Odborné knihy

415 položiek celkom

Cena

1250
11250
Julius Ledényi - Nomina Anatomica: Slovenské telovedné názvoslovie (1935)
€28

Kniha vtedajšieho docenta anatómie na Univerzite Komenského, Juliusa Ledényiho vás oboznámi so slovenským...

Pavel Halaša - Prvá pomoc (1931)
€21

Kniha prvej pomoci, ktorá pôvodne slúžila "absolventom samaritských kurzov ku opakovaniu látky prebranej...

Informačný katalóg nábytku 1985-1986
€22

Retro katalóg nábytku, ktorý bol vyrábaný na Slovensku v 80. rokoch minulého storočia. Katalóg je...

Karel Vancl - Padělky obrazů Františka Kavána (1946)
€15

Publikácia upozorňuje na falzifikáty diel významného českého maliara Františka Kavána, ktoré sa začali pre...

Jaroslav Herout - Staletí kolem nás: Přehled stavebních slohů (1981)
€10

Publikácia, ktorá vás oboznámi s architektonickou tvorbou v Českej a Slovenskej republike od doby...

Práce a vynálezy, ročník čtvrtý (XVI.), 1949
€45

Dobový časopis o vynálezoch a bádaní, obsahujúci množstvo zaujímavých článkov sprevádzaných fotografiami a...

Ladislav Holub, Petr Vychodil, Jiří Čermák - Atlas trolejbusů (1986)
€15

Atlas trolejbusov podáva ucelený prehľad vývoja tohto prostriedku hromadnej dopravy. Hlavnou časťou knihy...

Prodávame reklamou (1947)
€18

Kniha obsahuje prístupnou formou podané bohaté odborné skúsenosti s reklamou zo 40. rokov minulého...

Harry K. Wells - Pavlov a Freud (1963)
€7

Cieľom tejto knihy, ktorej autorom je americký pokrokový vedec H. K. Wells, je kritika učenia Sigmunda...

Bertolt Brecht - Myšlenky (1958)
€7

Výbor zo štúdií nemeckého pokrokového spisovateľa, divadelníka, dramatika, režiséra a teoretika drámy,...

Antonio Gramsci - Sešity z vězení (1959)
€7

Výbor z kritických statí, ktoré počas pobytu vo fašistickom väzení písal vedúci predstaviteľ Komunistickej...

O užitém umění (1960)
€7,50

Päť štúdií, ktoré vás oboznámia s prúdmi v úžitkovkom umení v 50.-60. rokoch minulého storočia, s ich...

Květoslav Chvatík - Smysl moderního umění (1965)
€9

Súbor štúdií konfrontujúcich výtvarné umenie s literatúrou. Autorom knihy je český filozof, estetik,...

Kazimír Malevič - O nepredmetnom svete (1968)
€24

State z rokov 1915-1922, ktorých autorom je ruský maliar, dizajnér a grafik, ktorý bol významným...

Václav Zykmund - Moderné umenie a dnešok (1964)
€4,50

Štúdia Václava Zykmunda vás prístupnou formou informuje o niektorých závažných problémoch moderného...

Herbert Read - Umenie a priemysel (1963)
€18

"Pohľad významného anglického teoretika Herberta Reada na zaujímavé základné problémy umenia, najmä v...

Československo, ročník I., číslo 2, prosinec 1945
€6

Mesačník, ktorým Ministerstvo informácií chcelo pravidelne informovať čitateľov so všetkými dôležitými...

Július Vanovič - Prozaik proti totalite: Prípad Alfonz Bednár (2003)
€6

Táto kniha je "prvým úplným portrétom spisovateľa Alfonza Bednára (1914-1989) a jeho celoživotnej...

E. Cassirer - Esej o človeku (1977)
€7,50

Publikácia, ktorej autorom je nemecký filozof, predstaviteľ marburskej školy novokantovstva, ktorý sa...

Střetnutí sovětské malířství a současné umění (1947)
€5,50

"Obsahuje úvod a obsažný doslov, zabívající se nejen sovětským malířstvím a jeho konfrontováním se...

Cennino Cennini - Kniha o umění středověku (1946)
€5,50

Maliar C. Cennini, žiak Giottovej školy je jediný, kto vo svojej knihy o umení stredoveku jasne opísal...

Burchard Brentjes - Zlatý věk lidstva (1973)
€9

Autorom tejto knihy je arechológ a profesor na univerzite v Jene, ktorý vás oboznámi s počiatkami...

Marta Velgosová, Štefan Velgos - Naše liečivé rastliny (1988)
€9,50

Kniha venovaná záujemcom o liečivé rastliny, ich zber i spracovanie. Nájdete v nej až 140 druhov liečivých...

Klíč k určování stromů a keřů (1983)
€5,50

Botanická príručka, vďaka ktorej ľahko rozoznáte stromy a kríky vo vašom okolí, na vychádzkach v parku, na...

Josef Zrzavý - Plastická anatomie člověka pro umělce a přátelé umění (1947)
€24

Táto príručka plastickej anatómie človeka od MUDr. Josefa Zrzravého začala vznikať už v roku 1942, nakoľko...

Emil Filla - O výtvarném umění (1948)
€10

Články a eseje Emila Fillu zamerané na tému výtvarné umenie z rokov 1909-1948. Vydavateľ:...

Jacek Purchla - Budúcnosť minulosti (2017)
€9

Kniha poľského historika umenia a ekonóma, ktorý sa špecializuje na rozvoj miest, spoločenské dejiny i na...

Hore
Ďalšie produkty