Sevel, Strana 61

1669 položiek celkom

Cena

1250
11250

Jazyk

Väzba

Vydanie

Vydavateľ

Vymazať filtre

Zobrazených položiek: 1669
Peter Abrahams - Čierny Zlatokop (1950)
€3,50

Hlavnou dejovou líniou románu je rasová diskriminácia černochov, ktorá sa prejavuje hospodárskym...

Miro Procházka - Skice do vetra (1971)
€4

Zbierka básní skladajúca sa z troch cyklov: Papierové loďky na Váhu, Mama a Skice do vetra. Autor v nich...

Josef Voráček - Primitivní rodina: rozprava o theoriích a metodách ethnologické sociologie (1941)
€28

Štúdia Josefa Voráčka rozdelená do štyroch častí. V prvej časti autor rozoberá rodinu organizovanú na...

Dr. Josef Svítil-Karník - Duch Slovenska (1929)
€25

Dr. Josef Svítil-Karník pozoroval Slovensko skoro 20 rokov pred vydaním tejto knižky. Uvedomoval si...

Toman Brod, Edvard Čejka - Na západnom fronte (1965)
€6,50

Hlavným zámerom knižky je zoznámiť čitateľa s vojskami, ktoré bojovali na západnom fronte počas druhej...

Ľudo Zúbek - Skrytý prameň (1967)
€4

Ľudo Zúbek sa opäť obzrel do minulosti, aby vďaka inšpirácii, ktorú z nej načerpal, napísal pútavý príbeh...

Laco Novomeský - Dobrý deň vám (1964)
€7,50

Maličká knižka obsahujúca chronoligkcy zoradený výber z diela Laca Novomeského. Knižka sa delí na...

Ján Ďurovič - Tvorba Jána a Sama Chalupku so zreteľom na duchovnú poéziu (1947)
€12

Publikácia podávajúca množstvo informácií o životoch a dielach bratov Chalupkovcov. Vedeli ste napríklad,...

Simon Masters - Tvrdí muži (1980)
€2,50

Časopis zo série Dobrodružné romány, ktorého hlavnú časť tvorí kriminálnyromán z prostredia Londýna. Okrem...

Adam Kennedy - Domino (1980)
€2,50

Časopis zo série Dobrodružné romány, ktorého hlavnú časť tvorí zaujímavý thriller o neprávom obvinenom...

Vasilij Zacharečko - Svet možných zázrakov (1986)
€7

Knižka s podtitulom Malá encyklopédia tretieho tisícročia vám odhalí to, čo si v 80. rokoch vedci,...

Hana Vodičková - Identifikace dokumentů (1982)
€8

Vysokoškolská učebnica, ktorá sa zaoberá popisom dokumentov z teoretického aj z historického hľadiska a...

Eliáš Hruška a kol. - Architektonické pamiatky okresu Prešov (1976)
€7

Knižka, v ktorej nájdete súbor vybraných pamiatok mesta Prešov. Zaujímavosťou sú napríklad meštianske...

Dr. Dimitrij Čiževskij - Štúrova filozofia života (1941)
€39

Autor si kladie za úlohu vysvetliť a oboznámiť čitateľa s iným uhlom pohľadu na život a filozofiu Ľudovíta...

Martin Rázus - Julia I., II. (1934)
€8,50

Historický román, ktorý popisuje zápas breznianskych mešťanov s ľupčianskym panstvom. Patrí do edície...

Eugen Lazišťan - Zvolen: história a súčasnosť (1988)
€5

Fotografická publikácia mesta Zvolen, ktorá vás prostredníctvom farebných fotografií prevedie po Zvolene...

Ed McBain - Brokovnica, Skladačka (1981)
€2,50

Knižka obsahujúca dva kriminálne romány od populárneho amerického prozaika. Konkrétne ide o romány:...

Ed McBain - 3x mimo zákona (1982)
€3,50

Knižka obsahujúca tri kriminálne romány od populárneho amerického prozaika. Konkrétne ide o romány:...

Mária Števková - Das erste Buch für Barbara (1983)
€6

Detská knižka v nemeckom jazyku, určená na precvičovanie základných slovíčok, týkajúcich sa zvierat i...

Pavol Janík - Nezaručené správy (1981)
€6,50

Zbierka básní, ktorá bola debutom slovenského autora Pavla Janíka. Verše výrazne charakterizuje civilný...

Peter Jilemnický - Víťazný pád (1946)
€3,50

Knižka s podtitulom "Román Kysúc" vystihujúca sociálnu drámu kysuckej dediny v časoch po prevrate.Hlavným...

Ján Čomaj - Návraty Arpáda Račka (2007)
€9,50

Publikácia o slovenskom národnom umelcovi, akademickom sochárovi Arpádovi Račkovi. Autor v knižke nielen...

Andrej Mráz - Realistický prozaik Ján Čajak (1944)
€3,50

Monografická štúdia o Jánovi Čajakovi, ktorej autorom je Andrej Mráz, popredný literárny kritik a významná...

Adolf Veselý - Petr Bezruč (1947)
€5,50

Knižka, ktorá vám otvára dvere k poznaniu Petra Bezruča ako človeka i básnika. Dozviete sa kde sa narodil,...

Andrej Mráz - Odlomená vetva (1939)
€8

Esej o literárnom diele Gustáva Maršalla-Petrovského, ktorej autorom je Andrej Mráz, popredný literárny...

Andrej Mráz - Ján Kalinčiak (1936)
€4,50

Monografická štúdia o Jánovi Kalinčiakovi, ktorej autorom je Andrej Mráz, popredný literárny kritik a...

Otakar Nečas - Terasové domy (1976)
€15

Knižka, ktorá prináša pohľad na pokrok vo výstavbe domácich ale aj zahraničných terasových stavieb. Bola...