Príroda

86 položiek celkom

Cena

229
1229
Pestovanie liečivých rastlín (1986)
€5

Príručka poskytuje čitateľom vedomosti o problematike pestovania liečivých rastlín, o ich sadení, sejbe,...

7807
Miroslav Brabenec, Jozef Bôrik - Pestovanie liečivých a koreninových rastlín na malých plochách (1990)
€6

Táto príručka vám poskytne informácie o tom, aké sú prvé kroky pri pestovaní liečivých, aromatických a...

7806
Karel Hieke - Praktická dendrologie I. (1978)
€6

Publikácia sa zaoberá ihličnatými a časťou listnatých drevín. V knihe autor uvádza sadovnícke...

7805
J. Krejča, A. Jakábová - Skalničky (1982)
€9

Pekne ilustrovaný, farebný atlas najkrajších rastlín pre skalky. Obsahuje až 130 najatraktívnejších a pre...

7804
Gabriel Vereš - Mrazuvzdorné kaktusy Severnej Ameriky (2003)
€9

Ojedinelá publikácia, ktorú ocenia pestovatelia kaktusov i milovníci prírody. V knihe sa autor - odborník a...

7803
Zerov - Nástin fylogeneze stélkatých rostlin (1977)
€10

Autor v knihe oboznamuje čitateľov so vznikom a evolúciou nižších rastlín a machorastov....

7802
Poľovníctvo v obrazoch (1956)
€29

Otázky a odpovede na skúšky z poľovníctva, sprevádzane peknými dobovými ilustráciami a fotografiami. Ide o...

7790
Devínska kobyla (1974)
€12

Cieľom knihy je priblížiť čitateľom unikátne územie Devínskej Kobyly z prírodovedného hľadiska,  v...

7780
Heinrich Dathe - Príručka pre chovateľov vtáctva 2 (1988)
€9

Publikácia poskytuje informácie o exotickom vtáctve. "Prvá časť knihy je venovaná čeľadiam pletiarkovitých,...

7773
Zemědelská fytopatologie 1 (1959)
€14

Publikácia sa zaoberá najmä infekčnými chorobami rastlín, ktoré sú vyvolané vírusmi, baktériami a hubami....

7772
Naše liečivé rastliny, ročník I. (1965)
€20

Prvý ročník časopisu Naše liečivé rastliny, ktorý uverejňoval "vedecko-populárne články, návody na...

7771
Víno - praktická příručka (2003)
€6

Obrazová encyklopédia vína, ktorá je zároveň aj praktickou príručkou pre všetkých, ktorí sa o víno...

7770
F. Bublejnikov - Rozprávky o Zemi (1950)
€12

Kniha obsahuje množstvo zaujímavých informácií o Zemi. Nájdete v nej kapitoly ako napr.: Legendy o Zemi;...

7767
Aurel Dermek - Huby lesov, polí a lúk (1985)
€8

Kniha ponúka úplný prehľad väčšiny bežných druhov húb, dôležitých pre praktických hubárov. Okrem toho si...

7757
Vojtech Benický - Slovenské jaskyne (1950)
€10

Fotografické dielo Vojtecha Benického, obsahujúce úvodný príhovor Radima Kettnera a resumé v anglickom,...

7718
Flóra Slovenska IV/2 (1985)
€12

Druhý zväzok štvrtej časti obsiahleho diela zaoberajúceho sa slovenskou flórou. Knihu vypracoval autorský...

7707
Juraj Rapi a kol. - Šľachtenie strukovín (1988)
€7,50

Stručné dejiny šľachtiteľskej stanice a výsledky 40-ročnej činnosti vo VÚRV Piešťany - Šľachtiteľská...

7691
Ivan Hričovský - Pomológia drobného ovocia a menej známych ovocnín (1989)
€5

Táto príručka sa zaoberá pestovaním drobného ovocia a menej známych ovocnín a je určená záhradkárom i...

7656
Jochen Veser - Ochrana rastlín v záhradke (2001)
€5

"Táto kniha ponúka pomoc pri určovaní pôvodcov poškodení rastlín v bytoch, skleníkoch a v záhradách. Bohatý...

7655
Radovan Konop - Netřesky: rody Sempervivum a Jovibarba (1987)
€10

Monografické spracovanie dvoch rodov skalničiek: Sempervivum a Jovibarba. Ide o prémiu pre Klub...

7654
Zdeněk Kukal - Geology of Recent Sediments (1970)
€10

Publikácia sa zaoberá usadenými (sedimentárnymi) horninami. Kniha je písaná po anglicky....

7629
Aurel Dermek - Grzyby znane i mniej znane (1988)
€4,50

Atlas hríbov od slovenského mykológa Aurela Dermeka, v poľskom preklade. Názov originálu: Atlas našich húb...

7628
Malý herbár liečivých rastlín
€12

Herbár obsahujúci informácie o liečivých rastlinách (ľudové názvy, zbieraná časť, čas zberu, spôsob zberu,...

7609
Vladimír Vielwerth - Choroby a škodci ovocných stromov, krov a révy vínnej
€25

Príručka zaoberajúca sa chorobami a škodcami ovocných stromov, krov a vínnej révy. Ide o druhé vydanie,...

7592
Rostlinopis, svazek první: Úvod do všeobecné biologie (1929)
€8

Publikácia poskytuje úvod do všeobecnej biológie. Hlavné kapitoly knihy uvádzame nižšie na stránke....

7591
Spotting Birds (1979)
€6,50

Publikácia obsahuje informácie o viac ako 100 druhoch vtákov, sprevádzané kresbami Jana Solovjeva. Kniha je...

7586
Rozmnožování a vývoj hmyzu (1980)
€6,50

Publikácia podáva stručný prehľad o biológii rozmnožovania a o vývojových cykloch hmyzu. Autor ukazuje na...

7585
Hore
Ďalšie produkty