Filozofia

38 položiek celkom

Cena

470
1470
Jean Jacques Rousseau - Rozpravy (1989)
€7

Výbor z diela J. J. Rousseaua obsahujúci nasledovné: Rozprava o vědách a uměních neboli o tom, zda...

9772
István Benedek - Cesta poznávania (1978)
€5

Táto kniha vás prevedie dejinami ľudského myslenia a poznávania a to od staroveku až po 20. storočie. ...

9635
Cyril Dudáš - Problém rovnosti (1946)
€9,50

Štúdia zo sociálnej etiky. Autor, slovenský filozof, teológ a pedagóg, Cyril Dudáš v úvode knihy píše...

9539
John Maynard Keynes - Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1963)
€70

Základné dielo svetovej ekonómie od Johna Maynarda Keynesa, v prvom českom vydaní z roku 1963. Názov...

9522
A. G. Milejkovskij a kol. - Buržoazní ekonomické teorie a hospodářská politika imperialistických zemí (1974)
€9

Štúdia týkajúca sa buržoáznych teorií a ich vplyvu na politiku. Obsah uvádzame nižšie na stránke....

9521
Oliver Tenzer - Abstrakcia: O modeloch abstrahovania (1966)
€7

Publikácia je príspevkom do diskusie o problématike abstrakcie vo svojej dobe. "Autor konfrontuje rôzne...

9520
Brillat-Savarin - Fyziológia chuti alebo Úvahy o gastronomickom umení (1987)
€7,50

Dielo, ktorého autor "celý život zbieral materiál k práci o gastronómii, ktorú napokon tesne pred...

9430
Dejiny filozofie (1993)
€4

Učebnica filozofie určená pre 4. ročník gymnázií, stredných odborných škôl a štvorročných študijných...

9391
Pavel Holländer - Filipika proti redukcionizmu (2009)
€4,50

"V spoločenských vedách sme svedkami prístupu založeného na redukcionizme, na viere v možnosť vyhnúť sa...

9356
Náuka o spoločnosti (1998)
€5

Publikácia určená najmä budúcim maturantom a uchádzačom o štúdium na vysokých školách so spoločenskovedným...

9355
Johan Huizinga - Homo ludens: O původu kultury ve hře (1971)
€8,50

Významná práca holandského historika, ktorý vám ponúkne pohľad na vývoj kultúrnych systémov ako hier. Autor...

9272
Eugene Monick - Falos: Posvátný obraz mužství (2004)
€5

Kniha analytického psychológa, E. Monicka, v ktorej pátra po potenciálnych duševných zdrojoch mužskej...

8333
András Gedö - Krízové vedomie a filozofie (1985)
€7,50

Autor sa v knihe zaoberá jednotlivými smermi tzv. buržoáznej filozofie. Obsah knihy uvádzame nižšie na...

8133
M. M. Rozental - Principy dialektické logiky (1962)
€6

Publikácia objasňuje základné princípy dialektickej logiky. Cieľom autora bolo objasniť rozdiel medzi...

7977
Egon Bondy - Indická filosofie 1 (1991)
€15

Prvá časť Bondyho pokusu o syntetický pohľad na dejiny indickej filozofie. Obsah knihy uvádzame nižšie na...

7909
Platons Gorgias (1904)
€25

Jeden z Platónových dialógov o umení. Kompletný názov: Platons Gorgias. Für den Schulgebrauch. Erklärt von...

7855
Ciceros Brutus (1889)
€25

Dielo, ktorého autorom je rímsky štátnik, rečník a filozof, Marcus Tullius Cicero. Toto dielo je písané...

7853
M. Tulli Ciceronis - Cato Maior (1921)
€6

Komentár k Cicerovmu spisu Cato Maior. Kniha je písaná po nemecky. Kompletný názov: M. Tulli...

7852
Hore
Ďalšie produkty