Odborné knihy

362 položiek celkom

Cena

180
1180
Albert Chatelet a kol. - Svetové dejiny umenia (1996)
€12

Obsiahla publikácia venovaná dejinám umenia, ktoré pôvodne vydal Larousse v Paríži v roku 1990 a zostavilo...

Petr Pacovský - Člověk a čas: Time management IV. generace (2008)
€9

Táto kniha vám ponúkne pohľad do problematiky plánovania času. Autor v nej podáva originálny prístup,...

František Kusl, František Kramerius - Příručka pro domácií dílnu (1981)
€4,50

Príručka určená všetkým kutilom. :) Nájdete v nej príklady spracovania dreva, kovu aj plastu a taktiež...

Zbyněk Čácha, Arnošt Mader - Abeceda obsluhy a prevádzky parných kotlov (1956)
€7

Príručka o obsluhe a prevádzke parných a horúcovodných kotlov a ich príslušenstva. Nájdete v nej aj...

Jaromír Svoboda a kol. - Slovník slovenského práva (2000)
€29

Prvé novodobé vydanie slovníka slovenského práva, ktorý je doporučený ako učebná pomôcka pre študentov...

K. Marx, F. Engels - O náboženstve (1959)
€7

Zborník prác K. Marxa a F. Engelsa, v ktorých sa zoaberajú podstatou a pôvodom náboženstva a jeho úlohou v...

Angličtina pre samoukov (1990)
€3,50

Táto učebnica angličtiny určená pre samoukov vás v 30 lekciách oboznámi bez pomoci učiteľa so základmi...

Adolf Filo, Július Detrich - Slovník slovensko-anglický (1946)
€14

Tento slovensko-anglický slovník bol prvým svojho druhu u nás . Autori v ňom zachytili najpoužívanejšie...

Mluvnice řeckého jazyka (1956)
€6

Učebnica gréckeho jazyka bola určená študentom vysokých škôl a jej cieľom bola podať výklad o takej podobe...

Eugen Jóna - Novohradské nárečia (2009)
€4

Táto monografia vyšla z rukopisnej pozostalosti Eugena Jónu, ktorý bol poprednou osobnosťou slovenskej...

Nicole Smith - Vlajky sveta (1996)
€5

Encyklopédia vlajok zemí sveta, napísaná jasne a zrozumiteľne. Autorka sa v nej zaoberá 170 krajinami,...

Octopus Children's Encyclopedia (1982)
€8

Farebná encyklopédia plná zaujímavých faktov z rôznych oblastí (hviezdy a planéty, história, veda,...

Stanislav Frank - Veľký obrazový atlas rýb (1976)
€6

Pútavá a plná fotografií - taká je kniha známeho pražského ichtyológa a akvaristu Stanislava Franka, ktorá...

Bartolus de Saxoferrato - Tractatus de insigniis et armis / Traktát o znameniach a erboch (2009)
€9

Komentované, ilustrované, bilingválne latinsko-slovenské vydanie diela právnika Bartola zo Saxoferrata...

Róbert Binder - Lesné cesty (1955)
€19

Kniha slovenského lesníckeho odborníka Róberta Bindera sa zaoberá navrhovaním, stavbou a udržovaním...

Liberální ekonomie: Kořeny euroamerické civilizace (1990)
€9,50

Zborník prác siedmych významných angloamerických autorov (Gerhard W. Ditz, Friedrich A. von Hayek, Fritz...

Július Detrich, Pavel Kirilčuk - Slovník slovensko-ruský (1945)
€6

Slovensko-ruský vreckový slovník, ktorý vznikol ako reakcia na nedostatok učebných pomôcok, zameraných na...

František Brábek - Mluvnice a cvičebnice jazyka maďarského (se slovníkem) (1922)
€8,50

Príručka maďarského jazyka. V úvode nájdete informácie o histórii maďarského jazyka, nasleduje časť...

J. V. Bečka - Slovník synonym a frazeologismů (1977)
€5,50

Slovník synoným a frazeologizmov, obsahujúci slová a frázy, ktoré sa využívajú v spisovných prejavoch...

Ateistický slovník (1984)
€5,50

Slovník zostavili vedci z z rôznych vedeckých inštitúcií a ústavov ZSSR. Obsahuje viac ako 3000 hesiel...

Edmund Daun - Bild-Wörterbuch: Deutsch und Polnisch (1954)
€9

Obrázkový nemecko-poľský slovník, obsahujúci okrem množstva čiernobielych obrázkov aj 8 farebných strán....

Bild-Wörterbuch: Deutsch und Italienisch (1955)
€9

Obrázkový nemecko-taliansky slovník, obsahujúci okrem množstva čiernobielych obrázkov aj 8 farebných...

Lukács György - Veľkí ruskí realisti (1950)
€5

Kniha zaoberajúca sa ruskými realistami. Obsahuje štúdie L. N. Tolstom, o F. M. Dostojevskom, o...

Encyklopedie velké říjnové socialistické revoluce (1975)
€5

Encyklopédia informuje o najdôležitejších udalostiach, inštitúciách, organizáciách i osobnostiach...

Jazykovedné štúdie VI (1961)
€20

Štúdie a pramene k dejinám jazyka slovenskej národnosti. Obsah uvádzame nižšie na stránke.  Vydavateľ:...

Sociální filozofie frankfurtské školy (1977)
€10

Kritické štúdie kolektívu vedcov, podávajúce analýzu hlavných flozofických, metodologických a...

Miroslav Kusý - Úvod do filozofie (1961)
€6,50

Táto kniha má "širokému okruhu čitateľov uľahčiť a sprístupniť štúdium marxistickej filozofie. Práca má...

Hore
Ďalšie produkty