História

333 položiek celkom

Cena

3250
13250
Jan Amos Komenský. Život, dílo a doba (1957)
€7,50

Katalóg k výstave o živote, diele a dobe J. A. Komenského, usporiadanej k 300. výročiu vydania...

T. G. Masarykovi k šedesátým narozeninám (1930)
€12

Kniha obsahuje príspevky rôznych osobností týkajúce sa T. G. Masaryka. Kniha obsahuje 11 podobizní a...

Ctibor Votrubec - Afrika (1973)
€9,50

Autor v tejto knihe podáva zemepisný prehľad afrického kontinentu a okrem toho sa v nej zaoberá aj...

Jan Jelínek - Veľký obrazový atlas pravekého človeka (1980)
€12

Pútavá a plná fotografií - taká je kniha vedca s medzinárodnou autoritou - Jana Jelínka. "Na podklade...

Milan S. Ďurica - Jozef Tiso (2006)
€10

Historická štúdia o živote a diele Jozefa Tisu.  " Autor čitateľom predkladá výsledky štúdií z...

Michal Slávik - Slovenskí národovci do 30. októbra 1918 (1945)
€25

Hlavnú časť tejto knihy tvoria dva zoznamy slovenských národovcov, a to zoznam "poprednejších národovcov,...

Rastislava Stoličná - Jedlá a nápoje našich predkov (1991)
€12

Kniha o ľudovej strave (varenie, pečenie, spôsoby jedenia, ľudová etiketa, stolovanie, dochucovanie jedla...

David Irving - Norimberk: Poslední bitva (1997)
€9

V tejto knihe, ktorá je označovaná za kontroverznú, vám autor poskytne pohľad na pozadie a priebeh prvého...

C. Sallustia Krispa Valka proti Katilinovi
€7

Knižka obsahuje preslov C. Sallustia Krispa, rímskeho politika a historika. Kniha je písaná v českom...

Svet umenia (2002)
€15

Skvelý sprievodca umením. Je to  "kniha o jeho dejinách, slovník o umení a prameň informácií o...

Z vôle ľudu obnovená (1969) /Matica slovenská
€6,50

Publikácia vydaná na počesť udalostí roku 1968, ktorý bol pamätným rokom Matice slovenskej. Táto kniha...

Štefan Vragaš - Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom národnom a kultúrnom živote Slovákov (1991)
€6

Kniha "o počiatkoch štátnosti a kresťanstva našich dávnych slovenských predkov. Ide o príspevok k lepšiemu...

Ján Tibenský a kol. - Slovensko 1: Dejiny (1978)
€12

Prvý zväzok rozsiahleho vlastivedného diela Slovensko, obsahujúci dejiny Slovenska od najstarších čias až...

Cífer (1991)
€24

Vlastivedná monografia o obci Cífer, nachádzajúcej sa v Trnavskom kraji. V knihe nechýbajú informácie o...

Josef Poulík - Mikulčice: Sídlo a pevnost knížat velkomoravských (1975)
€16

Publikácia sa zaoberá archeologickým výskumom v Mikulčiciach, ktorý viedol autor knihy - Josef Poulík....

Štefan Janšák - Brány do dávnoveku (1986)
€16

Kniha slovenského archeológa Štefana Janšáka vás prevedie po horách i dolinách Slovenska, a to od...

Dějiny druhé světové války 1939-1945, svazek 1 (1977)
€9,50

Kniha s podtitulom Zrod války. Boj pokrokových sil za udržení míru  je prvou časťou mnohozväzkového...

Dejiny Bratislavy (1982)
€16

Rozsiahla publikácia opisujúca dejiny Bratislavy od najstarších čias až po časy vydania knihy. Dozviete sa...

Jozef Jančár - Slovácké muzeum 1914-1964 (Kultura a tradice)
€8,50

Najstaršia publikácia o histórii Slováckeho múzea a zároveň príspevok Jozefa Jančára k poznaniu dejín...

Mária Vyvíjalová - Mladý Ján Hollý (1975)
€9

Predmetom tejto publikácie je okrem dešifrovania a interpretácie literárneho sporu medzi Fándlym,...

Anton Hlinka - Apartheid
€19

Tretí kôš helsinských uznesení a proticirkevná politika česko-slovenskej vlády. Kniha bola vydaná v...

Jan Bouzek - Objevy ve stredomoří (1979)
€9,50

Kniha archeológa Jana Bouzka, v ktorej sa dočítate mnoho zaujímavých informácií o objavoch týkajúcich sa...

Miloslav Krása - Angkor: Umění staré Kambodže (1985)
€10

Kniha podáva množstvo informácií o umení starých Kambodžanov a obsahuje až 239 čiernobielych a 11...

Bzovík: Jubilejník k 75. narodeninám veľkodušného človeka, Jána Hnilicu, člena Slovenského ústavu (2011)
€11

Zborník vydaný pri príležitosti životného jubilea Jána Hnilicu obsahuje pestrú paletu príspevkov i...

Karol R. Sorby - Egyptská revolúcia 1952 (1998)
€4,50

Kniha slovenského orientalistu a špecialistu na oblasť Blízkeho východu, ktorý sa od konca 60. rokov...

Československo, ročník I., číslo 2, prosinec 1945
€6

Mesačník, ktorým Ministerstvo informácií chcelo pravidelne informovať čitateľov so všetkými dôležitými...

Dolina Urgatina: Valašský vlastivědný sborník, ročník III., 3-4 (1949)
€22

Iba veľmi zriedkavo sa objavujúci štvrťročník, ktorý bol vydávaný vo Velkých Karlovicích na konci 40. a na...

Hore
Ďalšie produkty