Knižnica slovenských pohľadov

zoznam KSP

Milí Staroknihári, s radosťou by sme vám chceli predstaviť prvých 151 kníh z edície, ktorú od roku 1922 vydávala Matica Slovenská v Turčianskom sv. Martine. Dôvod výberu práve tejto edície je jednoduchý - učarovala nám svojou literárnou pestrosťou ale aj grafickou rozmanitosťou. Keď sme sa s Veronikou rozhodli, že budeme zbierať knižky z KSP-čky, tak sme prirodzene hľadali zoznam kníh, ktoré do nej patria. Avšak náše internetové pátranie po zozname diel tejto edície bolo neúspešné. Dokonca sme kontaktovali aj samotnú Maticu slovenskú, ale neúspešne. Iste, existuje bibliografia MS, v ktorej sú jednotlivé diela vypísane. No tieto knižky sa tlačili v nákladoch niekoľko sto kusov. Poslednou možnosťou bola knižnica - úspech.

Práve preto sme spojili sily a vytvorili takmer kompletný zoznam prvých 151 diel. Veríme, že vám pomôže v dopĺňaní vašej zbierky, ušetrí čas či prípadne vás zláka pustiť sa do jej zbierania.

KSP, zoznámte sa :-)

Zv.

Autor

Dielo

Rok vydania / Ilustrátor

 

 

 

1. vydanie

2. vydanie

3. vydanie

1

Vladimír Hurban Vladimírov

Milica Nikoličová

1922

1932

 

2

Jozef Cíger Hronský

U nás

1923 / Andrej Kováčik

1928 / Andrej Kováčik

x

3

Janko Alexy

Jarmilka

1924 / Janko Alexy

x

x

4

Ladislav Nádaši-Jégé

Adam Šangala

1928 / Jaroslav Vodrážka

1934 / Jaroslav Vodrážka

 

5

Pavel Kokeš-Kýčerský

Piesne

1927 / Martin Benka

x

x

6

Jozef Škultéty

O Slovákoch I.

1928

1938

 

7

Jozef Škultéty

O Slovákoch II.

1928 / Janko Alexy

1938 / Jaroslav Vodrážka

 

8

Elena Ivanková

V krinolíne

1929 / Jaroslav Vodrážka

1933

x

9

Emil Boleslav Lukáč

Spev vlkov

1929 / Jaroslav Vodrážka

 

 

10

Ladislav Nádaši-Jégé

Cesta životom

1930 / Fraňo Štefunko

 

 

11

Milan Thomka Mitrovský

Pani Heléne

1930

1932 / autor

x

12

Vladimír Rolko

Z patricijskej záhrady

1930

x

x

13

Jaroslav Vlček

Slovensku

1932

x

x

14

Tido Jozef Gaspar

Červený koráb

1931

1936 / Jozef Cincík

 

15

Ladislav Nádaši-Jégé

Itália

1931 / Jaroslav Vodrážka

 

 

16

Jozef Cíger Hronský

Chlieb

1931 / Jaroslav Vodrážka

1934 / Jaroslav Vodrážka

x

17

Valentín Beniak

Ozveny krokov

1931 / Jaroslav Vodrážka

 

 

18

Ivan Stodola

Kráľ Svätopluk

1931 / Jaroslav Vodrážka

 

 

19

Janko Jesenský

Po búrkach

1932 / Jaroslav Vodrážka

 

 

20

Zuzka Zguriška

Dvanásť do tucta

1932 / Jaroslav Vodrážka

1947 / Ivan Šimko

 

21

Ľudo Ondrejov

Bez návratu

1932 / Jaroslav Vodrážka

x

x

22

Jozef Cíger Hronský

Podpolianske rozprávky

1932 / Jaroslav Vodrážka

1935 / Jozef Cincík

 

23

Emil Boleslav Lukáč

Trofeje

1933

 

 

24

Janko Jesenský

Cestou k slobode

1933

1936

 

25

Rudolf Brtáň

Poézia Ivana Krasku

1933

 

 

26

Jozef Cíger Hronský

Jozef Mak

1933

1936

 

27

Ladislav Nádaši-Jégé

Medzi nimi

1934 / Jozef Cincík

x

x

28

Andrej Mráz

Jozef Škultéty

1933

x

x

29

Peter Zván

Čachovania

1934 / Jozef Cincík

x

x

30

Martin Rázus

Bača Putera

1934 / Jozef Cincík

 

 

31

Janko Jesenský

Demokrati I.

