Prírodné vedy

24 položiek celkom

Cena

529
1529
Jan Munzar a kol. - Malý průvodce meteorologií (1989)
€6,50

Táto príručka vám okrem vysvetlenia meteorologických termínov ponúkne aj medailónky osobností, ktoré sa...

Juraj Wernher - Podivuhodné vody na Spiši (1980)
€15

Dielo Juraja Wernhera, ktoré z latinského originálu Hypomnemation de aquis in Scepusio admirandis...

Ivan Dvořák, František Maršík, Ladislav Andrej - Biotermodynamika (1982)
€14

"Kniha je určena čtenářům, kteří se zajímají o teoretický rozbor a matematický popis chování biologických...

Mária Čapová, Viera Kolbaská - Nebojte sa písomných prác z matematiky (2006)
€5

Kniha obsahuje množstvo písomných testov s matematiky aj so správnymi odpoveďami. ...

P. Horák, Ľ. Niepel - Prehľad matematiky (1983)
€12

Príručka poskytujúca stručný prehľad matematického učiva, ktoré sa preberá na stredných školách a v prvých...

Zdeněk Kukal - Rychlost geologických procesů (1983)
€24

"Tato publikace se zabývá mnoha geologickými obory: tektonikou, mineralogií a petrologií, goefyzikou,...

Ľudovít Treindl - Chemická kinetika (1990)
€20

Vysokoškolská učebnica chemickej kinetiky. "Dielo informuje čitateľa o základných problémoch, poznatkoch...

Ivan Baník a kol. - Fyzika netradične. Mechanika (1989)
€17

"Obrazové fyzikálne úlohy, výchova k samostatnému riešeniu úloh, rozvíjanie fyzikálneho myslenia,...

Ľudmila Žurková a kol. - Všeobecná chémia (1985)
€19

Táto učebnica je základnou študijnou literatúrou pre študentov prírodovedeckých i pedagogických fakúlt,...

Štefan Ochaba - Geofyzika (1986)
€16

Učebnica geofyziky, zahŕňajúca "základné poznatky o fyzikálnych procesoch a prejavoch zemského telesa a...

Bohumil Vybíral - Fyzikálne pole z hľadiska teórie relativity (1980)
€7

Cieľom tejto knihy je "na úrovni stredoškolskej fyziky a matematiky ukázať, že teória relativity nie je...

Tomáš Havránek a kol. - Matematika (1981)
€7,50

"Kniha je základní a potřebnou příručkou pro vědecké pracovníky v biologii a lékařských vědách... Kniha...

Dionýz Ilkovič - Fyzika (1969)
€15

Učebnica fyziky určená pre vysoké školy, ktorej hlavnými témami sú: mechanika, akustika, termika,...

Geologická stavba Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny (1979)
€29

Kniha sa zaoberá geológiou Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny. Obsahuje množstvo rozkladacích...

Regionální geologie ČSSR, díl II: Západní Karpaty, svazek 2 (1967)
€20

Práca kolektívu vedeckých pracovníkov z Geologického ústavu Dyionýza Štúra v Bratislave, Ústředního ústavu...

Štefan Ochaba - Geofyzika (1986)
€18

Učebnica geofyziky, zahŕňajúca "základné poznatky o fyzikálnych procesoch a prejavoch zemského telesa a...

Chémia pre maturantov (1988)
€5,50

Učebnica na prípravu na vysokoškolské štúdium. Prílohou knihy je periodická sústava chemických prvkov....

Sbierka úloh z matematiky (1943)
€5

Zbierka úloh z matematiky rozdelená na časť venovanú aritmetike a časť venovanú geometrii. Obsah knihy...

Geologický terminologický slovník: Inžinierska geológia (1992)
€7

Inžinierskogeologický terminologický slovník obsahujúci 1024 najfrekventovanejších termínov inžinierskej...

Miroslav Balog, Miroslav Tatarko a kol. - Odhalené tajomstvá chémie (2007)
€12

Skvelé multidisciplinárne dielo, "ktorého spoločným menovateľom je chémia. Je spracovaná odborníkmi...

Paleontologie 20: sborník geologických věd /Palaeontology: Journal of Geological Sciences  (1978)
€12,50

Zborník geologických vied, obsahujúci tri štúdie v anglickom jazyku, jednu štúdiu vo francúzskom jazyku...

Tatiana Hrnčiarová a kol. - Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy (2006)
€12

Táto krajinnoekologická monografia sa zaoberá rozvojom územia Bratislavy, otázkou udržateľného rozvoja...

Chemizace a biologizace v moderní výživě zvířat (1961)
€9

Publikácia zaoberajúca sa odborom biologizácie a chemizácie výživy zvierat a jeho perspektívami. Z...

J. Öveges - Fyzika najnovších čias (1953)
€6

Zaujímavá fyzika v podaní J. Övegesa, v ktorej nechýbajú rôzne pokusy, prirovnania, nákresy či vzorce....