Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

17 položiek celkom

Cena

556
1556

Jazyk

Väzba

Vydanie

Vydavateľ

Vymazať filtre

Zobrazených položiek: 17
Ján Podolák - Tradičné ovčiarstvo na Slovensku (1982)
€56

Autor tejto knihy, Ján Podolák, ktorý sa dlhé roky venoval sústavnému historicko-etnografickému štúdiu...

8615
Václav Furmánek - Radzovce: Osada ľudu popolnicových polí (1990)
€17

"Táto kniha približuje širokej verejnosti výsledky niekoľkoročnéo systematického archeologického výskumu v...

8538
Margita Holobradá - Príjem a asimilácia síry v rastlinách (1985)
€7

Odborná práca Margity Holobradej, zaoebrajúca sa "príjmom, transportom a metabolizmom síry v rastlinách s...

8203
Klement Ptačovský - Poznámky ke květeně bratislavského okolí (1959)
€12

Autorom tejto práce je slovenský botanik českého pôvodu Klement Ptačovský, ktorý v nej zhrnul svoje...

8112
Fyziologické zväčšenie srdca (1964)
€12

Autori (lekár, fyziológ a morfológ) sa v publikácii "pokúsili analýzou niektorých čiastkových otázok...

7998
Flóra Slovenska IV/2 (1985)
Akcia
€12 –17 %
€10

Druhý zväzok štvrtej časti obsiahleho diela zaoberajúceho sa slovenskou flórou. Knihu vypracoval autorský...

7707
Pavel Nádvorník - Súčasná neurochirurgia (1983)
€10

Monografia poskytujúca "prehľad vedomostí a skúsenosti, ktoré sa získali v chirurgickom liečení rozličných...

7652
Alexander Šimkovič - Dielo Jána Čajaka (1964)
€14

Monografia o diele Jána Čajaka. Obsah uvádzame nižšie na stránke. Vydavateľ: Vydavateľstvo Slovenskej...

7136
Andrej Mráz - Poprevratové literárne dielo Martina Kukučína (1953)
€5

Štúdia známeho slovenského literárneho kritika Andreja Mráza, zaoberajúca sa poprevratovým literárnym...

6944
Milan Krajčovič - Slovenská politika v strednej Európe 1890-1901 (1971)
€25

Táto publikácia s podtitulom Spolupráca Slovákov, Rumunov a Srbov sleduje "integračné snahy v národných...

6754
Tatiana Hrnčiarová a kol. - Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy (2006)
€12

Táto krajinnoekologická monografia sa zaoberá rozvojom územia Bratislavy, otázkou udržateľného rozvoja...

4696
Veda a ideológia v dejinách slavistiky (1998)
€5

Táto kolektívna monografia obsahuje materiály z konferencie Stará Lesná, september 1997, týkajúce sa vedy a...

4557
Štefan Velgos - Extrakcia zubov (1955)
€8

Táto odborná publikácia o extrakcii zubov vám stručne a jasne popíše spôsoby extrakcie a ilustruje ich tak...

4494
Malá encyklopédia Slovenska (1987)
€7,50

Malá encyklopédia Slovenska je prvou slovenskou vlastivednou encyklopédiou malého typu. Zahŕňa všetky...

3936
Krátky slovník slovenského jazyka (1987)
€9,50

Krátky slovník slovenského jazyka je výkladovým slovníkov slovenčiny normatívneho rázu. Po známom...

3935
Andrej Mráz - Poprevratové literárne dielo Martina Kukučína (1953)
€13

Štúdia známeho slovenského literárneho kritika Andreja Mráza, zaoberajúca sa poprevratovým literárnym...

0800
Anna Petrová-Pleskotová - K počiatkom realizmu v slovenskom maliarstve (1961)
Akcia
€70 –29 %
€50

Publikácia s podtitulom "Jozef Czauczik a jeho okruh", ktorej cieľom bolo syntetické monografické...

0662