1934 / Jozef Cincík

1937 / Jozef Cincík

 

32

Vladimír Rolko

Blahoslavenstvo slepých

1935 / Jozef Cincík

 

 

33

Zuzka Zguriška

Ženích s mašinou

1935 / Jozef Cincík

1947 / Ivan Šimko

 

34

Martin Rázus

Cestou

1935

 

 

35

Ľudovít Novák

Jazykovedné glosy k čs. otázke

1935

1936

x

36

 

Výbor z poézie Sergeja Jesenina

1936

 

 

37

Martin Rázus

Krčmársky kráľ I.

1935 / Ľudovít Fulla

 

 

38

Martin Rázus

Krčmársky kráľ II.

1935 / Ľudovít Fulla

 

 

39

Mikuláš Gacek

Sibírske zápisky 1915-1920

1936 / Ľudovít Fulla

x

x

40

Andrej Žarnov

U poľských básnikov

1936

x

x

41

Valentín Beniak

Lunapark

1936 / Ľudovít Fulla

 

 

42

Matúš Kavec

Grapy

1936 / Ľudovít Fulla

1943

x

43

Martin Rázus

Ahasver

1936 / Ľudovít Fulla/

x

x

44

Stanislav Mečiar

Poézia a život

1936 / Ľudovít Fulla

x

x

45

Andrej Mráz

Ján Kalinčiak

1936 / Ľudovít Fulla

 

 

46

Z poezie A. S. Puškina (preklad Janko Jesenský)

 

1937

 

 

47

Ľudo Ondrejov

Zbojnícka mladosť

1937 / Ľudovít Fulla

1946

 

48

Štefan Gráf

V horúcom príboji

1937 / Ľudovít Fulla

 

 

49

Pavol Gašparovič Hlbina

Dúha

1937 / Ľudovít Fulla

 

 

50

Ladislav Nádaši-Jégé

S duchom času

1937 / Fraňo Štefunko

1948

x

51

Ferdinand Gabaj

Otec Timotej

1937 / Ľudovít Fulla

x

x

52

Janko Jesenský

Demokrati II.

1938 / Jozef Cincík

 

 

53

Štefan Gráf

Zmätok

1938 / Jozef Cincík

1940 / Jozef Cincík

1943 / Emil Makovický

54

Ján Marták

Útok na spisovnú slovenčinu roku 1847/48 a jeho cieľ

1938

x

x

55

Edmond Rostand (Mária Rázusová Martáková)

Cyrano z Bergeracu

1939 / Jozef Cincík

 

 

56

Štefan Polakovič

K základom slovenského Štátu

1939

 

 

57

Ján Kostra

Moja rodná

 

1944 / Jozef Cincík

 

58

Štefan Gráf

Zápas

1939 / Jozef Cincík

1943

 

59

Andrej Mráz

Odlomená vetva

1939

 

 

60

Valentín Beniak

Vigília

1939 / Jozef Cincík

x

x

61

Tido Jozef Gaspar

Veľký rok

1939

 

 

62

Ján Bodenek

Zapálené srdce

1939 / Jozef Cincík

1943 / Emil Makovický

 

63

Paul Claudel

Zvestovanie

1940 / Jozef Cincík

 

 

64

Ján Haranta

Zem požehnaná

1940 / Jozef Cincík

 

 

65

Margita Figuli

Tri gaštanové kone

1940 / Jozef Cincík

1941

1942

66

Victor Hugo

Hernani

1940 / Jozef Cincík

 

 

67

Július Barč-Ivan

Predposledný život

1940 / Jozef Cincík

1948

x

68

Sophocles (Andrej Žarnov) ?

