Odborné knihy, Strana 2

392 položiek celkom

Cena

2250
12250
Cyril Kraus - Andrej Sládkovič (1962)
€9

Monografia o diele Andreja Sládkoviča, v ktorej si autor všíma "celý komplex otázok o živote básnika, o...

Pavol Petrus - Svetozár Hurban Vajanský: štúdie (1978)
€19

Publikácia obsahuje okrem Štúdie o význame korešpondencie pre výskum života a diela S. H. Vajanského,...

Prvá slovenská lekárska spoločnosť (1988)
€6,50

Kniha obsahuje: úvodné slová od akademika Teofila Rudolfa Niederlanda Reč k Spoločnosti...

Zuzana Ševčíková - Okno: remeslo/technika/umenie (1990)
€20

Publikácia spracováva problematiku vývoja okien od najstarších antických okien až po začiatok 20. storočia...

A. Kropáč a kol. - Zeleninárstvo (1983)
€10

Táto kniha bola pôvodne určená študenom, no množstvo užitočných informácií v nej nájde aj každý, kto sa...

Jörn Pinske - Skleníky (1998)
€5

Kniha záhradníka a novinára, ktorý sa vo svojich článkoch odborne zameriaval práve na pestovanie a...

Slovník súčasného slovenského jazyka: A-G (2006)
€18

Prvý zväzok slovníka súčasného slovenského jazyka obsahuje informácie o viac ako 30 000 heslových slovách....

Slovník súčasného slovenského jazyka: H-L (2011)
€18

Druhý zväzok slovníka súčasného slovenského jazyka obsahuje informácie o viac ako 25 000 heslových...

Technický prekladový slovník anglicko-slovenský (1975)
€12

Anglicko-slovenský technický slovník obsahujúci "viac ako 110 000 anglických termínov zo všetkých...

Alojz Struhár - Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku (1977)
€19

Autor v knihe skúma problematiku geometrickej harmónie historickej architektúry na Slovensku od 9....

Sakrálna architektúra na Slovensku (1996)
€29

Autormi tejto knihy sú predagógovia Fakulty architektúry STU v Bratislave. Ideo chronologický prehľad...

100+1 zahraniční zajímavost 25, ročník VIII. (1971)
€3

Časopis prinášajúci články o zaujímavostiach zo sveta. Obsah časopisu nájdete nižšie na stránke....

Sharon Faettová - Domáci lekár pre ženy (2010)
€8

Kniha obsahuje stovky lekárskych rád pre ženy, vytvorené ženami-lekárkami. "Kožné lekárky vám poradia,...

Latinský humanizmus (2008)
€4,50

Kniha je venovaná latinskej spisbe renesančného humanizmu, pričom prináša celé spisy - nie iba vybrané...

Príručka slovenskej literatúry pre stredoškolákov (2004)
€5

Kniha obsahuje prehľad slovenskej literatúry od najstarších čias až do roku 1945. Taktiež v nej nájdete aj...

Archaeologia historica 3 (1978)
€24

"Z borník príspevkov prednesených na IX. celoštátnej konferencii o problematike archeologického výskumu...

What Do You Know about Tibet: Questions and Answers (2011)
€9,50

Otázky a odpovede týkajúce sa Tibetu, jeho histórie, náboženstva, kultúry, vzdelávania, medicíny,...

Kultúra spisovnej slovenčiny (1967)
€22

Zborník obsahujúci materiál z konferencie usporiadanej Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV v...

Lance Hattatt - Rok v záhrade: Potešenie od jari do zimy (2003)
€6,50

Táto útla knižka v sebe skrýva množstvo informácií, ktoré ocení každý záhradkár. "Lance Hattatt vám v...

G. Gesce, H. Horváth - Malý lexikon biblie (1990)
€5

Lexikón objasňujúci "problémy vzniku Biblie, biblické osoby a príbehy približuje takým spôsobom, že...

Monumentálna tvorba na Slovensku (1983)
€8,50

Katalóg k výstave s názvom Monumentálna tvorba na Slovensku, ktorá sa konala v Dome kultúry na Námestí SNP...

Ján Dekan - Veľká Morava: Doba a umenie (1985)
€20

Kniha slovenského archeológa a historika, zaoberajúca sa Veľkom Moravou, jej dobou a umením. Obsah knihy...

Ján Dekan - Moravia Magna: Grossmähren - Epoche und Kunst (1980)
€16

Kniha slovenského archeológa a historika, zaoberajúca sa Veľkom Moravou, jej dobou a umením. Kniha je...

Dušan Pavlů - Umělecké kutilství (1972)
€4

Táto knižka vám okrem pracovných postupov na výrobu rôznych predmetov zo sádry, kovu, na tvorbu linorytov...

Vladimír Balek - Prečo svietia hviezdy? (1986)
€7

Populárnou formou písaná kniha, vysvetľujúca "základy teórie vnútornej stavby a vývoja hviezd. Výklad sa...

S. Dvořák, M. Vosiková - Programování v jazyku COBOL (1973)
€6

Publikácia, ktorá vás oboznámi s programovacím jazykom zvaným COBOL. Pôvodne bola kniha určená nielen...

Chémia pre maturantov (1988)
€5,50

Učebnica na prípravu na vysokoškolské štúdium. Prílohou knihy je periodická sústava chemických prvkov....