Do roku 1948

210 položiek celkom

Cena

1250
11250
Vilém Heřman Honert - O budoucnosti katolické cirkve a konci světa (1931)
€14

Túto knihu napísal hlavný farár v Blankenheime v r. 1869, Vilém Herman Honert, a zaoberá sa v nej...

Elo Šándor - Bratislava-Moskva (1945)
€35

Kniha Ela Šándora je akýmsi sprievodcom po vtedajšom Sovietskom zväze. Prvé vydanie knihy vyšlo v roku...

Adolf Filo, Július Detrich - Slovník slovensko-anglický (1946)
€14

Tento slovensko-anglický slovník bol prvým svojho druhu u nás . Autori v ňom zachytili najpoužívanejšie...

J. S. Machar - Vteřiny; Životem zrazeni (1919)
€8

V tejto knihe nájdete zviazané dve diela J. S. Machara, a to:  Vteřiny: Listy z denníku z let 1903-1905 a...

Josef Kajetán Tyl - Osmero povídek (1928)
€4,50

Kniha poviedok Josefa K. Tyla. Obsah knihy spolu s rokom písania jednotlivých poviedok nájdete nižšie na...

Guy de Maupassant - Notre Coeur (1894)
€15

Dielo úspešného francúzskeho autora noviel a poviedok, vo francúzskom vydaní z roku 1894. Ide o príbeh o...

Július Detrich, Pavel Kirilčuk - Slovník slovensko-ruský (1945)
€6

Slovensko-ruský vreckový slovník, ktorý vznikol ako reakcia na nedostatok učebných pomôcok, zameraných na...

T. G. Masaryk - Karel Havlíček. Snahy a tužby politického probuzení (1920)
€8,50

Kniha sa zaoberá K. Havlíčkom a politikou súvisiacou s obdobím okolo roku 1848. Obsah knihy nájdete nižšie...

František Brábek - Mluvnice a cvičebnice jazyka maďarského (se slovníkem) (1922)
€8,50

Príručka maďarského jazyka. V úvode nájdete informácie o histórii maďarského jazyka, nasleduje časť...

Jiří Krejčí - Hovory o obrazech (1948)
€6,50

Publikácia o maliarstve, obrazoch a malovaní, určená "čtenářům všech vrstev a povolání, kteří se zajímají...

Ferdinand Engelmüller - Cesty k malířskému umění (1947)
€7,50

Publikácia pojednáva systematicky o maliarskom umení po všetkých stránkach (jej prvé vydanie v r. 1923...

Tóth Kálmán összes Költeményei I. (1902)
€6,50

Zbierka básní maďarského básnika Tótha Kalmána. Hlavnou témou jeho poézie je láska.  Vydavateľ:...

Maxim Gorkij - Matka (1956)
€3

Svetoznámy román o živote "robotníckej, proletárskej matky v časoch kapitalistického útlaku v Rusku."...

Emile Zola - Řím (1896)
€22

Román Emila Zolu vo vydaní z roku 1896. Ide o druhú knihu zo série Tri mestá (Paríž, Rím, Lurdy). Kniha je...

J. H. Bernardin de Saint-Pierre - Pavel a Virginie (1931)
€5,50

Najznámejší román francúzskeho spisovateľa, cestovateľa a prírodovedca, o dvoch ľudoch, ktorí boli spolu...

Štefan Janovčík - Alleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka (1927)
€14

Modlitebná knižka obsahuje okrem modlitieb a piesní s notami aj text o modlitbe vôbec či kalendár a opis...

Breviarium Praemonstratense (1930)
€14

Latinský breviár, ktorého celý názov znie: BREVIARIUM PRAEMONSTRATENSE JUXTA BULLAM "DIVINO AFFLATU" ET...

Sophokles Elektra (1911)
€10,50

Známa tragédia Elektra, ktorej autorom je Sofokles s komentárom nemeckého filológa Georga Kaibela. Na...

Lukáš Petráš - Biblické dejiny Starého a Nového zákona (1936)
€5

Učebnica biblických dejín určená pre nižšie triedy škôl stredných a pre školy meštianske. V závere knihy...

R. Blahoutová-Pospíšilová - Petrklíče: Jarní pohádka (1942)
€9

Krásna detská knižka obsahujúca rozprávku o svätom Petrovi. O ilustrácie sa postaral Jan Herink....

Louis Gallet - Les Aventures de Cyrano De Bergerac: Le Capitaine Satan
€35

Dobové vydanie Cyrana z Bergeracu vo francúzskom jazyku, s dobovými ilustráciami. Tlač: Imprimerie de...

Výbor z rímskej lyriky, časť I.: text (1921)
€4,50

Kniha obsahuje lyrické diela rímskych autorov ako napr. Vergilius Maro, Sextus Propetius, L. Annaeus...

Výbor z římských scéniků I. Plautus, část II. - poznámky (1937)
€4

Kniha, ktorej cieľom je uľahčiť porozumieť niektorým textom rímskych autorov (napr. Plautus, Seneca)....

Homers Odyssee: Ausgabe für den Schulgebrauch I., II. (1906, 1914)
€8,50

Celé názvy: Homer Odyssee. Nach Text und Kommentar getrennte. Ausgabe für den Schulgebrauch von...

Lukács György - Literatúra a demokracia (1949)
€5,50

Zbierka prednášok a článkov z rokov 1945-1947, týkajúcich sa problémov, ktoré vznikali "zo vzájomného...

Ján K. Garaj - Elena Maróthy Šoltésová (1939)
€4,50

Prednáška Jána K. Garaja, ktorú o Elene Maróthy Šoltésovej povedal 1. marca 1939 na spomienkovom večierku...

Dr. Štefan Moyses - Myšlienky o záhradníctve vôbec, a o štepárstve obzvlášte (1969)
€15

Publikácia, vydaná na pri príležitosti spomienkových osláv 100. výročia smrti Štefana Moysesa. Ide o...

Hore
Ďalšie produkty