Umenie

143 položiek celkom

Cena

3100
13100
Gabriel Čeněk - Perspektíva pre výtvarníkov (1957)
€14

Účelom knihy je "oboznámiť čitateľa s názronými zobrazovacími metódami, ako ich učí deskriptívna...

Výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku (1980)
€4,50

Táto metodická príručka je prvou pomocnou knihou, ktorá rieši nové poňatie výtvarnej výchovy. Autori v nej...

Jean Cassou - Odilon Redon (1974)
€15

Publikácia je venovaná tvorbe francúzskeho maliara, predstaviteľa symbolizmu a dekadencie vo výtvarnom...

Peter H. Feist - Paul Cézanne (1963)
€14

Knižka venujúca sa tvorbe francúzskeho maliara, ktorého počas jeho života ľudia neuznávali, dokonca...

Jaromír Pečírka - Michelangelo Buonarroti: život a dílo (1949)
€6,50

Významná monografia českého historika umenia J. Pečírky, zaoberajúca sa životom a dielom slávneho...

Hana Volavková - Josef Mánes (1981)
€12

Monografia o živote a diele významného českého maliara, ilustrátora a grafika, venovaná aj jeho...

Miloslav Krajný - Břetislav Bartoš (1983)
€14

Monografia mapujúca tvorbu českého maliara B. Bartoša, ktorý bol jedným zo spoluzakladateľov umeleckého...

Alois Bauer - Dějiny výtvarného umění (2001)
€6,50

Autor vám v tejto knihe predstaví celý vývoj výtvarného umenia v dejinách ľudstva (od praveku až po časy...

Karol Kállay - Slovenské rieky (1954)
€18

Krásna a zároveň prvá kniha známeho slovenského fotografa Karola Kállaya, mapujúca slovenské rieky od...

Štefan Tkáč - Ikony zo 16.-19. storočia na severovýchodnom Slovensku (1980)
€24

Autor sa v knihe zaoberá ikonomaľbou zo 16.-19. storočia, ktorá "svojou celkovou povahou patrí do...

Karol Thiry - Dejiny umenia (1981)
€7

Stručný prehľad dejín architektúry, výtvarného umenia a úžitkovej tvorby od najstarších čias až po časy...

Umění VI., sborník pro českou výtvarnou práci (1933)
€19

Šiesty ročník zborníku Umění, zameraného na české výtvarníctvo, obsahujúci veľké množstvo čiernobielych i...

Dušan Konečný - Alexandr Dejneka (1961)
€6

Publikácia o živote a diele ruského maliara, ktorý je považovaný za jedného z najdôležitejších...

Jan Spurný - Antonín Kybal (1960)
€10

Publikácia o živote a diele českého textilného výtvarníka a pedagóga, ktorý je zakladateľom českej školy...

Stanislav Šiška - Kultúra s východnou lineárnou keramikou na Slovensku (1989)
€39

Monografia Stanislava Šišku, v ktorej "sa analyzujú a hodnotia archeologické pramene objavené počas...

Bohuslav Novotný - Počiatky výtvarného prejavu na Slovensku (1958)
€5,50

Kniha sa zaoberá prvými prejavmi tvorivej činnosti ľudí na Slovensku (od staršej po neskorú dobu kamennú),...

Jozef Vladár - Dávne kultúry a Slovensko (1983)
€15

Autor v knihe uvádza najmä výrobky "cudzej proveniencie, ktoré sa od najstarších čias najrôznejšími...

Ondrej Ožďáni - Dávnoveké zbrane na Slovensku (1983)
€15

Táto kniha vám priblíži "v dejinnej skratke zložitú problematiku vývoja zbraní a ochrannej výzbroje v...

Mária Lamiová - Keramika dvoch tisícročí (1982)
€15

Autorka knihy vás vďaka výsledkom archeologických výskumov oboznámi s tým, "ako vytvárali naši...

Karol Pieta - Umenie doby železnej (1982)
€10

Autor vám v tejto publikácii predstaví najkrajšie diela umeleckého remesla doby železnej, ktorou sa končí...

Títus Kolník - Staroveká plastika (1981)
€12

Autor vám na pozadí "pamiatok objavených na Slovensku alebo uložených v slovenských múzeách a zbierkach...

Juraj Pavúk - Umenie a život doby kamennej (1981)
€14

Publikácia, v ktorej autor "vyzdvihuje napozoruhodnejšie artefakty umeleckej povahy a hodnotí ich v...

Zlata Čilinská - Kov v ranoslovanskom umení (1981)
€15

Publikácia venujúca sa pamiatkam slovanského dávnoveku na našom území. "Sú to produkty umeleckých...

Darina Bialeková - Dávne slovanské kováčstvo (1981)
€15

Publikácia venujúca sa kováčskemu remeslu, v ktorej vás autorka oboznámi "s kováčskymi výrobkami zo...

Eva Kolníková - Rímske mince na Slovensku (1980)
€15

Táto publikácia vám odhalí pohľad na "mnohoraký význam rímskych mincí v dejinách Slovenska. Na pozadí...

Stanislav Šiška - Praveké hrnčiarstvo (1980)
€15

Publikácia venovaná jednému z najstarších remesiel - hrnčiarstvu. "Jeho počiatky na Slovensku sú spojené...

Ladislav Volko - Slávne osobnosti filmu (1985)
€5,50

Autor vám v knihe odprezentuje najvýznamnejšie osobnosti filmu, ktoré boli pre kinematografiu prínosom a...

Hore
Ďalšie produkty