História, Strana 2

330 položiek celkom

Cena

3250
13250
Ľudovít Novák - Najstaršia, doteraz neznáma česká listina na Slovensku (1941)
€15

Sedemstranová štúdia Ľudovíta Nováka o najstaršej českej listine na Slovensku, s prílohou faksimile...

Ľudovít Novák - Z abecedy organizácie slovenskej kultúry (1941)
€25

Úvaha Ľudovíta Nováka, ktorej ambíciou bolo doplniť vtedajšiu informovanosť týkajúcu sa organizácie...

Ľudovít Novák - Čeština na Slovensku a vznik spisovnej slovenčiny (1938)
€14

Štúdia Ľudovíta Nováka, ktorá je odtlačkom zo Slovenských pohľadov roč. LIV, 1938, č. 2 (február)....

Ľudovít Novák - Prípady rat-, lat- za praslov. *ort-, *olt- v slovenčine (1933)
€27

Štúdia Ľudovíta Nováka, obsahujúca rozkladaciu mapovú prílohu. Ide o odtlačok zo Sborníka...

Ľudovít Novák - Oravská listina z r. 1574 (1937)
€14

Text Ľudovíta Nováka týkajúci sa oravskej listiny z r. 1574. V knihe je prílohou faksimile tejto...

Miloš Janoška - Sprievodca po Vysokých Tatrách (1923)
€200

Prvá monografia o Vysokých Tatrách, ktorá vyšla pôvodne v roku 1911 si dávala za...

Úroda čtyřiceti let sokolské župy valašské Fr. Palackého 1893-1933
€40

Spomienková kniha na prvých štyridsať rokov fungovania sokolské župy valašské Františka Palackého. Okrem...

Rudolf Irša - Pečate a znaky obcí Senického okresu (1988)
€19

Súpis pečatí obcí Senického okresu, ktorý je prvou takto regionálne vymedzenou prácou u nás. Kniha vznikla...

A. V. Mišulin - Dejiny staroveku (1950)
€5,50

Publikácia sa zaoberá dejinami staroveku a je rozdelená do troch obsiahlych častí: 1. Staroveký východ;...

 A. V. Jefimov - Dejiny novoveku I. (1950)
€6,50

Publikácia, ktorej cieľovým obdobím sú roky 1789-1870 (je im venovaných 24 kapitol). Počnúc obdobím v...

Pravek východného Slovenska (1965)
€20

Autormi tejto knihy sú pracovníci Archeologického ústavu SAV, ktorých cieľom bolo v tejto knihe "podať čo...

Gabriel Fusek - Slovensko vo včasnoslovanskom období (1994)
€36

Cieľom tejto práce je "prostredníctvom analýzy archeologických prameňov pokúsiť sa datovať dobu príchodu...

Svobodní zednáři (1992)
€8

Kniha sa zaoberá problematikou slobodomurárstva z náboženského hľadiska. Podtitul: Stručný výtah z...

November '89
€6,50

Publikácia, ktorá "prostredníctvom dobových fotografií pripomína 20. výročie nežnej revolúcie. Kolekcia...

Jozef Paulík - Praveké umenie na Slovensku (1980)
€24

Monografia, ktorej námetom bol "výtvarný prejav slovenského praveku, ktorý ohraničujeme 5. storočím pred...

Títus Kolník - Rímske a germánske umenie na Slovensku (1984)
€22

Monografia popredného slovenského archeológa, ktorá "sprístupňuje všetky významné, na Slovensku nájdené...

Václav Hlavsa, Jiŕí Vančura - Malá Strana / Menší Město pražské (1983)
€15

Kniha o histórii a architektúre svojráznej časti Prahy s názvom Malá Strana. Kniha obsahuje množstvo...

Tomáš Garrigue Masaryk - Ideály humanitní, Problém malého národa, Demokratism v politice (1990)
€5,50

Kniha obsahuje kapitoly z práce T. G. Masaryka s názvom Ideály humanitní , ktorú napísal v roku 1901,...

Katarína Žeňuchová - Zbierka ľudovej prózy Samuela Cambela (2014)
€11

Kniha s podtitulom Prameň k výskumu rozprávačskej tradície na Slovensku  je obsiahlou zbierkou...

Konštantín Čulen - Novinár a pedagog (1933)
€35

Životopisné črty zo života Dr. Jána Mallého a Martina Čulena. Kniha obsahuje venovanie autora z r....

Prvá slovenská lekárska spoločnosť (1988)
€6,50

Kniha obsahuje: úvodné slová od akademika Teofila Rudolfa Niederlanda Reč k Spoločnosti...

Rosita Forbesová - Sultán hor El Raisuni (1926)
€5

Kniha o marockom vodcovi horalov, El Raisunim, ktorý svoj život opísal odvážnej cestovateľke Rosite...

G. L. Rozanov - Poslední dny Hitlerovy říše (1962)
€5

Kniha opisuje atmosféru, ktorá panovala v posledných dňoch na jar 1945 v podzemí ríšskeho kancelárstva....

Štefan Herodek - Ľudová monografia 600-ročného Červeného kameňa (1948)
€7,50

Dobová monografia venovaná slávnostiam jubilea Červeného kameňa. Obsahuje básne, piesne, informácie o...

Zuzana Ševčíková - Okno: remeslo/technika/umenie (1990)
€20

Publikácia spracováva problematiku vývoja okien od najstarších antických okien až po začiatok 20. storočia...

Vendelín Jankovič a kol. - Národné kultúrne pamiatky na Slovensku (1984)
€10

Prvé komplexné dielo o národných kultúrnych pamiatkach, venujúce osobitnú pozornosť 52 zvlášť vybraným...

Peter Huba - Dolný Kubín (1992)
€5

Fotografická kniha zachytávajúca mesto Dolný Kubín a jeho okolie. V úvode knihy sa nachádza text o...