Náboženstvo

49 položiek celkom

Cena

2180
12180
Vilém Heřman Honert - O budoucnosti katolické cirkve a konci světa (1931)
€14

Túto knihu napísal hlavný farár v Blankenheime v r. 1869, Vilém Herman Honert, a zaoberá sa v nej...

K. Marx, F. Engels - O náboženstve (1959)
€7

Zborník prác K. Marxa a F. Engelsa, v ktorých sa zoaberajú podstatou a pôvodom náboženstva a jeho úlohou v...

P. Alberti - Don Bosko (1969)
€5

Životopisná kniha o kňazovi, vychovávateľovi a zakladateľovi rádu saleziánov, o donovi Boscovi. Kniha bola...

Štefan Janovčík - Alleluja, kniha modlitebná, poučná a spevácka (1927)
€14

Modlitebná knižka obsahuje okrem modlitieb a piesní s notami aj text o modlitbe vôbec či kalendár a opis...

Breviarium Praemonstratense (1930)
€14

Latinský breviár, ktorého celý názov znie: BREVIARIUM PRAEMONSTRATENSE JUXTA BULLAM "DIVINO AFFLATU" ET...

Kalendár Sion Slovenskej Synody Sion Luteránskej Cirkvi v Amerike (1986)
€20

Kalendár Slovenskej Synody Sion na rok 1986. Kniha je rozdelená na slovenskú a anglickú časť. V oboch...

Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti (1962)
€9,50

Zborník obsahujúci štúdie "o vzniku náboženstva, o pôvode a dejinách jednotlivých náboženských smerov,...

Lukáš Petráš - Biblické dejiny Starého a Nového zákona (1936)
€5

Učebnica biblických dejín určená pre nižšie triedy škôl stredných a pre školy meštianske. V závere knihy...

Ako vznikol život? Evolúciou alebo stvorením? (1991)
€4

Kniha sa zaoberá vznikom života a obsahuje kapitoly ako napr.: O čom hovorí správa z Genezis?; Mohol...

Marie Vrabcová - Róbert Bezák: Vyznanie (2013)
€5

Čitateľmi veľmi obľúbená kniha o Róbertovi Bezákovi. Ide o rozhovor R. Bezáka s novinárkou M. Vrabcovou...

Róbert Bezák - Medzi nebom a peklom (rozhovory so Štefanom Hríbom)
€5

Otvorený dialóg o Bohu a človeku. Ide o výsledok dlhých letných rozhovorov Štefana Hríba s Róbertom...

Sväté písmo - Nový zákon (Evanjeliá a skutky apoštolov)
€4

Sväté písmo Nového zákona, preložené podľa typického vydania novej Vulgáty, upravenej podľa zásad Druhého...

Francine Riversová - Výnimočné biblické ženy: Rachab (2005)
€3,50

"Rachab, jedna z piatich výnimočných žien, ktoré sa dostali do súpisu predkov Ježiša Krista. Osud...

Ján Čaplovič - Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného sboru v kovačici (1991)
€20

Nezmenený reprint pôvodného vydania monografickej štúdie Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného...

Walter J. Ciszek, Daniel L. Flaherty - S bohom v Rusku (1993)
€7,50

Kniha s podtitulom " Mojich dvadsaťtri kňazských rokov v sovietskych väzeniach a pracovných táboroch na...

Róbert Letz - V hodine veľkej skúšky (2007)
€15,50

Kniha obsahuje listy biskupa M. Buzalku (1916-1961), korešpondenciu o výbere M. Buzalku za biskupa...

Ján Chryzostom Korec - Rok nad evanjeliom: podnety na meditácie (1991)
€5,50

Kniha obsahuje 365 krátnych textov, pomocou ktorých autor "pomáha čitateľovi vniesť Ježišovho ducha do...

1. Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku 2. Zhrnutie obsahu Bhagavad-gíty 3. Karma-yoga 4. Transcendentálne poznanie 5. Karma-yoga-konanie vo vedomí Krsnu 6. Dhyána-yoga 7. Poznanie o Absolútnom 8. Dosiahnutie Najvyššieho 9. Najdôvernejšie poznanie 10. Majestát Absolútneho 11. Vesmírna podoba 12. Oddaná služba 13. Príroda, požívateľ a vedomie 14. Tri kvality hmotnej prírody 15. Yoga Najvyššej Osoby 16. Božské a démonské povahy 17. Druhy viery
€16,50

Jedna z najvýznamnejších posvätných kníh hinduizmu (niekedy býva označovaná za "bibliu hinduizmu"). Ide o...

Gustáv Hupka - Modlitby hriešnika (1990)
€3,50

Kniha básní/modlitieb básnika, prekladateľa a vydavateľa Gustáva Hupku. Na obálke a frontispice jsú...

Storočná pamiatka narodenia Štefana Moysesa (1897)
€100

Publikácia, ktorej celý názov znie  Storočná pamiatka narodenia Štefana Moysesa, biskupa...

Katherine McLean - Children's illustrated Bible Stories (1985)
€5,50

Ilustrované príbehy zo Starého a Nového zákona v anglickom jazyku, doplnené množstvom krásnych ilustrácií....

Sväté písmo - Nový zákon (1988)
€8,50

Sväté písmo Nového zákona, ktoré podľa typického vydania Novej Vulgáty preložila Slovenská liturgická...

Jan Hůževka - Vzpomínky kolportéra biblí (1947)
€7,50

Spomienky Jana Hůževku na jeho život a prácu, ktorou bol podomový predaj biblií. Hovorí o svojich...

Giovanni Papini - Život Krista (1969)
€4

Kniha talianskeho spisovateľa Giovanniho Papiniho, ktorá bola preložená do 23 jazykov a zaznamenala...

Vladimír Červenka, Roman Lavička - Blatná (2015)
Akcia
€20 –15 %
€17

Kniha zaoberajúca sa históriou významného stredovekého chrámu v Blatnej a jeho duchovnej správy a malebným...

Zenon Kosidowski - Čo rozprávali evanjelisti (1988)
€4,50

Publikácia, v ktorej sa autor zaoberá otázkami ako napríklad: Kto bol Ježiš z Nazaretu?; Kde a kedy sa...

Šebastián Labo - Zabijem pastiera: atentát na pápeža (1990)
€3

Kniha zaoberajúca sa atentátom na pápeža Jána Pavla II. v roku 1981. Autor v nej pracuje s rôznymi...

Hore
Ďalšie produkty