Slovenské pedagogické nakladateľstvo

36 položiek celkom

Cena

1250
11250

Jazyk

Väzba

Vydanie

Vydavateľ

Vymazať filtre

Zobrazených položiek: 36
Vybrané texty z nemčiny 1 - Ludwig Renn: Trini (1963)
€2

Knižka ideálna pre toho, kto sa chce zdokonaliť v čítaní v nemeckom jazyku. Obsahuje poviedku nemeckého...

Vybrané texty z francúzštiny 1 (1963)
€2

Knižka ideálna pre toho, kto sa chce zdokonaliť v čítaní vo francúzskom jazyku. Ide o súbor krátkych,...

Vybrané texty z ruštiny 2 - M. Gorkij: Matka (1963)
€2,50

Knižka ideálna pre toho, kto sa chce zdokonaliť v čítaní v ruskom jazyku. Obsahuje známy román M. Gorkého...

Vybrané texty z angličtiny 2 (1963)
€2,50

Knižka ideálna pre toho, kto sa chce zdokonaliť v anglickom jazyku za pomoci čítania anglických textov....

Vybrané texty z angličtiny 1 (1961)
€2

Knižka ideálna pre toho, kto sa chce zdokonaliť v anglickom jazyku za pomoci čítania anglických textov....

Jozef Škultéty - Gramatika španielčiny (1966) /podpis autora
€9

Táto kniha podáva "opis stavby španielskej reči z hľadiska zvukového, pravopisného, gramatického a...

Angličtina pre samoukov (1990)
€3,50

Táto učebnica angličtiny určená pre samoukov vás v 30 lekciách oboznámi bez pomoci učiteľa so základmi...

L. Ďurič, J. Štefanovič - Psychológia pre učiteľov (1977)
€8,50

Vysokoškolská učebnica poskytujúca "učiteľom základných a stredných škôl, študentom učiteľstva a ďalším...

Július Špaňár, Jozef Hrabovský - Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník (1969))
€9,50

Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník určený napríklad aj žiakom všeobecnovzdelávacích a...

Matematika pre 6. ročník základných škôl, 1. + 2 . časť (1999-2000)
€4,50

Učebnice matematiky určené pre 6. ročník základných škôl.  Autori: Ondrej Šedivý, Soňa Čeretková,...

Ján Stanislav - Slowakische Grammatik (1977)
€8

Kniha slovenského jazykovedca Jána Stanislava Slowakische Grammatik (Slovenská gramatika) "je určená...

Oľga Schultzová - Úvod do fonetiky slovenčiny (1970)
€9,50

Kniha sa zaoberá fonetikou, jej významom i úlohami. Hlavné kapitoly knihy nájdete nižšie na stránke....

Eugen Pauliny - Slovenská fonológia (1979)
€6,50

Autor v knihe podáva "jednak fonologickú teóriu vo všeobecnosti a jednak aplikuje túto teóriu na materiál...

D. B. Eľkonin - Psychológia hry (1983)
€8

Kniha, do ktorej autor zahrnul viac ako 50-ročné skúsenosti a poznatky z experimentálneho a teoretického...

Jozef Štefanovič - Psychológia pre gymnáziá (1986)
€5,50

Učebnica psychológie, ktorá zahŕňa látku od všeobecnej psychológie, cez psychológiu činnosti, konania,...

Nemčina 8 (1983)
€4,50

Učebnica nemčiny pre ôsmy ročník základnej školy. Kniha obsahuje 14 lekcií. Autori:  Vladimíra...

Nemčina pre 3. ročník jazykových škôl a pre kurzy (1966)
€3,50

Učebnica nemčiny určená pre 3. ročník, pomáhajúca pri rozvíjaní ústneho a písomného prejavu i práce s...

Slovensko-taliansky a taliansko-slovenský turistický slovník (1988)
€3

Tento vreckový slovník je praktickou príručkou, pre každého turistu, ktorý navštívi Taliansko. "Slovníček...

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský turistický slovník (1992)
€3

Tento vreckový slovník je "praktickou príručkou, ktorá poslúži návštevníkom krajín, v ktorých sa hovorí...

Anglicko-slovenský, slovensko-anglický vreckový slovník (1991)
€3,50

Tento anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník obsahue približne 25 000 hesiel základného...

J. Vilikovská, P. Vilikovský - Slovensko-anglický slovník (1971)
€2,50

Slovensko-anglický slovník vám poslúži tak pri štúdiu na školách ako aj pre potreby každodenného života....

Karol Thiry - Dejiny umenia (1981)
€7

Stručný prehľad dejín architektúry, výtvarného umenia a úžitkovej tvorby od najstarších čias až po časy...

Bohumil Teplý - O sochárskej reprodukcii (1984)
€10

Kniha zaoberajúca sa reprodukčnou sochárskou technikou pri práci s kameňom. Autor vás oboznámi tak s...

Fridrich Moravčík - Metodika tvorby a radenia písma (1975)
€5

Publikácia venovaná metodike tvorby a radenia písma. V úvode knihy sa dozviete informácie o vývoji písma,...

Erika Obdržálková, Lýdia Zubajová - Nemčina pre najmenších (1991)
€4

Veľmi príjemne spracovaná učebnica nemčiny pre deti. Prostredníctvom krátkych úloh sa deti zblížia s...

Čítanka pre I. ročník odborných škôl (1961)
€3

Táto Čítanka pre I. ročník odborných obsahuje ukážky z umeleckej (lyrika/epika) i z vecnej literatúry....

Učebnica slovenského jazyka (1961)
€3

Táto Učebnica slovenského jazyka pre štvorročné odborné školy obsahuje učebnú látku, predpísanú pre dané...