Literatúra

19 položiek celkom

Cena

314
1314
Maxim Gorkij - State o literatúre I. (1958)
€4,50

Výber z Gorkého literárnych statí a prejavov, v ktorých Gorkij vyjadruje svoj postoj k otázkam vtedajšej...

Anthologie z francouzské literatury (1951)
€4

Táto antológia z francúzskej literatúry bola určená pre 3. a 4. triedu gymnázií a vyšších hospodárskych...

Jozef Felix - Dve románske fresky (1973)
€5

Kniha obsahuje dve štúdie: Boccacciov Dekameron; Villon úsmevný i bez úsmevu.  Obe sú v tomto vydaní...

Lukács György - Veľkí ruskí realisti (1950)
€5

Kniha zaoberajúca sa ruskými realistami. Obsahuje štúdie L. N. Tolstom, o F. M. Dostojevskom, o...

Ondrej Sliacky a kol. - Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1979)
€5,50

Slovník slovenských spisovateľov tvoriacich pre deti a mládež spĺňa nielen lexikografickú úlohu, ale...

Stanislav Šmatlák - Dejiny slovenskej literatúry (1988)
€10

Kniha slovenského literárneho historika, teoretika a kritika, mapujúca dejiny slovenskej literatúry od...

Literárna rukoväť (1984)
€4

Praktická príručka, ktorej cieľom je "zachytiť základné etapy a vedúce osobnosti z vývinu svetovej,...

Milan Pišút - Literárne štúdie a portréty z novšej slovenskej a českej literatúry (1955)
€9

Súbor literárnych štúdií a náčrtov, ktorý vznikal postupne za obdobie piatich rokov a boli roztrúsené po...

Elena Maróthy-Šoltésová - Pohľady na literatúru (1958)
€9

Súbor literárnych štúdií, článkov, recenzií i prednášok Eleny Maróthy-Šoltésovej. Ide o knihu, ktorá...

Aleksander Brückner - Dějiny literatury polské II.
€5

Kniha poľského jazykovedca, zaoberajúca sa dejinami poľskej literatúry. V knihe nie je voviazaný titulný...

Andreas Mráz - Die Literatur der Slowaken
€9

Publikácia venovaná slovenskej literatúre. Obsah: Vorwort; Von den Anfängen bis zur der Reformation; Die...

Vladimír Kovářík - Literárne potulky po Čechách a Morave (1983)
€5

Kniha, ktorá vás prevedie po stopách prozaikov, dramatikov i básnikov na území Česka a Moravy. Okrem toho...

Andrej Mráz - Ruské momenty v diele Jána Kollára (1946)
€14

Štúdia Andreja Mráza, ktorého cieľom bolo "osvetliť všetky složky, ktoré v rozsiahlej tvorbe Kollárovej...

Andrej Mráz - Literárne dielo Terézie Vansovej (1937)
€7

Knižka ponúka pohľad na život a verejnú činnosť Terézie Vansovej ale aj samotné začiatky pôsobenia žien v...

Andrej Mráz - Poprevratové literárne dielo Martina Kukučína (1953)
€13

Štúdia známeho slovenského literárneho kritika Andreja Mráza, zaoberajúca sa poprevratovým literárnym...

Milan Pišút - Literárne štúdie a portréty z novšej slovenskej a českej literatúry (1955)
€14

Súbor literárnych štúdií a náčrtov, ktorý vznikal postupne za obdobie piatich rokov a boli roztrúsené po...

Andrej Mráz - Realistický prozaik Ján Čajak (1944)
€3,50

Monografická štúdia o Jánovi Čajakovi, ktorej autorom je Andrej Mráz, popredný literárny kritik a významná...

Andrej Mráz - Odlomená vetva (1939)
€8

Esej o literárnom diele Gustáva Maršalla-Petrovského, ktorej autorom je Andrej Mráz, popredný literárny...

B. Ifor Evans - Stručné dějiny anglické literatury (1948)
€4,50

Knižka prichádzala na trh v dobe, kedy chýbala literatúra, ktorá by ponúkla čitateľovi vedomosti o...