Umenie

167 položiek celkom

Cena

3100
13100
Jacques Perry - Ja, Picasso (1984)
€4,50

Biografia francúzskeho spisovateľa, o živote a diele Pabla Picassa. "Je to fiktívna spoveď, ktorej Perry...

8101
Zdeněk Nováček - W. A. Mozart (1956)
€4

Životopisná kniha o fenomenálnom hudobnom skladateľovi, ktorým je Wolfgang Amadeus Mozart. Text z...

8100
Pamiatky a súčasnosť 4 (1985)
€15

Katalóg k výstave Pamiatky a súčasnosť 4: Dieťa v Starom meste, ktorá sa konala v Bratislave, na Michalskej...

8099
Viktor Fixl, Eva Opravilová - Současná hračka (1979)
€5

Publikácia obsahuje ukážky diel 31 popredných českých návrhárov hračiek (Minka Podhajská, Vít Grus, Jan...

8070
Alena Adlerová - Současné sklo (1979)
€4,50

Kniha obsahuje 31 medailónikov predstavujúcich tvorbu popredných tvorcov povojnového českého umeleckého...

8069
Milena Lamarová - Průmyslový design (1985)
€5

Stručná štúdia o českom priemyselnom dizajne, obsahujúca práce 16 návrhárov: Vincenc Makovský, Zdeněk...

8067
Karol Belický - Za krásami Slovenska (1972)
€8,50

Publikácia plná fotografií zachytávajúcich krásy Slovenska a jeho zaujímavosti. ...

8049
Alojz Struhár - Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku (1977)
€20

Autor v knihe skúma problematiku geometrickej harmónie historickej architektúry na Slovensku od 9. storočia...

8011
Vlastimil Fiala - Edgar Degas (1961)
€5

Publikácia o živote a diele francúzskeho maliara, sochára a grafika, Edgara Degasa....

8009
Jiří Frel - Počátky řeckého sochařství (1951)
€10

Kniha sa zaoberá počiatkami gréckeho sochárstva v období od 9. storočia pred naším letopočtom až do...

8008
Jiří Frel - Klasické řecké sochařství (1952)
€10

Kniha sa zaoberá klasickým gréckym sochárstvom v 5. storočí pred naším letopočtom, pričom sa zemepisne...

8007
Július Koller (1999)
€15

Katalóg zbierky výtvarných diel Júliusa Kollera, ktorá vznikla na pôde Aukčnej spoločnosti SOGA v roku...

7969
Co je člověk
€17

Kniha obsahuje 555 reprodukcií čiernobielych fotografií od 264 fotografov, zo svetovej výstavy fotografie...

7968
Zánik a znovuobjavenie obrazu: Maliarstvo USA po roku 1945 (1969)
€14

Katalóg k výstave organizovanej Medzinárodným programom umenia (Národná zbierka krásneho umenia Smithsonian...

7967
Volksbücher der Kunst: Rembrandt
€9,50

Kniha obsahuje stručné informácie o tvorbe holandského maliara Rembrandta. Text je písaný po nemecky,...

7966
Deutsche Madonnen aus zwei Jahrhunderten (1934)
€9,50

Kniha obsahuje 10 krásnych farebných reprodukcií. Text je písaný po nemecky, švabachom. Kompletný...

7965
Marian Váross - Treskoň (1954)
€4,50

Monografia o významnom slovenskom grafikovi a maliarovi, ktorej textová časť je bohato doplnená...

7930
Umenie XIX. a XX. storočia: 150 rokov slovenského výtvarného prejavu (1955)
€9

Katalóg k prvej stálej výstave zo zbierok SNG, ktorou bola zbierka umenia 19. a 20. storočia. Otvorená bola...

7929
Výtvarné dielo Martina Benku (1953)
€9

Katalóg vydaný pri príležitosti výstavy Martina Benku k jeho 65. narodeninám (september-október 1953). Na...

7862
Karol Thiry, Miroslav Janek - Dejiny umenia a umeleckoremeselnej práce (1990)
€5,50

Cieľom tejto učebnice je poskytnúť čitateľom "základnú, ucelenú a pokiaľ možno všestrannú orientáciu v...

7861
Platons Gorgias (1904)
€25

Jeden z Platónových dialógov o umení. Kompletný názov: Platons Gorgias. Für den Schulgebrauch. Erklärt von...

7855
Karol Thiry, Miroslav Janek - Dejiny výtvarného umenia a umeleckých remesiel (2003)
€15

Cieľom tejto učebnice je poskytnúť čitateľom "základnú, ucelenú a pokiaľ možno všestrannú orientáciu v...

7822
Max Švabinský 1873-1962
€6,50

Katalóg k výstave Max Švabinský 1873-1962, ktorá sa konala v Kroměříži a v Prahe v rokoch 1973-1974....

7821
Bratislavská amatérska fotografia 1975
€4,50

Katalóg výstavy Bratislavská amatérska fotografia 1975 usporiadanej v rámci súťaže záujmovej umeleckej...

7820
August 68 na Slovensku / August 1968 in Slovakia (1990)
€12

Kniha obsahuje fotografie vyhotovené počas vpádu vojsk varšavskej zmluvy na územie vtedajšieho...

7777
2. trienále insitného umenia (1969)
€12

Rozsiahly katalóg ku druhému ročníku Trienále insitného umenia, ktoré sa konalo koncom roku 1969 v...

7622
Omagiu Lui Theodor Pallady / Hommage to Theodor Pallady
€39

Publikácia vydaná ku výstave diel Theodora Palladyho, ktorá sa konala pri príležistosti stého výročia...

7521
Hore
Ďalšie produkty