Antigona

1940 / Vincent Hložník

 

 

69

Jozef Cíger Hronský

Pisár gráč

1940

1944?

 

70

Ján Medník

Ozubený čas

1940 / Vincent Hložník

 

 

71

Štefan Gráf

Žeravý bod

1940

1944

x

72

Koloman K. Geraldini (??)

Piesne zpod Triglava

 

 

 

73

Jozef Horák

Biele ruky

1940 / Vojtech Stašík

x

x

74

Rudolf Dilong

Konvália

1941 / Jozef Cincík

1944 / Vincent Hložník

 

75

Andrej Plávka

Tri prúty Liptova

 

1942 / Martin Benka

 

76

Maximilián Chladný-Hanoš

Láska k národu

1941

x

x

77

Mária Rázusová-Martáková

Jánošík

1941 / Jozef Cincík

1942 / Emil Makovický

 

78

Rainer Maria Rilke

Zápisky Malteho Lauridsa Briggeho

1942 / Jozef Cincík

 

 

79

Andrej Plávka

Obrátenie Pavla

1941 / Jozef Cincík

1945 / Vincent Hložník

 

80

Vladimír Rolko

Na rúbanisku

1942 / Jozef Cincík?

x

x

81

Alexander Sergejevič Puškin

Eugen Onegin

1942

 

 

82

Ján Bodenek

Svetlá na bublinách

1942

 

 

83

Marcus Aurelius, Emperor of Rome (Miloslav Okál)

Myšlienky k sebe samému

1943

x

x

84

Dominik Tatarka

V úzkosti hľadania

1942

1948

x

85

Valentín Beniak

Druhá vigília

1942 / Ľudovít Fulla

 

 

86

Ján Červeň

Modrá katedrála

1942 / Ľudovít Fulla

x

x

87

Ján Gregorec

Slnovrat

1942

1944

 

88

František Švantner

Malka

1942

x

x

89

Zygmunt Krasiński (Andrej Žarnov)  ?

Nebožská komédia

1943

 

 

90

Július Barč-Ivan

Matka

1943

1944

 

91

Štefan Krčméry

150 rokov slovenskej literatúry I.

1943

 

 

92

Štefan Krčméry

150 rokov slovenskej literatúry II.

1943

 

 

93

Vojmil Rabadan, Mile Budak

Ohnište

1944? / Emil Makovický

 

 

94

Janko SIlan

Piesne z Javoriny

1943

x

x

95

Mária Topoľská

V putách zeme

1944 / Vojtech Stašík

x

x

96

Rainer Maria Rilke

Obraz na vázach

1944 / Emil Makovický

 

 

97

Ján Motulko

Blížence

1944

 

 

98

Friedrich Schiller

Nevesta Messinská

1944 / Vincent Hložník

x

x

99

Henry Wadsworth Longfellow

Pieseň o Hiawathovi

1944

 

 

100

Jozef Cíger Hronský

Šmáková mucha

1944

x

x

101

Ján Haranta

Klienti

1944

x

x

102

Július Barč-Ivan

Neznámy

1944

 

 

103

Ján Bodenek

Kríž profesora Hunku

1945 / Vincent Hložník

1946 / Viliam Chmel

 

104

Pavol Horov

Návraty

1944 / Emil Makovický

x

x

105

Jozef Cíger Hronský

Na bukvovom dvore

1944 / Ľudovít Fulla

x

x

106

Ján Brezina

Volanie miesto spánku

 

1945 / Rudolf Fábry

 

107

Fraňo Kráľ

Stretnutie

1945

1946

1949

108

Ján Rak

V údolí slnka

1946 / E. Semian

 

 

109

Vladimír Reisel

Zrkadlo a za zrkadlom

1945 / Jaroslav Vlček

 

 

110

Peter Karvaš

Niet prístavov I.

