Novinky
Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch (2014)
€7,50

Kniha štyroch renomovaných slovenských historikov, zaoberajúca sa súkromím panovníkov a ich príbuzných,...

8319
Oldřich Matoušek a kol. - Základy sociální práce (2007)
€13

"Původní česká učebnice základů dynamicky se rozvíjejícího oboru seznamuje s historií i současnými přístupy...

8318
Sociální práce v praxi (2005)
€14

"V knize Sociální práce v praxi čtenář nalezne informace o nejrůznejších skupinách klientů, s nimiž se s...

8317
Tibor Sedlický - Spevácky sbor slovenských učiteľov (1963)
podpis autora
€9

Publikácia sa venuje jednému z najstarších a najvýznamnejších speváckych zborov na Slovensku. V úvode autor...

8316
Juraj Fojtík, Peter Gulár - Neporadza 1321-1971
€6,50

Stručný pohľad do minulosti a prítomnosti obce Neporadza. Táto kniha bola vydaná pri príležitosti osláv...

8315
Štefan Pozdišovský - Trenčiansky hrad (1965)
€7

Sprievodca po hrade Trenčín. Obsahuje stručné informácie o jeho dejinách, za ktorými nasleduje opis...

8314
Andrej Švec - Bič smiechu: Politická karikatúra na Slovensku (1861-1985)
€6,50

Kniha je venovaná politickej satire od jej počiatkov na Slovensku okolo roku 1861 až do polovice 80. rokov...

8313
Pramene (1982)
€8,50

Antológia prozaických diel slovenskej literatúry vydanej v Maďarsku. Kniha je písaná po slovensky obsahuje...

8312
Ján Števček - Lyrická tvár slovenskej prózy (1969)
€9

Štúdie a články slovenského literárneho vedca, historika, básnika, esejistu i prekladateľa Jána...

8311