Slovenské pedagogické nakladateľstvo slovenský

31 položiek celkom

Cena

1250
11250

Jazyk

Väzba

Vydanie

Vydavateľ

Vymazať filtre

Zobrazených položiek: 31
Oľga Schultzová - Úvod do fonetiky slovenčiny (1970)
€9,50

Kniha sa zaoberá fonetikou, jej významom i úlohami. Hlavné kapitoly knihy nájdete nižšie na stránke....

Eugen Pauliny - Slovenská fonológia (1979)
€6,50

Autor v knihe podáva "jednak fonologickú teóriu vo všeobecnosti a jednak aplikuje túto teóriu na materiál...

D. B. Eľkonin - Psychológia hry (1983)
€8

Kniha, do ktorej autor zahrnul viac ako 50-ročné skúsenosti a poznatky z experimentálneho a teoretického...

Jozef Štefanovič - Psychológia pre gymnáziá (1986)
€5,50

Učebnica psychológie, ktorá zahŕňa látku od všeobecnej psychológie, cez psychológiu činnosti, konania,...

Nemčina 8 (1983)
€4,50

Učebnica nemčiny pre ôsmy ročník základnej školy. Kniha obsahuje 14 lekcií. Autori:  Vladimíra...

Nemčina pre 3. ročník jazykových škôl a pre kurzy (1966)
€3,50

Učebnica nemčiny určená pre 3. ročník, pomáhajúca pri rozvíjaní ústneho a písomného prejavu i práce s...

Slovensko-taliansky a taliansko-slovenský turistický slovník (1988)
€3

Tento vreckový slovník je praktickou príručkou, pre každého turistu, ktorý navštívi Taliansko. "Slovníček...

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský turistický slovník (1992)
€3

Tento vreckový slovník je "praktickou príručkou, ktorá poslúži návštevníkom krajín, v ktorých sa hovorí...

Ján Horecký - Základy jazykovedy (1978)
€9

Kniha slovenského jazykovedca Jána Horeckého, ktorá vás oboznámi zo základmi jazykovedy. Obsah knihy...

Anglicko-slovenský, slovensko-anglický vreckový slovník (1991)
€3,50

Tento anglicko-slovenský a slovensko-anglický vreckový slovník obsahue približne 25 000 hesiel základného...

J. Vilikovská, P. Vilikovský - Slovensko-anglický slovník (1971)
€2,50

Slovensko-anglický slovník vám poslúži tak pri štúdiu na školách ako aj pre potreby každodenného života....

Karol Thiry - Dejiny umenia (1981)
€7

Stručný prehľad dejín architektúry, výtvarného umenia a úžitkovej tvorby od najstarších čias až po časy...

Elena Smiešková - Malý frazeologický slovník (1989)
€5

Frazeologický slovník obsahujúci výber slovenských frazeologických jednotiek (ustálené slovené spojenia...

Bohumil Teplý - O sochárskej reprodukcii (1984)
€10

Kniha zaoberajúca sa reprodukčnou sochárskou technikou pri práci s kameňom. Autor vás oboznámi tak s...

Fridrich Moravčík - Metodika tvorby a radenia písma (1975)
€5

Publikácia venovaná metodike tvorby a radenia písma. V úvode knihy sa dozviete informácie o vývoji písma,...

Erika Obdržálková, Lýdia Zubajová - Nemčina pre najmenších (1991)
€4

Veľmi príjemne spracovaná učebnica nemčiny pre deti. Prostredníctvom krátkych úloh sa deti zblížia s...

Čítanka pre I. ročník odborných škôl (1961)
€3

Táto Čítanka pre I. ročník odborných obsahuje ukážky z umeleckej (lyrika/epika) i z vecnej literatúry....

Učebnica slovenského jazyka (1961)
€3

Táto Učebnica slovenského jazyka pre štvorročné odborné školy obsahuje učebnú látku, predpísanú pre dané...

Konverzačná príručka angličtiny (1961)
€2

Táto konverzačná príručka angličtiny je určená pre pokročilejších záujemcov o angličtinu, ktorí už majú...

Jozef Butvin - Obrazy zo slovenskej minulosti (1959)
€6,50

Výber a rozbor diel a úryvkov zo slovenskej umeleckej literatúry pre vyučovanie slovenských dejín . V...

Literárna rukoväť (1984)
€4

Praktická príručka, ktorej cieľom je "zachytiť základné etapy a vedúce osobnosti z vývinu svetovej,...

Učebnica španielčiny pre samoukov (1963)
€6,50

Táto kniha je prvou učebnicou španielskeho jazyka, ktorá vznikla na Slovensku. Snahou autora bolo podať v...

Pavol Michalides - Výtvarná kultúra výroby (1984)
€29

Publikácia podávajúca komplexný pohľad na rozsiahlu problematiku výtvarnej úžitkovej tvorby v oblasti...

Pavel Janega, Jarolím Schäfer - Okolo sveta: zemepisné čítanie (1957)
€3,50

Kniha obsahujúca množstvo zaujímavých zemepisných príbehov / článkov, napriklad: Československá zástava...

J. A. Komenský - Orbis Pictus
€25

Jedinečné dielo Jana Amosa Komenského Svet v obrazoch vydané ako reprint latinsko-nemecko-maďarsko-českého...

Július Špaňár, Jozef Hrabovský - Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník (1962)
€10

Latinsko-slovenský a slovensko-latinský slovník určený napríklad aj žiakom "všeobecnovzdelávacích a...

Jarmila Hamplová - Francúzska konverzácia (1965)
€3,50

Francúzska konverzácia pre 1.-3. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl s krásnymi obrázkami od...