1946 / Anton Hollý

x

x

111

Peter Karvaš

Niet prístavov II.

1946 / Anton Hollý

x

x

112

Štefan Žáry

Pavúk pútnik

1946 / Ľubomír Kellenberger

 

 

113

Pavel Bunčák

S tebou a sám

1946 / Orest Dubay

x

x

114

Ľudo Ondrejov

Jerguš Lapin

mimo KSP

1946

 

115

Ján Brezina

Anjel pokoja

1946 / Viliam Chmel

 

 

116

Jozef Horák

Zahmlený návrat

1946 / Viliam Chmel

 

 

117

Margita Figuli

Babylon I.

1946 / Viliam Chmel

 

 

118

Margita Figuli

Babylon II.

1946 / Viliam Chmel

 

 

119

Margita Figuli

Babylon III.

1946 / Viliam Chmel

 

 

120

Margita Figuli

Babylon IV.

1946 / Viliam Chmel

 

 

121

František Švantner

Nevesta hôľ

1946 / Viliam Chmel

x

x

122

Pavol Gašparovič Hlbina

Mŕtve more

1946 / Vincent Hložník

x

x

123

Ivan Horváth

Vízum do Európy

mimo KSP

1946

 

124

Štefan Žáry

Zasľúbená zem

1947 / Vincent Hložník

 

 

125

Ján Pohronský

Niet ďalej cesty

1947 / Viliam Chmel

x

x

126

Ján Brezina

Slnečný deň pre všetkých

1947 / Vincent Hložník

 

 

127

Ján Bodenek

Z vlčích dní

1947 / Viliam Chmel

 

 

128

Pavol Gašparovič Hlbina

Podobenstvá

1947

 

 

129

Krista Bendová

Milenec smútok

1948 / Lýdia Sokolová

 

 

130

Július Lenko

Spomienková báseň

1948 / Vincent Hložník

 

 

131

Ján Brezina

Vrchy sa ubránia

1948 / Vincent Hložník

 

 

132

František Hečko

Červené víno I.

1948 / Martin Benka

 

 

133

František Hečko

Červené víno II.

1948 / Martin Benka

 

 

134

František Hečko

Červené víno III.

1948 / Martin Benka

 

 

135

Fedor Cádra

Snímka tejto chvíle

1948 / Ivan Šimko

 

 

136

Július Barč-Ivan

Železné ruky

1948

 

 

137

Pavel Bunčák

Zomierať zakázané

1948 / Orest Dubay

x

x

138

Dominik Tatarka

Farská republika

1948 / O. Dubay, D. Šulc

1951

 

139

Ján Rak

Vietor krvi

1948 / Ivan Šimko

 

 

140

Mária Topoľská

Jedovaté roky

1949 / Viliam Chmel

x

x

141

Miro Procházka

Palas Aténa

1949 / Vincent Hložník

x

x

142

Miloš Krno

Ľady sa ma dotýkali

1948 / Ivan Šimko

 

 

143

Fraňo Kráľ

Za krajší život

1949

x

x

144

Vojtech Mihálik

Plebejská košeľa

1950

x

x

145

Ján Brezina

Najvyšší čas

1949 / Ivan Šimko

 

 

146

Jozef Horák

Vysoká pec

1950

 

 

147

Katarína Lazarová

Traja s neba

1950 / Štefan Bednár

 

 

148

František Hečko

Drevená dedina

1951

1952

 

149

 

 

 

 

 

150

Peter Karvaš

Toto pokolenie

1949

 

 

151

Pavol Gašparovič Hlbina

Ozveny slnka

1950 / Vincent Hložník

 

 

 

 x - neexistuje   ? - nezistené


Chceli by sme sa poďakovať Michalovi Šimičákovi, ktorý s nadšením priložil ruku k dielu a pomohol vytvoriť zoznam tejto bohatej matičnej edície. Ďakujeme.