Náboženstvo, Strana 2

53 položiek celkom

Cena

2180
12180
Jozef Repko - Prebúdzanie obra (2015)
€4

Román o živote a pôsobení biskupa Štefana Moysesa. "Pútavý životopisný román o výnimočnom...

Kalendár Sion Slovenskej Synody Sion Luteránskej Cirkvi v Amerike (1986)
€20

Kalendár Slovenskej Synody Sion na rok 1986. Kniha je rozdelená na slovenskú a anglickú časť. V oboch...

Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti (1962)
€9,50

Zborník obsahujúci štúdie "o vzniku náboženstva, o pôvode a dejinách jednotlivých náboženských smerov,...

Róbert Bezák - Medzi nebom a peklom (rozhovory so Štefanom Hríbom)
€5

Otvorený dialóg o Bohu a človeku. Ide o výsledok dlhých letných rozhovorov Štefana Hríba s Róbertom...

Ján Čaplovič - Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného sboru v kovačici (1991)
€20

Nezmenený reprint pôvodného vydania monografickej štúdie Dejiny slovenského evanjelického a. v. cirkevného...

Róbert Letz - V hodine veľkej skúšky (2007)
€15

Kniha obsahuje listy biskupa M. Buzalku (1916-1961), korešpondenciu o výbere M. Buzalku za biskupa...

Gustáv Hupka - Modlitby hriešnika (1990)
€4

Kniha básní/modlitieb básnika, prekladateľa a vydavateľa Gustáva Hupku. Na obálke a frontispice jsú...

Katherine McLean - Children's illustrated Bible Stories (1985)
€5,50

Ilustrované príbehy zo Starého a Nového zákona v anglickom jazyku, doplnené množstvom krásnych ilustrácií....

Vladimír Červenka, Roman Lavička - Blatná (2015)
€20

Kniha zaoberajúca sa históriou významného stredovekého chrámu v Blatnej a jeho duchovnej správy a malebným...

Zenon Kosidowski - Čo rozprávali evanjelisti (1988)
€5

Publikácia, v ktorej sa autor zaoberá otázkami ako napríklad: Kto bol Ježiš z Nazaretu?; Kde a kedy sa...

Šebastián Labo - Zabijem pastiera: atentát na pápeža (1990)
€3

Kniha zaoberajúca sa atentátom na pápeža Jána Pavla II. v roku 1981. Autor v nej pracuje s rôznymi...

Emil Schürer - A History of the Jewish People in the time of Jesus
€10

Najznámejšie dielo Emila Schürera, pôvodne napísané v 80. rokoch 19. storočia. Autor v práci opisuje...

Jozef Vavrovič - Svetlá minulosti: príspevok k dejinám Cirkvi na Slovensku (1994)
€4,50

Kniha zhŕňajúca do súvislého celku prednáška Jozefa Vavroviča, ktoré odzneli na vlnách slovenského...

Modlitby, meditácie a spevy sveta (1990)
€5

Kniha obsahujúca modlitby, výroky náboženských mysliteľov rozličných konfesií, citáty z Biblie, ale aj...

Kaposi József - Szent Ferencz Virágoskertje (1913)
€15

Biografia sv. Františka vo veľmi peknej väzbe (v maďarskom jazyku). Hlavné kapitoly knihy nájdete nižšie...

Rudko Lenharčík - Srdce matky (2008)
€4,50

Knižka malých rozmerov skrývajúca v sebe modlitby a úvahy Rudolfa Lenharčíka. Ide o autorov debut....

Jean Réville - Modernes Christentum (1904)
Akcia
€25 –40 %
€15

Kniha venujúca sa kresťanstvu v nemeckom jazyku. Obsah knihy nájdete nižšie na stránke. Vydavateľ: J....

Yves Ivonides - Obor kresťanstva /životopis sv. Pavla apoštola (1990)
€2

Románový životopis sv. Pavla apoštola ponúkajúci stručný obraz života tohto kresťanského teológa, ktorého...

Ernest Renan - Vie de Jésus (1863)
€180

Prvé vydanie najslávnejšiej knihy Ernesta Renana - Vie de Jésus (prekl. Život Ježiša), ktorá v čase jej...

August Sabatier - Nástin filosofie náboženství na základě psychologickém a historickém (1904)
€15

Publikácia, ktorej obsah je rozdelený na tri knihy. Prvá sa sústreďuje na náboženstvo a je rozdelená do...

Jan Čarnogurský - Väznili ich za vieru (1990)
€2,50

Kniha Jána Čarnogurského zaoberajúca sa náboženskými procesmi v rokoch 1975-1985. Obsahuje prípady známe i...

Život v Kristu (1965)
€7

Katechizmus pre dospelých, preložený z anglickej príručky pre prípravu čakateľov na krst a na prijatie do...

Anton Habovštiak - Cesta kríža (1992)
€9

Publikácia, v ktorej Anton Habovštiak dokumentuje život sestier sv. Kríža v rokoch totality. Obsah:  Z...

Nová práca, ročník III., číslo 2 (1947)
€13

Katolícka revue pre kultúrny, náboženský a sociálny život, obsahujúca množstvo článkov, glosov i recenzií....

Ján Popluhár - Všeobecná cirkev (1948)
€50

Autor knižky pojednáva o samotnej viere a neskôr o jej spojení s umením a vedou. Vyberáme niektoré témy z...

J. H. Čajka - Spoveď (1944)
€15

Bolesť, sklamanie, spytovanie viny ale aj prebleskujúca nádej sú hlavnými črtami noviel v tejto knižke,...