...

Sociální filozofie frankfurtské školy (1977)
€10

Kritické štúdie kolektívu vedcov, podávajúce analýzu hlavných flozofických, metodologických a...

M. F. Vorobjov - Zákon negácie negácie (1960)
€5

Úlohou tejto knihy je "ukázať, ako posudzovali zákon negácie negácie zakladatelia marxizmu-leninizmu,...

Dialógy - Dialogues: spoločnosť, človek, zem a vesmír
€5

Kniha je zostavená z článkov, ktoré boli publikované v časopise Literaturnaja gazeta a v západných...

Bernard Bolzano - Výbor z filozofických spisů (1981)
€9

Výbor z prác Bernarda Bolzana, obsahujúci všetky jeho najvýznamnejšie state a prejavy týkajúce sa...

Filozofia: ročník XXIV, číslo 3 (1969)
€6

Časopis Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorého hlavným redaktorom bol Igor Hrušovský....

Brillat-Savarin - Fyziológia chuti alebo Úvahy o gastronomickom umení (1987)
€7,50

Dielo, ktorého autor  "celý život zbieral materiál k práci o gastronómii, ktorú napokon tesne pred smrťou...

F. Mehring - K dejinám nemeckej filozofie (1978)
€7

Publikácia, ktorej autorom je nemecký filozof a publicista - Franz Mehring, zaoberajúca sa nemeckou...

Igor Hrušovský - Z minulosti a súčasnosti filozofie (1961)
€14

Kniha slovenského filozofa Igora Hrušovského vám predstaví analýzu spoločenskotriednych a gnozeologických...

Filozofické otázky jazykovedy (1979)
€9,50

Zborník štúdií skúmajúcich tri základné problémy jazykovedy: podstata jazyka, vzťah jazyka a myslenia,...

Filosofický časopis 2/1967
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Filosofický časopis 2/1967
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Filosofický časopis 4/1967
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Filosofický časopis 3/1968
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Hore
Ďalšie produkty