Filozofia

38 položiek celkom

Cena

539
1539
Sigmund Freud - Výklad snů (1994)
€15

Dielo rakúskeho lekára, psychológa a psychiatra, zakladateľa psychoanalýzy a súčanse 3. najcitovanejšieho...

Roger Scruton - Krátke dejiny novovekej filozofie: Od Descarta po Wittgensteina  (1991)
€6

Kniha anglického filozofa a spisovateľa Rogera Scrutona vám predstaví dejiny novovekej filozofie inak, než...

B. Spinoza - Etika (1986)
€16

Hlavné dielo popredného holandského filozofa 17. storočia Barucha Spinozu, v ktorom rozpracúva nový...

Eberhard Orthbandt - Geschichte der Grossen Philosophen und des philosophischen Denkens
€9,50

Kniha sa zaoberá dejinami filozofického myslenia a veľkými filozofmi od starých Egypťanov, cez starovek,...

Ateistický slovník (1984)
€5,50

Slovník zostavili vedci z z rôznych vedeckých inštitúcií a ústavov ZSSR. Obsahuje viac ako 3000 hesiel...

Sociální filozofie frankfurtské školy (1977)
€10

Kritické štúdie kolektívu vedcov, podávajúce analýzu hlavných flozofických, metodologických a...

M. F. Vorobjov - Zákon negácie negácie (1960)
€5

Úlohou tejto knihy je "ukázať, ako posudzovali zákon negácie negácie zakladatelia marxizmu-leninizmu,...

Dialógy - Dialogues: spoločnosť, človek, zem a vesmír
€5

Kniha je zostavená z článkov, ktoré boli publikované v časopise Literaturnaja gazeta a v západných...

A. F. Losev, V. P. Šestakov - Dejiny estetických kategórií (1978)
€6

Publikácia, ktorej autori si stanovili za úlohu "preskúmať vznik a vývin základných estetických pojmov a...

K. Goranov - Umenie a spoločenský život (1981)
€6

Kniha zaoberajúca sa otázkami estetiky, sociológie umenia a teórie kultúry. Autor v nej "charakterizuje...

Bernard Bolzano - Výbor z filozofických spisů (1981)
€9

Výbor z prác Bernarda Bolzana, obsahujúci všetky jeho najvýznamnejšie state a prejavy týkajúce sa...

Filozofia: ročník XXIV, číslo 3 (1969)
€6

Časopis Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorého hlavným redaktorom bol Igor Hrušovský....

Brillat-Savarin - Fyziológia chuti alebo Úvahy o gastronomickom umení (1987)
€7,50

Dielo, ktorého autor  "celý život zbieral materiál k práci o gastronómii, ktorú napokon tesne pred smrťou...

F. Mehring - K dejinám nemeckej filozofie (1978)
€7

Publikácia, ktorej autorom je nemecký filozof a publicista - Franz Mehring, zaoberajúca sa nemeckou...

Igor Hrušovský - Z minulosti a súčasnosti filozofie (1961)
€14

Kniha slovenského filozofa Igora Hrušovského vám predstaví analýzu spoločenskotriednych a gnozeologických...

Filozofické otázky jazykovedy (1979)
€9,50

Zborník štúdií skúmajúcich tri základné problémy jazykovedy: podstata jazyka, vzťah jazyka a myslenia,...

Od Aristotela po Plotina (1973)
€20

Druhý zväzok edície Antológia z diel filozofov, sústreďujúci sa antickú filozofiu v období od 4. storočia...

Filosofický časopis 2/1967
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Filosofický časopis 2/1967
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Filosofický časopis 4/1967
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Filosofický časopis 3/1968
€6,50

Odborné periodikum, ktoré bolo vydávané od roku 1953 a je  "najstarším dosiaľ vychádzajúcim českým...

Marx / Engels / Lenin - O kultuře umění (1977)
€9,50

Zborník zostavený z diel a korešpondencie K. Marxa, F. Engelsa a V. I. Lenina týkajúcich sa kultúry...

Marx / Engels / Lenin - K filozofickým otázkám (1979)
€9,50

Zborník zostavený z diel a korešpondenciel K. Marxa, F. Engelsa a V. I. Lenina. Vydavateľ:...

K. Marx, B. Engels - O Feuerbachovi (1983)
€9

Zborník zostavený z diel i korešpondencie K. Marxa a F. Engelsa týkajúcich sa nemeckého filozofa L....

Adam Schaff - Filozofia človeka (1964)
€5

Kniha poľského filozofa, zaoberajúca sa problematikou existencializmu. Obsah knihy nájdete nižšie na...

Zlomky starých stoikov (1984)
€16

Kniha odkrývajúca životy a myslenie starých stoikov (najmä Zenona (336-264 p. n. l.) a Chrysippa (331-232...

V. S. Gott - Filozofické otázky současné fyziky (1977)
€6,50

Kniha obohacujúca a zároveň prelínajúca dva vedné odbory, a to filozofiu a fyziku. Autor v knihe dokazuje,...

Hore
Ďalšie produkty