Slovenské

81 položiek celkom

Cena

2150
12150
Alexander Vaško - Čierna Nemezis /obálka Ľ. Fulla
€5

Tento román dobrodružného charakteru je  "nabitý dynamikou deja, životnej akcie, dramatických komplikácií...

Elo Šándor - Bratislava-Moskva (1945)
€35

Kniha Ela Šándora je akýmsi sprievodcom po vtedajšom Sovietskom zväze. Prvé vydanie knihy vyšlo v roku...

Adolf Filo, Július Detrich - Slovník slovensko-anglický (1946)
€14

Tento slovensko-anglický slovník bol prvým svojho druhu u nás . Autori v ňom zachytili najpoužívanejšie...

Július Detrich, Pavel Kirilčuk - Slovník slovensko-ruský (1945)
€6

Slovensko-ruský vreckový slovník, ktorý vznikol ako reakcia na nedostatok učebných pomôcok, zameraných na...

Maxim Gorkij - Matka (1956)
€3

Svetoznámy román o živote "robotníckej, proletárskej matky v časoch kapitalistického útlaku v Rusku."...

Lukács György - Literatúra a demokracia (1949)
€5,50

Zbierka prednášok a článkov z rokov 1945-1947, týkajúcich sa problémov, ktoré vznikali "zo vzájomného...

Ján K. Garaj - Elena Maróthy Šoltésová (1939)
€4,50

Prednáška Jána K. Garaja, ktorú o Elene Maróthy Šoltésovej povedal 1. marca 1939 na spomienkovom večierku...

Dr. Štefan Moyses - Myšlienky o záhradníctve vôbec, a o štepárstve obzvlášte (1969)
€15

Publikácia, vydaná na pri príležitosti spomienkových osláv 100. výročia smrti Štefana Moysesa. Ide o...

Sobrané spisy básnické
€100

Sobrané spisy básnické P. O. Hviezdoslava, v dobovom vydaní z roku 1892 (s pozlátenou oriezkou). Ide o...

Janko Alexy - Osudy slovenských výtvarníkov (1948)
€29

Kniha Janka Alexyho obsahujúca beletrizované životné príbehy slovenských výtvarných umelcov. Podľa slov...

Vladimír Polívka - Dr. T. G. Masaryk: apoštol pravdy a Boží bojovník
€5

Kniha, v ktorej sa Vladimír Polívka pokúsil priblížiť osobnosť a prácu T. G. Masaryka, pričom knihu určil...

Výbor z poezie Sergeja Jesenina (1936)
€5

Výbor z poezie Sergeja Jesenina, ktorý preložil Janko Jesenský. Vydavateľ: Matica slovenská,...

Ján Kalinčiak - O literatúre a o ľudoch (1949)
€5,50

Kniha s podtitulom Rozpomienky a úvahy je súborom literárnych polemík a memoárových intonovaných článkov...

Ján Medník - Všetko je dobre tak (1942)
€12

Zbierka básní Jána Kostru, ktorú vydal pod pseudonymom Ján Medník. Na obálke sa o básniach píše...

Žofia Kossak-Szczucká - Tempo (1937)
€9

Kniha poľskej autorky, ktorá bola počas 2. svetovej vojny považovaná za kľúčovú osobnosť poľského...

Vladimir Nazor - Strakáč (1944)
€9

Román chorvátskeho spisovateľa Vladimira Nazora, rozprávaný z pohľadu psa menom Šarko (v slovenskom...

Štefan Gráf - Oceľové vlny (1943)
€3,50

Román Štefana Gráfa, ktorý je voľným pokračovaním románu Zmätok. Vystupujú v ňom známe postavy ako Mišo...

Gustav Morcinek - Ľudia sú dobrí (1940)
€3

Kniha poľského spisovateľa Gustava Morcinka, ktorý v nej ukazuje, že napriek množstvu utrpenia a...

E. F. Murphy - Hriešnica z Magdaly (1948)
€5

Román o Márii Magdaléne. "Je pravda, že Mária Magdaléna mala jednu veľkú neresť – nespočetný zástup...

Timrava - Ťažké položenie a iné (1947)
€4,50

Kniha obsahujúca nasledovné diela Timravy:  Ťažké položenie; Pozde; Na jednom dvore; Bál. Kniha obsahuje...

Ján Čajak - Rodina Rovesných II. (1928)
€2,50

Kniha obsahujúca druhý diel známeho realistického románu slovenského spisovateľa a prekladateľa Jána...

Ladislav Brtnický - M. Tullii Ciceronis Disputationum Tusculanarum (1921)
€6,50

Knižka obsahuje "reči" M. Tullia Cicera (v pôvodnom jazyku), ktoré pre potrebu školskú upravil Ladislav...

Emil Hula - Úvod do intonácie (1934)
€5,50

Cvičebnica spevu pre školy stredné a ústavy učiteľské, ktorej autorom je hudobný pedagóg, publicista a...

Ľudovít Novák - Jazykovedné glosy k československej otázke (1935)
€12

Rozprava jazykovedca Ľudovíta Nováka, prostredníctvom ktorej čitateľom prezentuje svoje glosy k vzťahom...

Pekař, Klik, Chorvát - Dejiny československé (1938) /s podpisom prekladateľa
€12

Dejiny československé pre najvyššiu triedu stredných škôl so 62 obrázkami a 2 rozkladacími mapkami. Obsah...

J. C. Hronský - Pisár Gráč (1940)
€5

Román Jozefa Cígera Hronského, ktorého hlavným hrdinom je "človek, prešlý skúsenosťami svetovej vojny a...

Boleslav Prus - Faraón I. (1943)
€3

Prvá časť románu Boleslava Prusa odohrávajúceho sa v Egypte v XI. storočí pred našim letopočtom. Autor v...

Hore
Ďalšie produkty