Umenie

95 položiek celkom

Cena

3110
13110
Interior Design Inspirations (2009)
€25

V tejto knihe sa môžete tešiť na takmer 700 strán kvalitných detailných fotografií interiérov (kuchyne,...

Radislav Matuštík - Moderné slovenské maliarstvo 1945-1963 (1965)
€29

Publikácia zaoberajúca sa slovenským maliarstvom v období od roku 1945 do roku 1963. Na prvých 52 stranách...

Ľudmila Peterajová - Cyprián Majerník (1981)
€26

Monografia PhDr. Ľudmily Peterajovej, ktorá priniesla množstvo nových údajov a poznatkov o živote a diele...

Robert Descharnes, Gilles Néret - DALÍ (1997)
€22

Obsiahla monografia venovaná svetoznámemu španielskemu maliarovi, fotografovi, sochárovi a zároveň...

Elena Minarovičová - Portrét na starovekých minciach (1979)
€12

Kniha podáva prehľad mincového portrétu na starovekých minciach starého Grécka, Ríma a Byzancie, nájdených...

Paul Johnson - Renesancia (2002)
€8,50

Autor v knihe rozoberá historické a ekonomické predpoklady nástupu renesancie (aj s dôvody jej zániku),...

Ján Mudroch - Maliar a modelka (1972) /s veršami Štefana Žáryho
€7

Knižka spájajúca kresby Jána Mudrocha s veršami Štefana Žáryho. V knižke nájdete až 72 kresieb....

Štefan Bednár - Bohém hľadá vlasť I-II (1984)
€9,50

Spomienky významného slovenského grafika a maliara Štefana Bednára. Jeho cesta vedie z rodičovského domu...

Zdenek Janči - Veronika Rónaiová (1984)
€5

V knihe nájdete text o tvorbe Veroniky Rónaiovej, nasledujú ukážky jej diel. Nechýbajú ani životopisné...

Antonín Dvořák (1981)
€4,50

Táto kniha bola vydaná k 100. vyročiu smrti českého maliara Antonína Dvořáka a pri príležitosti jeho...

Božena Juríčková - Ľudovít Hološka: Príbeh zraku (2006)
€9

Publikácia venovaná životu a tvorbe jablonického rodáka Ľudovíta Hološku.  "Hološkovo umenie je strhujúcim...

Katarína Szmudová - Emil Makovický (2009)
€6

Publikácia venovaná životu a tvorbe známeho banskobystrického umelca, ilustrátora i autora minucióznych...

Slavomíra Očenášová-Štrbová, Ľudovít Hološka - Igor Rumanský (2011)
€9

Publikácia venovaná životu a tvorbe maliara Ivana Rumanského. Táto monografia je "prvým komplexnejším...

Jiří Krejčí - Hovory o obrazech (1948)
€6,50

Publikácia o maliarstve, obrazoch a malovaní, určená "čtenářům všech vrstev a povolání, kteří se zajímají...

Emanuel Poche - Kniha o Praze (1964)
€5

Kniha venovaná výtvarnému umeniu (maliarstu, sochárstvu, úžitkovému umeniu a architektúre) v Prahe. Nejde...

Miroslav Lamač - Alois Fišárek (1987)
€6,50

Monografia o živote a diele českého maliara a ilustrátora Aloisa Fišárka. Text dopĺňa viac ako 150...

Bratislavská scénografická škola (1987)
€4,50

Kniha sa venuje Bratislavskej scénografickej škole, jej vzniku, histórii, profesorom, predmetom i dielam...

Helena Dvořáková - Dialógy v ateliéroch 2 (1976)
€10

Dialógy v ateliéroch majú za úlohu priblížiť vám "pútavou formou rozhovorov s významnými slovenskými...

D. L. Aspelund - O pěveckém umění (1955)
€8

Publikácia rieši problémy a otázky metodiky a praxe vokálneho umenia. Názvy jednotlivých kapitol nájdete...

Květoslav Chvatík - Strukturalismus a avantgarda (1970)
€9

Súbor štúdií o štrukturalizme a avantgarde. Autorom knihy je český filozof, estetik, historik umenia a...

Divadlo pro děti v Československu (1980)
€5

Kniha sa venuje divadlám pre deti v Československu. Obsahuje úvodný text V. Adámka na danú tému a obsiahlu...

Slovenské divadlá v sezóne 1985-1986
€5

XV. ročenka slovenského profesionálneho divadelníctva za sezónu 1985-1986. Ročenka mapuje mnohotvárnu...

M. Šafránek - B. Martinů: Život a dílo (1961)
€10

Monografia o živote a diele Bohuslava Martinů. Z prebalu:  "Tato kniha přináší úplné vylíčení rozmanitého,...

Juliusz Starzyński - Jan Matejko (1953)
€5

Kniha poľského umeleckého historika, kritika a profesora na Varšavskej univerzite - J. S. Starzyńskeho. V...

Ota Janeček - Výber z diela (1984)
€4,50

Katalóg k výstave "Ota Janeček - Výber z diela", ktorá sa konala počas februára a marca 1984 v Mirbachovom...

Zaslúžilý umelec Ladislav Gandl - súborné dielo (1985)
€4

Katalóg k výstave "Zaslúžilý umelec Ladislav Gandl", ktorá sa konala v novembri a decembri roku 1985 v...

W. a B. Formanové - Parthenónsky vlys (1959)
€6

Kniha je venovaná parthenónskemu vlysu (iónsky vlys), ktorý je význačnou súčasťou a architektonickým...

Hore
Ďalšie produkty