História

343 položiek celkom

Cena

3250
13250
Elemér Kőszeghy - Die Denkmäler der Antoniter in Drautz (Zips) (1930)
€14

Publikácia približuje význam a históriu nástenných malieb (ide o pôvodné fresky z 13. storočia) v...

Irena Grudzinska Grossová - Jazva revolúcie (2000)
€7,50

V tejto publikácii sú po prvýkrát "porovnávané dve významné osobnosti 19. storočia. Vďaka tejto...

Kommentar zu Ciceros Rede Pro Sex. Roscio Amerino (1914)
€35

Kniha sa venuje Cicerovmu prejavu "Pro Roscio Amerino," ktorú predniesol v mene Sextusa Rosciusa. Ten...

Diogenes Laertios - Životopisy slávnych filozofov II (1954)
€7,50

Druhá časť diela Diogena Laertského, ktoré "prináša populárne portréty najvýznamnejších starogréckych...

George Thomson - Aischylos a Athény (1952)
€7

Obsiahla štúdia, ktorej cieľom je "dialektickou metódou vyriešiť obtiažne otázky, aké sú otázky týkajúce...

Alessandro Della Seta - Italia Antica (1928)
€29

Kniha talianskeho archeológa a historika umenia zaoberajúca sa starovekým Talianskom. ...

Edvard Beneš - Mnichovské dny (1968)
€7

Pamäti E. Beneša prinášajúce mnoho historických faktov o udalostiach, ktoré súviseli s tzv. mníchovskymi...

I. R. Grigulevič - Pápeži 20. storočia (1983)
€6

Publikácia o dejinách cirkvi a o pápežstve v 20. storočí. Autor približuje katolícku cirkev...

Juraj Kuniak - Pán Černovský rozpráva o histórii Slovákov a Andrejovi Hlinkovi (1991)
€9,50

Kniha vám netradičným spôsobom predstaví osobnosť Andreja Hlinku a "dejinné súvislosti,...

Fedor Gál - Z prvej ruky (1991)
€9,50

Osobné svedectvo Fedora Gála o roku 1989. Kniha bola písaná od septembra do decembra 1990, kedy bol Fedor...

Vojtech Zamarovský - Ich veličenstvá pyramídy (1977)
€8

Spoznajte spolu s Vojtechom Zamarovským svet pyramíd v starovekom Egypte. Okrem množstva informácií o...

Heraldický register Slovenskej republiky I. (2000)
€12

Prvý zväzok Heraldického registra Slovenskej republiky (register erbov), ktorý obsahuje "farebné...

Anton Bagin - Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku (1985)
€8,50

Publikácia dokumentuje 41 kostolov a kaplniek zasvätených sv. Cyrilovi a Metodovi, nachádzajúcich sa...

Starověký Řím (1972)
€6,50

Čítanka obsahujúca informácie o dejinách starovekého Ríma. Autori v knihe zachytávajú nielen...

Starověké Řecko (1973)
€6

Čítanka obsahujúca informácie o dejinách starovekého Grécka. Autori sa pri jej spracovaní opierali najmä o...

Slovenský biografický slovník, I. zväzok, A-D (1986)
€11

Prvý zväzok Slovenského biografického slovníka mapujúceho významné slovenské osobnosti zo všetkých oblastí...

P. Kettner, I. M. Jedlička - Proč zemřel Jan Masaryk? (1990)
€4,50

Autorská dvojica čakala neuveriteľných 21 rokov kým mohla vydať knižku, ktorú vám ponúkame. Jej obsahom je...

Antický Rím (1967)
€14

Obsiahla kniha podávajúca obraz starovekého Ríma prostredníctvom statí napísaných najvýznamnejšími...

Ľudovít Hallon - Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945 (2015)
€24

Monografia historika Ľudovíta Hallona, zaoberajúca sa slovensko-nemeckými hospodárskymi vzťahmi v rokoch...

Ján Kollár (1793-1993): zborník štúdií
€14

Zborník štúdií, prinášajúci viacero nových pohľadov na dielo Jána Kollára. Do zborníka prispeli autori ako...

Theo Aronson - Napoleon a Josefína: příběh lásky (1993)
€5

Kniha je sondou do života jednej z najznámejších historických postáv - Napoleona a do jeho vzťyhu s...

Luboš Taraba - Vídeňský kongres (2002)
€8

" Historická publikace Luboše Taraby, autora knih De Gaulle, Duce, Josef II., Nebezpečný intrikán...

Válečné lodě 1: Lodě veslové a plachetní do roku 1860 (1985)
€9

Kniha sa zaoberá vývojom vojnových lodí do roku 1860, ich použitím v boji i najdôležitejšími vojnovými...

Válečné lodě 2: Mezi krymskou a rusko-japonskou válkou (1986)
€5

Kniha sa zaoberá vývojom vojnových lodí od čias zostrojenia prvých pancierových lodí až po bitku pri...

Válečné lodě 3: První světová válka (1988)
€9

Kniha sa zaoberá vývojom vojnových lodí v predvečer a v priebehu prvej svetovej vojny a sleduje vývoj...

Novohrad z neba / Novohrad from heaven (2016)
€11,50

Publikácia obsahuje množstvo fotografických záberov z výšky na Novohrad. Okrem toho v knihe nájdete aj...

František Kreutz - Čriepky z breznianskeho rínku (1993)
€8

Autor v knihe prerozprával formou príbehov niektoré breznianske súdne archívne zápisy z rokov...

Hore
Ďalšie produkty