Náboženstvo

63 položiek celkom

Cena

2180
12180
prvých biskupov, dištrikt. dozorcov a generálneho dozorcu (1922)
€29

Kniha vyšla pri príležitosti inštalácie prvých biskupov, dištriktuálnych784=/89=/*007ozorcov a generálneho...

Dr. Luther Márton. Életrajz az Evangyélmi nép Számára (1889)
€10

Životopis Martina Luthera, písaný po maďarsky.  Autor: Gejza Farkas Vydavateľ: Nyomatott Winter...

Ladislav Hanus - Rozhľadenie (1943)
€15

Rozhľadenie je prvým zväzkom slovenskej edície DOM. Jej autor, Ladislav Hanus, bol rímskokatolíckym kňazom,...

Biblia správnych rozhodnutí (2013)
€9

Kniha obsahuje viac ako 60 dramatických príbehov, v ktorých vystupujú biblické postavy. Na konci každého...

Pavel Blaho 1868-1918
€25

Táto kniha bola vydaná pri príležitosti 50-ročného jubilea kňazstva slovenského kňaza Pavla Blahu. Text...

Graham Phillips - Panna Mária a bariéra mlčania (2005)
€6

Kniha britského autora Grahama Phillipsa, zaoberajúca sa hľadaním pravdy o tom, kde bola pochovaná Panna...

P. E. Bernardi - Leopoldo Mandić (1993)
€4,50

Kniha o živote kapucínskeho kňaza Leopolda Mandića, ktorého vyhlásil za svätého Ján Pavol II. v roku 1983....

142c
€18

Latinský breviár, ktorého celý názov znie: BREVIARIUM PRAEMONSTRATENSE JUXTA BULLAM "DIVINO AFFLATU" ET...

Vies des Saints (1873)
€35

Kniha o živote svätých, obsahujúca 384 reprodukcií rytín M. Rahoulta. Celý názov: Vies des Saints...

P. Henrik Baragli - Svätý Otec prehovoril (1948)
€5

"Komentár k reči Jeho Svätosti, pápeža Pia XII. Mariánskym kongregáciám dňa 21. januára 1945 z príležitosti...

Abd-ru-shin - Vo svetle pravdy: Posolstvo Grálu (1994)
€15

Hlavné dielo nemeckého duchovného učiteľa a spisovateľa - Abdrushina, ktoré prvýkrát vyšlo v roku 1926 a v...

Sobrané spisy Dra Juraja Janošku I.-III. (1932-1936)
€59

Knihy obsahujú články, úvahy, nekrológy a kázne zakladateľa spolku Tranoscius, redaktora Cirkevných listov...

Abd-ru-shin - Ve světle pravdy: Poselství Grálu (1967-1978)
€29

Hlavné dielo nemeckého duchovného učiteľa a spisovateľa - Abdrushina, ktoré prvýkrát vyšlo v roku 1926 a v...

Abd-ru-shin - Odpovede na otázky (1994)
€8,50

Prvé slovenské autorizované vydanie známej knihy, ktorej autorom je známy duchovný učiteľ...

I. R. Grigulevič - Pápeži 20. storočia (1983)
€6

Publikácia o dejinách cirkvi a o pápežstve v 20. storočí. Autor približuje katolícku cirkev prostredníctvom...

Anton Bagin - Cyrilometodské kostoly a kaplnky na Slovensku (1985)
€8,50

Publikácia dokumentuje 41 kostolov a kaplniek zasvätených sv. Cyrilovi a Metodovi, nachádzajúcich sa...

130c
€16

Biblia: písmo sväté starej a novej zmluvy. Súčasťou knihy je aj niekoľko máp, zobrazujúcich napríklad cestu...

Bhagavad-Gítá taká, aká je (2012)
€15

Jedna z najvýznamnejších posvätných kníh hinduizmu (niekedy býva označovaná za "bibliu hinduizmu"). Ide o...

Otto Škrovina - Z práce, obetí a bojov za cirkev a národ 1784-1934
€25

Kniha slovenského evanjelického kňaza, historika, publicistu a národného pracovníka, Otta Škrovinu,...

Viliam Ries - Fr. Richard Osvald (1939)
€35

Kniha o živote Františka Richarda Osvalda (1845-1926), slovenského kultúrneho pracovníka, vydavateľa,...

Kultúra, ročník XIII. (1941)
€59

Ôsmy ročník mesačníka Kultúra, zaoberajúceho sa katolíckym životom, kultúrou, tradíciami a podobne....

Giovanni Papini - Láska alebo smrť (1943)
€4,50

Výber z diela talianskeho spisovateľa Giovanniho Papiniho, s úvodnou štúdiou Mikuláša Šprinca. Obsah knihy...

Prešovské biskupstvo (1998)
€14

Obrazová publikácia, ktorá bola vydaná pri príležitosti 180. výročia vzniku Prešovského biskupstva,...

Ahmad M. Hemaya - Islám: Hluboké nahlédnutí (2012)
€7

Táto kniha vám z objektívneho hľadiska predstaví islám tak, ako ho chápu "tradiční imámovia" a ponúkne vám...

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody (2015)
€5,50

Táto publikácia bola vydaná ako spomienka na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa...

Miloš Klátik, Pavel Delinga - Svedčiť a svietiť (2015)
€5,50

Správy a príhovory Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku na Synodách ECAV na...

Štefan Vragaš - Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom národnom a kultúrnom živote Slovákov (1991)
€6

Kniha "o počiatkoch štátnosti a kresťanstva našich dávnych slovenských predkov. Ide o príspevok k lepšiemu...

Hore
Ďalšie produkty