História

334 položiek celkom

Cena

3250
13250
Edward Gibbon - Úpadok a zánik Rímskej ríše 1-2 (1988)
€6

Autor (reprezentant anglického osvieteneckého dejepisectva) v knihe sleduje rímske dejiny až po pád...

André Maurois - Súbežné dejiny USA (1966)
€4,50

Kniha ponúka prehľad dejín Spojených štátov amerických od roku 1917 do roku 1961. Text dopĺňa bohatá...

Louis Aragon - Súbežné dejiny SSSR I.-II. (1966)
€8,50

Tieto dve knihy podávajú prehľad o dejinách Sovietskeho zväzu od roku 1917 do roku 1960. Text dopĺňa...

Začatá cesta: Výbor z článkov E. Šoltésovej (1934)
€5

Knižka ponúka výber z článkov Eleny Maróthy Šoltésovej, na témy ako sú ženy, postavenie žien v...

Štátny ústredný archív Slovenskej socialistickej republiky (1983)
€9,50

Publikácia o Štátnom ústrednom archíve, v ktorej nájdete informácie o jeho vzniku, vývoji, vtedajšej...

Bratislava: Nové Mesto (1998)
€14,50

Monografia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, v ktorej sa dozviete informácie o histórii tejto...

Trenčín: remeslá, tlačiarne, architektúra (1985)
€19

Kniha je venovaná mestu Trenčín a jeho histórii. Kompletný obsah uvádzame nižšie na stránke. Zostavil:...

Otto Dietrich - Auf den Straßen des Sieges (1939)
€29

Kniha z čias druhej svetovej vojny, ktorej autormi sú Otto Dietrich (okrem iného aj dôverník Adolfa...

Hans Snyckers - Tagebuch eines Sturmführers (1940)
€120

Raritne sa objavujúca kniha z čias druhej svetovej vojny. Ide o denník "Sturmführera" (t.j. do roku 1930...

Dejiny školstva a pedagogiky (1986)
€10

Vysokoškolská učebnica, ktorá vás oboznámi s vývojom školstva, výchovy, vzdelávania a pedagogických teórií...

Veľká Morava v tisícročí slovami prameňov, legiend, kroník a krásnej spisby (1985)
€10

V tejto knihe nájdete texty vybrané z diel Konštantínových a Metodových žiakov, zo starých kroník,...

Štatúty bratislavských cechov (1978)
€25

Publikácia, v ktorej Anton Špiesz okrem obsiahlej úvodnej štúdie o remeslách v Bratislave  "publikuje...

Václav Medek - Cesta české a moravské církve staletími (1982)Václav Medek - Cesta české a moravské církve staletími (1982)
€10

Cieľom tejto publikácie bolo spojiť vedecký pohľad na cirkevné dejiny s populárnym výkladom, ktorý je...

Josef Klíma - Zákony Asýrie a Chaldeje: Pokračovatelé Chammurapiho (1985)
€8,50

Publikácia zaoberajúsa sa zákony Asýrie a Chaldejskej (novobabylonskej) ríše. Obsah knihy uvádzame...

Alojz Vyčislík - Vojenské pamiatky Bratislavy (1974)
€15

Autor v knihe spracoval vojenské pamiatky nachádzajúce sa v našom hlavnom meste (budovy, vojenské stavby,...

Z dejín vied a techniky na Slovensku (1984)
€15

Desiaty zväzok zborníka Z dejín vied a techniky na Slovensku je začiatkom novej série tohto zborníka,...

Tajné dokumenty Pentagonu (1971)
€5

Kniha nielen o tajných dokumentoch, ktoré boli v roku 1971 odhalené na stránkách novín New York Times....

Ján Košút - Cez Červený očistec (1995)
€11

Prvé vydanie spomienok Jána Košúta na sovietske trestanecké tábory Jagrinlag a Ozerlag, ktoré bolo v roku...

Samuel Karol Korbel: Pamäti (2011)
€9

Generál Samuel Karol Korbel bol "prvým Slovákom v justičnej službe predvojnovej česko-slovenskej...

Karol Sidor: Vatikánsky denník I (2011)
€12

Prvá časť denníkových zápiskov Karola Sidora, mapujúca obdobie od 17. júna 1939 do 11 júla 1940, kedy...

Pamiatky a príroda Bratislavy 7 (1982)
€12

Zborník obsahujúci príspevky zaoberajúce sa pamiatkovou starostlivosťou a ochranou prírody v Bratislave. V...

Pamiatky a príroda Bratislavy 9 (1985)
€10

Zborník obsahujúci príspevky zaoberajúce sa pamiatkovou starostlivosťou a ochranou prírody v Bratislave. V...

Pamiatky a príroda Bratislavy 10 (1988)
€12

Zborník obsahujúci príspevky zaoberajúce sa pamiatkovou starostlivosťou a ochranou prírody v Bratislave. V...

Ladislav Šášky - Kamenná krása našich miest (1981)
€25

Táto publikácia zachytáva krásu slovenských miest a mestečiek, opisuje vznik a vývoj feudálnych miest na...

Dejiny Spoločnosti Ježišovej na Slovensku (1990)
€19

Kniha sa zaoberá dejinami Spoločnosti Ježišovej na Slovensku od roku 1561 do roku 1988 a bola vydaná...

Dejiny Trnavy (1988)
€12

Obsiahla monografia o dejinách mesta Trnava, ktorú zostavil tím historikov v spolupráci s odborníkmi z...

Trnavská univerzita v slovenských dejinách (1987)
€24

Zborník príspevkov k dejinám Trnavskej univerzity, do ktorého prispeli napríklad aj Július Sopko, Ján...

Hore
Ďalšie produkty