Prírodné vedy

63 položiek celkom

Cena

529
1529
Karel Hieke - Praktická dendrologie I. (1978)
€6

Publikácia sa zaoberá ihličnatými a časťou listnatých drevín. V knihe autor uvádza sadovnícke...

7805
Zerov - Nástin fylogeneze stélkatých rostlin (1977)
€10

Autor v knihe oboznamuje čitateľov so vznikom a evolúciou nižších rastlín a machorastov....

7802
Devínska kobyla (1974)
€12

Cieľom knihy je priblížiť čitateľom unikátne územie Devínskej Kobyly z prírodovedného hľadiska,  v...

7780
Zemědelská fytopatologie 1 (1959)
€14

Publikácia sa zaoberá najmä infekčnými chorobami rastlín, ktoré sú vyvolané vírusmi, baktériami a hubami....

7772
Naše liečivé rastliny, ročník I. (1965)
€20

Prvý ročník časopisu Naše liečivé rastliny, ktorý uverejňoval "vedecko-populárne články, návody na...

7771
Anton Gerinec - Fylogenéza oka a zraku (2007)
€11

Publikácia sa zaoberá vývojom očí a videnia, a to "od vzniku najjednoduchších organizmov na Zemi schopných...

7754
Flóra Slovenska IV/2 (1985)
€12

Druhý zväzok štvrtej časti obsiahleho diela zaoberajúceho sa slovenskou flórou. Knihu vypracoval autorský...

7707
Vesmír: přírodovědecký časopis (1964)
€14

43. ročník časopisu Vesmír. Ide o 12 zviazaných čísiel. Časopis obsahuje články z oblastí ako sú filozofia,...

7649
Jerzy Kondracki - Všeobecná náuka o Zemi (1976)
€5,50

"Cieľom tejto knihy je načrtnúť všeobecný obraz Zeme vo svetle výsledkov vied o Zemi (geodézia, geofyzika,...

7633
Geochemie (1980)
€17

Prvé české súbornejšie dielo venované geochémii, na ktorom sa podielal široký kolektív popredných...

7632
Úvod do užité geofyziky (1979)
€12

Cieľom publikácie je podať čo najširší prehľad o princípoch geofyzikálnych metód, prístrojovej základni,...

7630
Zdeněk Kukal - Geology of Recent Sediments (1970)
€10

Publikácia sa zaoberá usadenými (sedimentárnymi) horninami. Kniha je písaná po anglicky....

7629
K. A. Timiriazev - O Darwinovej teórii (1950)
€7,50

Kniha ruského prírodovedca a zástancu darvinizmu v Rusku, Klimenta Arkadieviča Timiriazeva. Autor sa v roku...

7617
Rostlinopis, svazek první: Úvod do všeobecné biologie (1929)
€8

Publikácia poskytuje úvod do všeobecnej biológie. Hlavné kapitoly knihy uvádzame nižšie na stránke....

7591
Spotting Birds (1979)
€6,50

Publikácia obsahuje informácie o viac ako 100 druhoch vtákov, sprevádzané kresbami Jana Solovjeva. Kniha je...

7586
Rozmnožování a vývoj hmyzu (1980)
€6,50

Publikácia podáva stručný prehľad o biológii rozmnožovania a o vývojových cykloch hmyzu. Autor ukazuje na...

7585
Anton Šály - Voľne žijúce nematódy v SSR (1983)
€20

V knihe "je po prvý raz v odbornej literatúre čssr rozsiahlejšie spracovaný komplex navzájom súvisiacich...

7584
Naše liečivé rastliny, ročník II. (1966)
Akcia
€20 –25 %
€15

Prvých päť čísiel druhého ročníka časopisu Naše liečivé rastliny, ktorý uverejňoval "vedecko-populárne...

7560
Slovenské botanické názvoslovie (1986)
€5

Slovenské botanické názvoslovie, obsahujúce vtedy nové usporiadanie rodov, druhov, poddruhov i nižších...

7559
Adolf Jurášek - Fyzikálne princípy a mechanizmy organických reakcií (1989)
€25

Kniha uznávaného odborníka v oblasti organickej syntézy, heterocyklickej chémie a nových zlúčením...

7545
Zděnek Vodrážka - Fyzikální chemie pro biologické vědy (1982)
€14,50

Učebnica fyzikálnej chémie, určená pre biologické vedy. Okrem informácií z fyzikálnej chémie, ktoré sú...

7544
S. J. Bresler - Molekulární biologie (1979)
€9,50

Táto publikácia, ktorá je výsledkom dlhoročnej vedeckej a pedagogickej činnosti autora (v hraničných...

7543
La Grande Encyclopedie des Fleurs Sauvages (1992)
€24

Encyklopédia divokých kvetov plná krásnych farebných ilustrácií, písaná vo francúzskom jazyku. Autormi...

7537
Nerostné suroviny ČSSR ve fotografii (1983)
€15

Obrazová publikácia dokumentuje úspechy i problémy pri rozvoji geológie a horníctva u nás. Kniha je...

7533
Marcel Prenant - Darwin (1949)
€8

Kniha sa zaoberá životom a dielom Charlesa Darwina. Hlavné kapitoly knihy sú uvedené nižšie na...

7524
Základy darwinismu (1953)
€8

Kniha sa zaoberá Darwinovou vývojovou teóriou a jej rozvinutím v tzv. sovietsky tvorivý darwinizmus. Hlavné...

7523
František Čížek - Filosofické otázky teorie druhu (1963)
€6,50

Táto kniha je prvým pokusom u nás, v ktorej sa hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa teórie druhu a teda...

7522
Hore
Ďalšie produkty