Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

15 položiek celkom

Cena

570
1570

Jazyk

Väzba

Vydanie

Vydavateľ

Vymazať filtre

Zobrazených položiek: 15
Bohuslav Novotný - Slovensko v mladšej dobe kamennej (1958)
€25

Témou tejto knihy je mladšia a neskorá doba kamenná. Autor knihu rozdelil na textovú časť a obrazovú časť,...

Juraj Bárta - Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej (1965)
€25

Prehľadná práca významného slovenského archeológa Dr. Juraja Bártu, zhŕňajúca najvýznamnejšie poznatky o...

Slovník slovenského jazyka I.-V. (1959-1965)
€29

Slovník slovenského jazyka, ktorého cieľom bolo podľa predhovoru v prvom dieli nasledovné:  "zachytiť...

Kultúra spisovnej slovenčiny (1967)
€22

Zborník obsahujúci materiál z konferencie usporiadanej Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV v...

Dušan Hovorka, Jozef Michalík - O čom hovoria naše vrchy: Geológia pre každého (2001)
€9,50

Skvelá knižka, ktorá vás oboznámi s menej známymi stránkami slovenských vrchov . "Chronologicky vysvetľuje...

Miroslav Balog, Miroslav Tatarko a kol. - Odhalené tajomstvá chémie (2007)
€12

Skvelé multidisciplinárne dielo, "ktorého spoločným menovateľom je chémia. Je spracovaná odborníkmi...

Marián Hronský - Trianon: Vznik hraníc Slovenska a problémy jeho bezpečnosti (1918-1920)
€14

Monografia zaoberajúca sa problematikou utvárania hraníc Slovenska po prvej svetovej vojne, o vymaňovaní...

Slovenská archeológia XXX/2 (1982)
€12

Časopis Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, ktorý vychádzal 2-krát do roka....

Tatiana Hrnčiarová a kol. - Krajinnoekologické podmienky rozvoja Bratislavy (2006)
€12

Táto krajinnoekologická monografia sa zaoberá rozvojom územia Bratislavy, otázkou udržateľného rozvoja...

Veda a ideológia v dejinách slavistiky (1998)
€5

Táto kolektívna monografia obsahuje materiály z konferencie Stará Lesná, september 1997, týkajúce sa vedy...

Štefan Velgos - Extrakcia zubov (1955)
€8

Táto odborná publikácia o extrakcii zubov vám stručne a jasne popíše spôsoby extrakcie a ilustruje ich tak...

Malá encyklopédia Slovenska (1987)
€7,50

Malá encyklopédia Slovenska je prvou slovenskou vlastivednou encyklopédiou malého typu. Zahŕňa všetky...

Krátky slovník slovenského jazyka (1987)
€9,50

Krátky slovník slovenského jazyka je výkladovým slovníkov slovenčiny normatívneho rázu. Po známom...

Andrej Mráz - Poprevratové literárne dielo Martina Kukučína (1953)
€13

Štúdia známeho slovenského literárneho kritika Andreja Mráza, zaoberajúca sa poprevratovým literárnym...

Anna Petrová-Pleskotová - K počiatkom realizmu v slovenskom maliarstve (1961)
€70

Publikácia s podtitulom " Jozef Czauczik a jeho okruh" , ktorej cieľom bolo syntetické monografické...