Pravda slovenský

46 položiek celkom

Cena

1250
11250

Jazyk

Väzba

Vydanie

Vydavateľ

Vymazať filtre

Zobrazených položiek: 46
Lukács György - Veľkí ruskí realisti (1950)
€5

Kniha zaoberajúca sa ruskými realistami. Obsahuje štúdie L. N. Tolstom, o F. M. Dostojevskom, o...

Mór Jókai - Zlatý človek (1974)
€4

Inšpiráciou pre autora bol príbeh o ambicióznom mužovi Timárovi, ktorý znenazdajky jedného dňa nadobudol...

L. Grešík - Slovenská kultúra v revolúcii 1944-1948 (1977)
€5,50

Monografia o vývoji slovenskej kultúry v období od roku 1944 do roku 1948 a o boji KSČ a KSS za...

M. Zágoršeková - Estetické konfrontácie (1985)
€4,50

Monografická štúdia konfrontujúca "niektoré princípy teoretickej interpretácie umeleckého diela,...

Kultúra a spoločnosť (1986)
€3,50

Kniha kolektívu pracovníkov a spolupracovníkov Výskumného ústavu kultúry v Bratislave, ktorých cieľom bolo...

E. Fischer - 1848: Praha, Viedeň, Budapešť (1949)
€4,50

Kniha, v ktorej Ernest Fischer "marxisticky analyzuje revolučné pohyby roku 1848." Zaoberá sa vnútornými...

Émile Zola - Peniaze (1979)
€3

Román, v ktorom autor na pozadí politického úpadku režimu Napoleona III. zobrazuje vtedajší svet vysokých...

Dialógy - Dialogues: spoločnosť, človek, zem a vesmír
€5

Kniha je zostavená z článkov, ktoré boli publikované v časopise Literaturnaja gazeta a v západných...

Lukács György - Literatúra a demokracia (1949)
€5,50

Zbierka prednášok a článkov z rokov 1945-1947, týkajúcich sa problémov, ktoré vznikali "zo vzájomného...

B. G. Kuznecov - Od Galileiho po Einsteina (1975)
€7

Kniha, v ktorej budete sledovať vývin "významných fyzikálnych ideí od 17. po 20. storočie. Východiskom sú...

Vladimír Majakovskij - Lenin (1950)
€30

Báseň, ktorú vytvoril ruský spisovateľ Vladimir Majakovskij v roku 1923, kedy zomrel V. I. Lenin. Obálku...

A. F. Losev, V. P. Šestakov - Dejiny estetických kategórií (1978)
€6

Publikácia, ktorej autori si stanovili za úlohu "preskúmať vznik a vývin základných estetických pojmov a...

K. Goranov - Umenie a spoločenský život (1981)
€6

Kniha zaoberajúca sa otázkami estetiky, sociológie umenia a teórie kultúry. Autor v nej "charakterizuje...

Fridrich Engels - Dialektika prírody (1976)
€6,50

Práca F. Engelsa, ktorej úlohou bolo "odhaliť objektívnu dialektiku v prírode, a tým zdôvodniť...

Andrej Plávka - Ohne na horách (1949)
€12

Básnická zbierka napísaná slovenským prozaikom a básnikom - Andrejom Plávkom, obsahujúca krásne kresby D....

F. Mehring - K dejinám nemeckej filozofie (1978)
€7

Publikácia, ktorej autorom je nemecký filozof a publicista - Franz Mehring, zaoberajúca sa nemeckou...

Od Aristotela po Plotina (1973)
€20

Druhý zväzok edície Antológia z diel filozofov, sústreďujúci sa antickú filozofiu v období od 4. storočia...

Patristika a scholastika (1975)
€20

Tretí zväzok edície Antológia z diel filozofov, sústreďujúci sa na filozofickú tvorbu epochy feudalizmu,...

Lev Nikolajevič Tolstoj - Kreutzerova sonáta, Rodinné štastie (1985)
€5,50

Knižka obsahujúca dve novely, ktorých námetom je láska. Prvou je Kreutzerova sonáta, ktorá keď v roku 1891...

Michail Gus - Ošiaľ hákového kríža (1982)
€6,50

Kniha, v ktorej autor prostredníctvom svojich spomienok, reportáží, výpovedí očitých svedkov i rôznych...

Adam Schaff - Filozofia človeka (1964)
€5

Kniha poľského filozofa, zaoberajúca sa problematikou existencializmu. Obsah knihy nájdete nižšie na...

Proces s protisovietskym trockistickým centrom roku 1937
€5

Kniha obsahujúca súdny zápis "o súdnom pokračovaní proti potisovietskemu trockistickému centru pred...

Proces s protisovietskym pravičiarsko-trockistickým blokom roku 1938
€5

Kniha obsahujúca súdny zápis "vo veci protisovietskeho bloku pravice a trockistov, ktorú prerokoval...

Zlomky starých stoikov (1984)
€16

Kniha odkrývajúca životy a myslenie starých stoikov (najmä Zenona (336-264 p. n. l.) a Chrysippa (331-232...

Ján Kalinčiak - O literatúre a o ľudoch (1949)
€5,50

Kniha s podtitulom Rozpomienky a úvahy je súborom literárnych polemík a memoárových intonovaných článkov...

K. S. Bakradze - Systém a metóda Hegelovej filozofie (1981)
€14

Dielo gruzínskeho filozofa, v ktorom formuluje "výsledky takmer tridsaťročných výskumov Hegelovej...

T. S. Kuhn - Štruktúra vedeckých revolúcií (1982)
Akcia
€14 –14 %
€12

Kniha amerického fyzika a historika vedy Thomasa Kuhna, ktoré je považované za "najznámejšiu zo všetkých...