Náboženstvo

43 položiek celkom

Cena

2180
12180
Francine Riversová - Výnimočné biblické ženy: Rachab (2005)
€3,50

"Rachab, jedna z piatich výnimočných žien, ktoré sa dostali do súpisu predkov Ježiša Krista. Osud...

Ján Čaplovič - Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného sboru v kovačici (1991)
€20

Nezmenený reprint pôvodného vydania monografickej štúdie Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného...

Teresio Bosco - Don Bosco: Nový životopis (1991)
€6

Pútavá životopisná kniha o kňazovi, vychovávateľovi a zakladateľovi rádu saleziánov, o donovi Boscovi....

Walter J. Ciszek, Daniel L. Flaherty - S bohom v Rusku (1993)
€7,50

Kniha s podtitulom " Mojich dvadsaťtri kňazských rokov v sovietskych väzeniach a pracovných táboroch na...

Róbert Letz - V hodine veľkej skúšky (2007)
€15,50

Kniha obsahuje listy biskupa M. Buzalku (1916-1961), korešpondenciu o výbere M. Buzalku za biskupa...

Ján Chryzostom Korec - Rok nad evanjeliom: podnety na meditácie (1991)
€5,50

Kniha obsahuje 365 krátnych textov, pomocou ktorých autor "pomáha čitateľovi vniesť Ježišovho ducha do...

1. Pozorovanie armád na Kuruovskom bojisku 2. Zhrnutie obsahu Bhagavad-gíty 3. Karma-yoga 4. Transcendentálne poznanie 5. Karma-yoga-konanie vo vedomí Krsnu 6. Dhyána-yoga 7. Poznanie o Absolútnom 8. Dosiahnutie Najvyššieho 9. Najdôvernejšie poznanie 10. Majestát Absolútneho 11. Vesmírna podoba 12. Oddaná služba 13. Príroda, požívateľ a vedomie 14. Tri kvality hmotnej prírody 15. Yoga Najvyššej Osoby 16. Božské a démonské povahy 17. Druhy viery
€16,50

Jedna z najvýznamnejších posvätných kníh hinduizmu (niekedy býva označovaná za "bibliu hinduizmu"). Ide o...

Gustáv Hupka - Modlitby hriešnika (1990)
€3,50

Kniha básní/modlitieb básnika, prekladateľa a vydavateľa Gustáva Hupku. Na obálke a frontispice jsú...

Storočná pamiatka narodenia Štefana Moysesa (1897)
€100

Publikácia, ktorej celý názov znie  Storočná pamiatka narodenia Štefana Moysesa, biskupa...

Katherine McLean - Children's illustrated Bible Stories (1985)
€5,50

Ilustrované príbehy zo Starého a Nového zákona v anglickom jazyku, doplnené množstvom krásnych ilustrácií....

Sväté písmo - Nový zákon (1988)
€8,50

Sväté písmo Nového zákona, ktoré podľa typického vydania Novej Vulgáty preložila Slovenská liturgická...

Jan Hůževka - Vzpomínky kolportéra biblí (1947)
€7,50

Spomienky Jana Hůževku na jeho život a prácu, ktorou bol podomový predaj biblií. Hovorí o svojich...

J. A. Lencman - Pôvod kresťanstva (1959)
€4,50

Kniha, ktorá prináša analýzu raného kresťanstva po prelom 2. a 3. storočia. V knihe sa autor venuje aj...

Giovanni Papini - Život Krista (1969)
€4

Kniha talianskeho spisovateľa Giovanniho Papiniho, ktorá bola preložená do 23 jazykov a zaznamenala...

Vladimír Červenka, Roman Lavička - Blatná (2015)
€20

Kniha zaoberajúca sa históriou významného stredovekého chrámu v Blatnej a jeho duchovnej správy a malebným...

Ján Babjak SJ - Zostali verní: osudy gréckokatolíckych kňazov, II. zväzok (2011)
€20

Monografia zachytávajúca životné príbehy biskupov a kňazov Gréckokatolíckej cirkvi, ktorí boli...

Zenon Kosidowski - Čo rozprávali evanjelisti (1988)
€4,50

Publikácia, v ktorej sa autor zaoberá otázkami ako napríklad: Kto bol Ježiš z Nazaretu?; Kde a kedy sa...

Šebastián Labo - Zabijem pastiera: atentát na pápeža (1990)
€3

Kniha zaoberajúca sa atentátom na pápeža Jána Pavla II. v roku 1981. Autor v nej pracuje s rôznymi...

Giovani Papini - Legendy umučenia (1990)
€3

Kniha obsahujúca legendy o ľudoch zo života Ježiša Krista. Obsah: Judášovo pokušenie; Syn otca;...

Emil Schürer - A History of the Jewish People in the time of Jesus
€10

Najznámejšie dielo Emila Schürera, pôvodne napísané v 80. rokoch 19. storočia. Autor v práci opisuje...

Jozef Vavrovič - Svetlá minulosti: príspevok k dejinám Cirkvi na Slovensku (1994)
€4,50

Kniha zhŕňajúca do súvislého celku prednáška Jozefa Vavroviča, ktoré odzneli na vlnách slovenského...

Zenon Kosidowski - Čo rozprávali proroci (1971)
€6

Publikácia zaoberajúca sa príbehmi z biblie v spojení s vedeckými poznatkami. Autor v knihe prerozprával...

Modlitby, meditácie a spevy sveta (1990)
€5

Kniha obsahujúca modlitby, výroky náboženských mysliteľov rozličných konfesií, citáty z Biblie, ale aj...

E. Thomas Lawson - Náboženství Afriky: Tradice v proměnách (1998)
€7

Kniha prinášajúca zasvätený a podrobný pohľad na dve africké náboženstvá. Ide o systémy zulský a jorubský,...

David Carrasco - Náboženství Mezoameriky: Kosmovize a obřadní centra (1998)
€9

Práca profesora religionistiky na univerzite v Colorade, ktorej azda najväčším plusom je schopnosť vidieť...

Kaposi József - Szent Ferencz Virágoskertje (1913)
€15

Biografia sv. Františka vo veľmi peknej väzbe (v maďarskom jazyku). Hlavné kapitoly knihy nájdete nižšie...

Rudko Lenharčík - Srdce matky (2008)
€4,50

Knižka malých rozmerov skrývajúca v sebe modlitby a úvahy Rudolfa Lenharčíka. Ide o autorov debut....

Hore
Ďalšie produkty