Zahraničné

94 položiek celkom

Cena

3100
13100
Radislav Matuštík - Kubizmus (1965)
€7

Publikácia sa zaoberá umeleckým smerom zvaným kubizmus a obsahuje 44 čiernobielych a 16 farebných...

8466
Václav Zykmund - Surrealizmus (1964)
€9

Publikácia sa zaoberá umeleckým smerom zvaným surealizmus a obsahuje 40 čiernobielych a 16 farebných...

8465
Jean Selz - Matisse (1990)
€9

Kniha o živote a diele významneho francúzskeho maliara a sochára, zaraďovaného začiatkom 20. storočia do...

8144
Paul Klee: Leben und Werk (1958)
€12

Kniha o živote a diele nemecko-švajčiarskeho maliara, ktorý nepochybne patril k najzložitejším osobnostiam...

8142
Jacques Perry - Ja, Picasso (1984)
€4,50

Biografia francúzskeho spisovateľa, o živote a diele Pabla Picassa. "Je to fiktívna spoveď, ktorej Perry...

8101
Viktor Fixl, Eva Opravilová - Současná hračka (1979)
€5

Publikácia obsahuje ukážky diel 31 popredných českých návrhárov hračiek (Minka Podhajská, Vít Grus, Jan...

8070
Alena Adlerová - Současné sklo (1979)
€4,50

Kniha obsahuje 31 medailónikov predstavujúcich tvorbu popredných tvorcov povojnového českého umeleckého...

8069
Milena Lamarová - Průmyslový design (1985)
€5

Stručná štúdia o českom priemyselnom dizajne, obsahujúca práce 16 návrhárov: Vincenc Makovský, Zdeněk...

8067
Vlastimil Fiala - Edgar Degas (1961)
€5

Publikácia o živote a diele francúzskeho maliara, sochára a grafika, Edgara Degasa....

8009
Co je člověk
€17

Kniha obsahuje 555 reprodukcií čiernobielych fotografií od 264 fotografov, zo svetovej výstavy fotografie...

7968
Zánik a znovuobjavenie obrazu: Maliarstvo USA po roku 1945 (1969)
€14

Katalóg k výstave organizovanej Medzinárodným programom umenia (Národná zbierka krásneho umenia Smithsonian...

7967
Volksbücher der Kunst: Rembrandt
€9,50

Kniha obsahuje stručné informácie o tvorbe holandského maliara Rembrandta. Text je písaný po nemecky,...

7966
Deutsche Madonnen aus zwei Jahrhunderten (1934)
€9,50

Kniha obsahuje 10 krásnych farebných reprodukcií. Text je písaný po nemecky, švabachom. Kompletný...

7965
Karol Thiry, Miroslav Janek - Dejiny umenia a umeleckoremeselnej práce (1990)
€5,50

Cieľom tejto učebnice je poskytnúť čitateľom "základnú, ucelenú a pokiaľ možno všestrannú orientáciu v...

7861
Max Švabinský 1873-1962
€6,50

Katalóg k výstave Max Švabinský 1873-1962, ktorá sa konala v Kroměříži a v Prahe v rokoch 1973-1974....

7821
2. trienále insitného umenia (1969)
€12

Rozsiahly katalóg ku druhému ročníku Trienále insitného umenia, ktoré sa konalo koncom roku 1969 v...

7622
Omagiu Lui Theodor Pallady / Hommage to Theodor Pallady
€39

Publikácia vydaná ku výstave diel Theodora Palladyho, ktorá sa konala pri príležistosti stého výročia...

7521
Umění na známkách (1988)
€8

Hlavnú časť publikácie tvorí súpis diel na československých poštovných známkach v rokoch 1946-1988. Nechýba...

7494
Nizozemské maliarstvo 17.-18. storočia v zbierkach Galéria hlavného mesta SSR Bratislavy
€3,50

Táto útla knižka sa zaoberá zbierkami nizozemského maliarstva v Galérii hlavného mesta. Kniha obsahuje...

7390
František Ronovský: obrazy a kresby z rokov 1970-1986 (1987)
€5

Katalóg k výstave obrazov a kresieb Františka Ronovského, ktorá prebiehala v Mirbachovom paláci v...

7388
Ivan Rusina - Almanach pedagógov vysokých škôl výtvarného smeru v Československu (1984)
€15

Tento almanach vznikol pri príležitosti prvej výstavy diel pedagógov vysokých škôl výtvarno-umeleckého...

7387
Klenotnice Rakúska: Rakúska národná knižnica (1995)
€8

Publikácia sa zaoberá Rakúskou národnou knižnicou, jej dejinami i zbierkami. Nájdete v nej kapitoly...

7386
Guido Piovene, Anna Pallucchiniová - Giambattista Tiepolo (1987)
€10

Monografia o živote a diele významného talianskeho neskorobarokového maliara, predstaviteľa benátskej...

7385
Karel Tauš - Beethoven (1944)
€5

Monografia o Ludwigovi van Beethovenovi, obsahujúca aj rozbor všetkých 9 symfónií a obsah opery...

7367
Mikoláš Aleš: Jeho život a dílo I., II.
€29

Táto obsiahla kniha vám ponúkne pohľad na život a dielo významného českého maliara, dekoratéra a...

7352
Amedeo Maiuri - Pompei
€29

Knižka sa zaoberá Pompejami, ich históriou a umením. Obsahuje dobové hĺbotlačové fotografie a 14...

7351
Výtvarný život 4/1980
€3,50

Časopis zaoberajúci sa výtvarným životom. Kompletný obsah tohto čísla uvádzame nižšie na stránke....

7338
Hore
Ďalšie produkty