Svojeť slovenský

1014 položiek celkom

Cena

1250
11250

Jazyk

Väzba

Vydanie

Vydavateľ

Vymazať filtre

Zobrazených položiek: 1014
John Grisham - Theodore Boone: únos (2012)
€5,50

Napínavá právnická dráma od Johna Grishama, určená nielen mladšej generácii čitateľov.  Vydavateľ:...

John Grisham - Theodore Boone: detský právnik (2011)
€5,50

Napínavá právnická dráma od Johna Grishama, určená nielen mladšej generácii čitateľov.  Vydavateľ:...

A. P. Čechov - Tri sestry (1983)
€10

Scénar k divadelnej hrev štyroch dejstvách od A. P. Čechova s názvom Tri sestry, ktorej dej sa odohráva vo...

Karol Horák - Medzivojnový muž (1985)
€10

Scénar k divadelnej hre Karola Horáka s názvom Medzivojnový muž (pôvodne išlo prvú prozaickú prácu K....

Ján Števček - Viktória (1985)
€10

Scénar k divadelnej hre Jána Števčeka s názvom Viktória. "Hra chce priblížiť ideové princípy, na kktorých...

Milan Ferko - Gorazdova smrť (1985)
€10

Scénar k divadelnej hre Milana Ferka s názvom Gorazdova smrť, ktorá sa odohráva v deviatom storočí na...

Dušan Dušek - Vták na jednej nohe (2003)
€6,50

Poetická, humorná, láskavá i ľudská - takéto prívlastky bývajú udeľované knihe Dušana Dušeka s názvom Vták...

Romain Rolland - Ján Krištof I., II. (1977)
€7

Rozsiahly román, na ktorom Romain Rolland pracoval 10 rokov. V origináli vyšiel v roku 1914 a v roku 1915...

Friedrich Wolf - Návrat synov (1950)
€4,50

Brožované vydanie románu F. Wolfa o dvoch bratoch slúžiacich ako vojaci na fronte, predstavujúcich dve...

Lukács György - Veľkí ruskí realisti (1950)
€5

Kniha zaoberajúca sa ruskými realistami. Obsahuje štúdie L. N. Tolstom, o F. M. Dostojevskom, o...

Encyklopedie velké říjnové socialistické revoluce (1975)
€5

Encyklopédia informuje o najdôležitejších udalostiach, inštitúciách, organizáciách i osobnostiach...

Angličtina 1 (1990)
€3,50

Táto učebnica angličtiny bola určená pre 3. alebo 5. ročník tried s rozšíreným vyučovaním jazykov na...

Tatiana Melasová - Tovar (2010)
€5,50

Skutočný príbeh o autorke, ktorá bola dlhé roky drogovo závislá a pre drogy dokázala urobiť doslova...

William Shakespeare - Hamlet (1975)
€22

Najznámejšia divadelná hra anglického dramatika Wiliama Shakespeara, odohrávajúca sa v Dánsku na zámku...

Kamil Peteraj - Sekunda rozkoše (ARTEfakty)
€6

Básnická výpoveď Kamila Peteraja, v ktorej sa zamýšľa "nad mnohými otázkami dotýkajúcimi sa súčasného...

Jana Juráňová - Žila som s Hviezdoslavom (2008)
€3,50

Román o manželke P. O. Hviezdoslava - Ilone Országhovej, rodenej Novákovej. Autorka skvelo rekonštruuje...

Želmíra Handzová - Elena Maróthy-Šoltésová: Múdrosť a skromnosť idú spolu (1989)
€11

Kniha, venovaná životu a dielu slovenskej spisovateľky, ktorá stála viac ako tri desaťročia na čele Spolku...

Stanislav Šmatlák, Ján Števček - Literárne rozhovory (1981)
€6

Rozhovory Stanislava Šmatláka a Jána Števčeka, ktoré vznikali v rokoch 1978-1979. Tieto rozhovory okrem...

Jazykovedné štúdie VI (1961)
€20

Štúdie a pramene k dejinám jazyka slovenskej národnosti. Obsah uvádzame nižšie na stránke.  Vydavateľ:...

Miroslav Kusý - Úvod do filozofie (1961)
€6,50

Táto kniha má "širokému okruhu čitateľov uľahčiť a sprístupniť štúdium marxistickej filozofie. Práca má...

Vojtěch Grossmann - Farmakológia (1970)
€7

Učebnica farmakológie "určená lekárenským laborantom, ktorí sa v praxi stretávajú s liečivami, pomáhajú...

Fyzika pre 1. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl (1965)
€3,50

Učebnica fyziky, ktorej hlavnou témou je mechanika a niektoré poznatky z astronómie. Hlavné kapitoly knihy...

L. Ďurič, J. Štefanovič - Psychológia pre učiteľov (1977)
€8,50

Vysokoškolská učebnica poskytujúca "učiteľom základných a stredných škôl, študentom učiteľstva a ďalším...

Maxim Gorkij - Matka (1956)
€3

Svetoznámy román o živote "robotníckej, proletárskej matky v časoch kapitalistického útlaku v Rusku."...

Andrej Hlinka - Zápisky z Mírova (1991)
€9

Kniha začína predhovorom Karola Sidora a neskôr sa venuje úvahám a slobodnom Slovensku. Podľa vydania...

Historický časopis, ročník 48, 3/2000
€6

Tretie číslo 48. ročníka Historického časopisu Historického ústavu SAV. Obsah čísla nájdete nižšie na...

Historický časopis, ročník 53, 1/2005
€5

Prvé číslo 53. ročníka Historického časopisu Historického ústavu SAV. Obsah čísla nájdete nižšie na...