Filozofia

51 položiek celkom

Cena

439
1439
K. Marx, F. Engels - O náboženstve (1959)
€7

Zborník prác K. Marxa a F. Engelsa, v ktorých sa zoaberajú podstatou a pôvodom náboženstva a jeho úlohou v...

Ateistický slovník (1984)
€5,50

Slovník zostavili vedci z z rôznych vedeckých inštitúcií a ústavov ZSSR. Obsahuje viac ako 3000 hesiel...

Sociální filozofie frankfurtské školy (1977)
€10

Kritické štúdie kolektívu vedcov, podávajúce analýzu hlavných flozofických, metodologických a...

Miroslav Kusý - Úvod do filozofie (1961)
€6,50

Táto kniha má "širokému okruhu čitateľov uľahčiť a sprístupniť štúdium marxistickej filozofie. Práca má...

Jakub Netopilík - G. W. F. Hegel (1975)
€4

Kniha podáva ucelený a zrozumiteľný výklad myšlienkového vývoja G. W. F. Hegela. Autor rozoberá Hegelovo...

David Hume - Zkoumání lidského rozumu (1972)
€10

Kniha predstaviteľa anglického empirizmu a senzualizmu, zaoberajúca sa rôznymi filozofiami, celkovým...

Květoslav Chvatík - Strukturalismus a avantgarda (1970)
€9

Súbor štúdií o štrukturalizme a avantgarde. Autorom knihy je český filozof, estetik, historik umenia a...

G. W. F. Hegel - Dějiny filosofie I (1961)
€12

Prvá časť diela, na ktorom nemecký filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel pracoval počas takmer celého...

Eugen Šimunek - Estetika a všeobecná teória umenia (1976) /podpis autora
€6

Práca Eugena Šimuneka, ktorá má povahu systematickej estetiky. Ide o prvú pôvodnú slovenskú prácu tohto...

M. F. Vorobjov - Zákon negácie negácie (1960)
€5

Úlohou tejto knihy je "ukázať, ako posudzovali zákon negácie negácie zakladatelia marxizmu-leninizmu,...

Dialógy - Dialogues: spoločnosť, človek, zem a vesmír
€5

Kniha je zostavená z článkov, ktoré boli publikované v časopise Literaturnaja gazeta a v západných...

A. F. Losev, V. P. Šestakov - Dejiny estetických kategórií (1978)
€6

Publikácia, ktorej autori si stanovili za úlohu "preskúmať vznik a vývin základných estetických pojmov a...

K. Goranov - Umenie a spoločenský život (1981)
€6

Kniha zaoberajúca sa otázkami estetiky, sociológie umenia a teórie kultúry. Autor v nej "charakterizuje...

Fridrich Engels - Dialektika prírody (1976)
€6,50

Práca F. Engelsa, ktorej úlohou bolo "odhaliť objektívnu dialektiku v prírode, a tým zdôvodniť...

Bernard Bolzano - Výbor z filozofických spisů (1981)
€9

Výbor z prác Bernarda Bolzana, obsahujúci všetky jeho najvýznamnejšie state a prejavy týkajúce sa...

Filozofia: ročník XXIV, číslo 3 (1969)
€6

Časopis Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorého hlavným redaktorom bol Igor Hrušovský....

Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení (1981)
€8

Dielo približujúce českú a slovenskú filozofiu do roku 1848.  Vydavateľ:  Svoboda, Praha Rok...

Brillat-Savarin - Fyziológia chuti alebo Úvahy o gastronomickom umení (1987)
€7,50

Dielo, ktorého autor  "celý život zbieral materiál k práci o gastronómii, ktorú napokon tesne pred smrťou...

F. Mehring - K dejinám nemeckej filozofie (1978)
€7

Publikácia, ktorej autorom je nemecký filozof a publicista - Franz Mehring, zaoberajúca sa nemeckou...

Igor Hrušovský - Z minulosti a súčasnosti filozofie (1961)
€14

Kniha slovenského filozofa Igora Hrušovského vám predstaví analýzu spoločenskotriednych a gnozeologických...

Filozofické otázky jazykovedy (1979)
€9,50

Zborník štúdií skúmajúcich tri základné problémy jazykovedy: podstata jazyka, vzťah jazyka a myslenia,...

Predsokratici a Platón (1970)
€20

Prvý zväzok edície Antológia z diel filozofov, sústreďujúci sa antickú filozofiu v období od  6.  do 4....

Od Aristotela po Plotina (1973)
€20

Druhý zväzok edície Antológia z diel filozofov, sústreďujúci sa antickú filozofiu v období od 4. storočia...

Patristika a scholastika (1975)
€20

Tretí zväzok edície Antológia z diel filozofov, sústreďujúci sa na filozofickú tvorbu epochy feudalizmu,...

Filosofický časopis 2/1967
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Filosofický časopis 2/1967
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Filosofický časopis 4/1967
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Hore
Ďalšie produkty