Slovenské pedagogické nakladateľstvo slovenský, anglický

46 položiek celkom

Cena

224
1224

Jazyk

Väzba

Vydanie

Vydavateľ

Vymazať filtre

Zobrazených položiek: 46
Karol Thiry, Miroslav Janek - Dejiny výtvarného umenia a umeleckých remesiel (2003)
€15

Cieľom tejto učebnice je poskytnúť čitateľom "základnú, ucelenú a pokiaľ možno všestrannú orientáciu v...

7822
Anna Jeníková - Srbochorvátčina pre samoukov (1981)
€4,50

Táto učebnica srbochorvátštiny určená pre samoukov vás prostredníctvom 30 lekcií bez pomoci učiteľa...

7769
Karel Hais - Anglická gramatika (1998)
€5,50

Obľúbená cvičebnica anglickej gramatiky, v štvrtom slovenskom vydaní. Vydavateľ: Slovenské...

7704
Nemecko-slovenský slovník frazeologizmov (1988)
€6

Frazeologický nemecko-slovenský slovník obsahujúci viac ako 5000 frazeologických jednotiek (ustálené...

7703
Francúzsko-slovenský frazeologický slovník (1990)
€12

Frazeologický francúzsko-slovenský slovník obsahujúci približne 8000 frazeologických jednotiek (ustálené...

7702
Jerzy Kondracki - Všeobecná náuka o Zemi (1976)
€5,50

"Cieľom tejto knihy je načrtnúť všeobecný obraz Zeme vo svetle výsledkov vied o Zemi (geodézia, geofyzika,...

7633
Jozef Švagrovský - Základy systematickej zoopaleontológie I (1976)
€24

Prvá slovenská vysokoškolská učebnica zoopaleontologie jednotlivých kmeňov bezstavovcov. "Rozsah opisu...

7499
Nemecko-slovenský, slovensko-nemecký slovník (2001)
€8

Praktický slovník, v ktorom nájdete až 30 000 hesiel aj s príkladmi ich použitia, najčastejšie...

7487
Július Špaňár, Jozef Hrabovský - Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník (1969)
€9,50

Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník určený napríklad aj žiakom všeobecnovzdelávacích a...

7422
Mária Čapová, Viera Kolbaská - Nebojte sa písomných prác z matematiky (2006)
€5

Kniha obsahuje množstvo písomných testov s matematiky aj so správnymi odpoveďami. ...

7320
Ľudovít Treindl - Chemická kinetika (1990)
€20

Vysokoškolská učebnica chemickej kinetiky. "Dielo informuje čitateľa o základných problémoch, poznatkoch...

7294
Vlastivedný sprievodca po Slovensku (1978)
€7

Cieľom tohto vlastivedného sprievodcu je "prehľadne, ale pokiaľ možno komplexne a výstižne zhrnúť...

7232
Ľudmila Žurková a kol. - Všeobecná chémia (1985)
€19

Táto učebnica je základnou študijnou literatúrou pre študentov prírodovedeckých i pedagogických fakúlt,...

7227
Mária Ivanová- Šalingová - Slovník cudzích slov pre školu a prax (1988)
€5,50

Slovník cudzích slov pre školu a prax, zachytávajúci najbežnejšiu časť prevzatej slovnej zásoby spisovnej...

7201
Mária Pisárčiková, Štefan Michalus - Malý synonymický slovník (1990)
€5

Synonymický slovník, ktorý vám pomôže nájsť to pravé slovo, pripomenúť potrebný výraz či osviežiť vlastnú...

7200
Štefan Ochaba - Geofyzika (1986)
€16

Učebnica geofyziky, zahŕňajúca "základné poznatky o fyzikálnych procesoch a prejavoch zemského telesa a...

7150
Jozef Čihák, František Konický - Nemecká konverzácia (1963)
€4,50

Nemecká konverzácia pre 1.-3. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl. Text dopĺňajúú ilustrácie Josefa...

7066
Bohumil Vybíral - Fyzikálne pole z hľadiska teórie relativity (1980)
€7

Cieľom tejto knihy je "na úrovni stredoškolskej fyziky a matematiky ukázať, že teória relativity nie je...

7029
Slovensko-anglický vedecko-technický slovník (1996)
€12

Slovensko-anglický slovník obsahujúci viac ako 35 000 hesiel a 171 000 anglických výrazov týkajúcich sa...

6921
Anglicko-slovenský frazeologický slovník (1984)
€9

Frazeologický anglicko-slovenský slovník obsahujúci viac ako 4000 frazeologických jednotiek (ustálené...

6920
Jaromír Demek - Úvod do štúdia teoretickej geografie (1987)
€15

Učebnica jednej z čiastkových geografických vied, nazývanej teoretická geografia. Ide o prvú vysokoškolskú...

6828
Štefan Ochaba - Geofyzika (1986)
€18

Učebnica geofyziky, zahŕňajúca "základné poznatky o fyzikálnych procesoch a prejavoch zemského telesa a...

6827
Karol Thiry - Dejiny umenia (1981)
€7

Stručný prehľad dejín architektúry, výtvarného umenia a úžitkovej tvorby od najstarších čias až po časy...

6800
Zdenka Kanisová, Manfred Richter - Alltag in der Sprache
€5,50

Učebnica nemeckej konverzácie, ktorá je určená tým, ktorí ovládajú základy nemeckého jazyka. "Pomocou nej...

6710
Pavol Petrus - Svetozár Hurban Vajanský: štúdie (1978)
€19

Publikácia obsahuje okrem Štúdie o význame korešpondencie pre výskum života a diela S. H. Vajanského,...

6703
Chémia pre maturantov (1988)
€5,50

Učebnica na prípravu na vysokoškolské štúdium. Prílohou knihy je periodická sústava chemických prvkov....

6531
Grundgrammatik Deutsch (1992)
€8

Učebnica gramatiky nemeckého jazyka. Obsah uvádzame nižšie na stránke. Vydavateľ: Slovenské...

6398
Hore
Ďalšie produkty